หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สวดมนต์ประจำวันศุกร์ ขอให้ทุกท่านสุข สดชื่น กันถ้วนหน้า ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานช่วง 3 เดือนแห่งคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับท่านชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมคณะ ในการติดตามตรวจสอบสนามฟุตซอลของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link