เรียนเชิญ ผู้บริหารและผู้รักษาการทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพฯ วันที่ 1-4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก หมายเหตุ หากผู้ประสงค์เข้าพักวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ให้แจ้งมายังเบอร์โทร 081-3834158 และ 089-9811333 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น.

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมต้อนรับท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยียมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง และรับทรายผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายก่อนเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2557 ท่านผู้อำนวยการปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ นำครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เข้ารับโล่การประกวดของเยาวชนดีเด่นด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายใต้อุปถัมภ์โครงการ "ธรรมวนาภิบาล" ประจำปี พ.ศ.2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ มูลนิธิพระรัตนตรัย และมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) ได้พานักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และคณะครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ขอขอบพระคุณ ทางมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต และบริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน)มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link