หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยประธานสหวิทยศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2558 ให้กับคณะกรรมการกลาง และกำกับห้องสอบ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เป็นครั้งที่ 43 ของการร่วมกาจกรรมตามโครงการฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2557 เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย คือ นส.อัมพรพันธุ์ ชนะชัย เลือกลงโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นส.ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยฯ นส.นภาพร จารึกกลาง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นส.สุภารัตน์ ทูลพิรัตน์ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี นายภาณุกร อุปัชฌาย์ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นส.วิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link