หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระประจำทุกวันศุกร์ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้บุญกุศลผลบุญที่ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีแต่ความสุข ตลอดกาล และตลอดไปเทอญ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดเตาปูน
มื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูนได้เข้าร่วมอบรมธรรมะ ที่วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในโครงการบรรพชาสามเณร 1ล้านรูปครับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2557 ณ สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดหลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น งานนี้เด็ก ๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกันค่ะ [ภาพ/ข่าว : สุวภัทร]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link