หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาชีพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างเจตคติที่ดีที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 นำโดย นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด ทำกิจกรรม "ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา" ไหว้พระ สวดมนต์ บูช่าพระรัตนตรัย สมาทานศีลห้า ถวายพรพระ ชัยมงคลคาถา แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล และพบปะข้าราชการการ ณ อาคารวิทยบริการ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
เมื่อวันที่ 9 และ10 เมษายน 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และชาวบ้านท่าตูม ร่วมกันตักบาตรอาหารคาวหวาน แก่คณะสงฆ์วัดถ้ำกระบอก จำนวนกว่า 180 รูป ที่ออกมาปฏิบัติกิจธุดงค์ ผ่านมาปักกลด ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ เนื่องในโอกาสคณะสงฆ์จากวัดถ้ำกระบอกออกปฏิบัติกิจธุดงค์ประจำปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 15 วัน โดยเริ่มออกปฏิบัติกิจธุดงค์ในวันที่ 1 เมษายน และกลับถึงวัดถ้ำกระบอกในวันที่ 15 เมษายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดเตาปูน
วันจันทร์ 31 มีนาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ม.2 เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
นายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link