หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบให้นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก
 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ พร้อมใจกันไหว้พระ สวดมนต์ ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สดชื่น ได้รับบุญกุศลทั่วกันทุก ๆ ท่าน สาธุ สาธุ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ สนามโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ผู้กำกับ ลูกเสือเนตรนารี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระราชกรณียกิจในการจัดต้องกองลูกเสือ..(ดวงแข ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ร่วมกับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จัดพิธีถวายราชสดุดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน เพื่อให้พี่น้องผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการลูกเสือ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยนายปรีดา นามนาคประเสริฐ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองลูกเสือโรงเรียนวัดหนองอ่างทองทำหน้าที่พิธีกร นายนุกูล คงสมบูรณ์ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประธานในพิธี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link