หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 9 กันยายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพป.สระบุรี เขต 2 "สู่มืออาชีพ" พร้อมพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 88 ราย ณ อาคารวิทยบริการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฟันสวยยิ้มใส ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านหินซ้อน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมอบหมายให้ นางสุชาดา ขันฤทธิ์ รักษาการแทน ต้อนรับคณะจากหน่วยงานอำเภอแก่งคอย โดย นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ในโครงการออกหน่วยบริการ “อำเภอแก่งคอยยิ้ม..เคลื่อนที่” ในการนี้ มีนายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน และนายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีการพิธีปฏิญาณตน เพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวบ้านตำบลหินซ้อน การจัดบูธของหน่วย......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่คุณครูพยับ เหว่าดำ ครูชำนาญการ เพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติแก่ครูพยับ เหว่าดำ ที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านจนบรรลุความสำเร็จด้วยดี ส่งผลถึงความสำเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวมแก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ คุณงามความดีทั้งห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link