หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 25 กันยายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานงานอำลาชีวิตราชการ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา" เพื่อแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 62 ราย ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
คณะครูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้นำนักเรียน ไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้การเพาะพันธ์ไม้ป่า ตามโครงการการปลูกต้นกล้าในใจคน สร้างเยาวชนให้รักป่า ที่อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด ซึ่งทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการนี้คือ เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองหินปูนที่ทางบริษัทหยุดการระเบิดเหมืองแล้ว ด้วยวิธีการปลูกต้นไม้กลับคืนพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองไว้ หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว ทางบริษัทจะส่งเมล็ดพันธ์ไม้มาให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการช่วยเพาะกล้าให้แล้วจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ระดับชาติ โรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่าวันที่ 22-26 กันยายน 2557 ผลงานของทุกคนได้รับใบประกาศการนำเสนอผลงาน Best Practice ระดับชาติ พร้อมกับใบ Certificate และป้ายผ่านเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบสุจริตอย่างเป็นทางการ ยังความภาคภูมิใจมาให้กับโรงเรียน และคณะครูทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม..........
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าววัดโป่งมงคล
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00. ผอ.เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล และคุณะครูโรงเรียนวัดโป่งมงคล ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม การซ่อมขยายสัญญาณ และปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link