หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและสอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียน ณ บริเวณ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
28 สิงหาคม 2557 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณชลอศักดิ์ แสงคล้อย ผจก.ส่วนสัมพันธภาพชุมชน บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบระบบน้ำดื่มและทำการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้กลับมาพร้อมใช้สำหรับบริการนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ได้ตามปกติ.. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ........
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพนางสำราญ สุทธิโป มารดา นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ณ วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้นำนักเรียน ไปเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำถวายแม่ ณ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link