หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 60 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้กุศลผลบุญที่ทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดซึ่งมีข้อราชการที่ต้องชี้แจงและปรึกษาหารือ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายณัฐพงค์ หอมรองบน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายณัฐพงค์ หอมรองบน อดีตข้าราชการครูโรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำลูกเสือและเนตรนารี ที่สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link