[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1843993  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รับมอบ Smart Board

     วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบ Smart Board ขนาด 122*244*0.6 เซนติเมตร จำนวน 40 แผ่น จากบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างบ้านเด็กนักเรียนยากจน ต่อไป ขอขอบพระคุณบริษัทกระเบื้องกระดาษไทยไว้ ณ โอกาสนี้ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมศีล สมาธิ ปัญญา

     วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรีเขต ๒ นำโดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรมส่งเสริม ศีล สมาธิ ปัญญา นำสวดมนต์โดย นางการะเกต นิยมธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข รับรางวัลยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้รับคัดเลือก รางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 รับโล่รางวัลและเงินจำนวน 5,000 บาทจากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี โดยการนี้ เงินรางวัลดังกล่าว ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข ขอส่งมอบต่อแด่โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เพื่อนำไปพัฒนาห้องเรียนมอนเตสเซอรี่ ระดับปฐมวัยต่อไป (มุทิตา คงสมปราญ์ ส่งข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : งานวันคริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

     วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส สวัสดีปีใหม่ 2561 และ วันเด็ก ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความสุข ความบันเทิง ความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 3 โดยไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียนจึงจัดกิจกรรมรวมกันดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงของนักเรียน และการแลกเปลี่ยนของขวัญกันและกัน คณะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกามาจัดกิจกรรมการแสดง และเล่นเกมส์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเข้ม

     วันที่ 20 มกราคม 2561 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเข้ม ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2561 ณ หอประชุม ๙ พอเพียง โรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

      วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โดยได้อธิบายให้เห็นถึงลักษณะและโทษของยาเสพติดประเภทต่างๆซึ่งล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้น ( พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : วันนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดยท่าน ผอ. ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล เข้าร่วมงานวันครูของอำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2561

     วันนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดยท่าน ผอ. ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล เข้าร่วมงานวันครูของอำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงาน

     >> วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทีมรับรายงาน/ปฏิคม OBEC AWARDS

      วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคา ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคมงาน OBEC AWARDS ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : วันนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ. ศ. 2561 นำโดยท่าน ผอ. ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีและได้รับการสนับสนุนของขวัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     วันนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ. ศ. 2561 นำโดยท่าน ผอ. ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีและได้รับการสนับสนุนของขวัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลจาก....ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่าน ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นอย่างสูงที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรในยุคไทยแลนด์ 4.0

     ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่าน ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นอย่างสูงที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรในยุคไทยแลนด์ 4.0......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทีมฝ่ายยานยนต์และเยี่ยม ร.ร.

     /// เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานยนต์และจราจรในงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส โดยการนี้ได้เยี่ยมและพบปะนักเรียน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.2 บรรจุครูผู้ช่วย

     เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้บรรจุครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ๖ ราย สังคมศึกษา ๑ ราย รวม ๗ ราย การนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้พบปะครูใหม่และได้มอบข้อคิดคำแนะนำในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในฐานะ "ครู" ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน" สุกัญญา รายงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมแข่งขันขับขานประสานเสียง ป.1-6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

      เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ระดับภาคกลางฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์..โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อมโดยคุณครูสชนธิกาญจน์ กระสินหอม (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) และคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม...ทั้งนี้ต้องขอขอบใจนักเรียนวงประสานเสียงทุกคนที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเหรียญทอง

     รางวัลยกย่องชมเชยแห่งความภาคภูมิใจ..อันเกิดจากผลงานของเด็กนักเรียน..ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ...รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญทอง...ของ สพป.สระบุรี2....ครูดีใจที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆในการทำโครงงานคุณธรรม...."หนูจ๋า เงียบๆหน่อย".....จนได้รับเลือกให้ไปนำเสนองานที่โรงแรมเอวาน่า กทม...ที่ผ่านมา..ขอให้รักษาความดีงามนี้ไว้ตลอดไปนะคับ.........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/153 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com