หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในการนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัดได้มาร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 631 คน ณ สนามกีฬา สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม "ตอบปัญหาจากกระดาษหรรษา" สอนโดย ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข (ครูวิมล ไ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุม สภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโรงเรียนประชาธิป..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตา..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link