หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้รับความรู้ ของโทษ และเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี ครู D.A.R.E. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ นักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย โดยมีนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและ เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ บรรพบุรุษไทย โดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาไทยในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืน เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่าและเกิดทักษะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link