[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 1730131  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

      วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดกาศึกษา นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมถอดประสบการณ์

      วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมสัมมนา : การศึกษาดูงาน โครงการการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้", โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ มุ่งหน้ายกระดับภาษาอังกฤษ

      ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการขับเคลื่อนนโยายยกระดับภาษาอังกฤษ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมงานมุทิตา ๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น ๘๔ คน กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากล ปี 2560

     วันนี้ 21 กันยายน 2560โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ได้ร่วมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 นำโดยนายปรีดา นามนาคประเสริฐ คณะครู นักเรียน จำนวน 48 คนร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าโรงเรียนช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้ว โดยอ่านสารสันติภาพของ ประธานมูลนิธิฯ และสารของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เน้นย้ำถึงความปรองดอง สมานฉันท์ เอื้ออาทรและมีน้ำใจซึ่งกันและกัน เพื่อนำพาสังคมโดยรวมและประเทศชาติให้สงบสุขตลอดไป ยุพา..ภาพ ....ปรีดา/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน

     วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ครูทุกท่านได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับสหวิทยศึกษา

     วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยศึกษา ณ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 135 รายการ ผลการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 131 รายการ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับสมาชิก สพป.สบ.๒

     ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และคณะบุคลากรสำนักงาน ยินดีต้อนรับ นางจารุณี วงษ์สง่า รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ด้วยความยินดียิ่ง.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ

     วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองไทร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก โรงเรียนบ้านหนองมะค่า โรงเรียนซับน้อยใต้สามัคคี โรงเรียนซับสนุ่น โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียนบ้านซับกระดาน จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยศึกษา โดยมีรายการแข่งขัน 39 รายการ คณะครูและนักเรียนภายในสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั้ง โดยใช้พื้นที่โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เป็นถานที่จัดแข่งข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุราชการครู อำเภอมวกเหล็ก ปี2560

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ครูสมจิตร โกจินอก และครูสมหมาย จันทรบุบผา ครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จำนวน 2 คน ได้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2560 โดยได้ไปร่วมงานเกศียณอายุราชการครู ในเขตอำเภอมวกเหล็ก ซึ่งปีนี้ มีครูเกษียณอายุราชการ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 12 คน ในการนี้ คณะครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จำนวน 8 คน ไ้ด้ตั้งใจฝึกซ้อมการแสดงชุด มโนราณ์เล่นน้ำ อำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผอ.อดุลย์ ต้นคำ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่คณะครูเกษียณอายุราชการ ในการนี้ไ้ดรับเกียรติจากท่าน ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมพัฒนาการศึกษา โครงการสร้ัางประสบการณ์อาชีพ

      วันนี้ (๑๘ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และแผนงานโครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านซับบอน
หัวข้อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ ตรีมงคล ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านซับบอน

     วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ ตรีมงคล ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านซับบอน ขอขอบพระคุณมากคะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๕

     >>วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารการศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๕ ผู้นำสวดมนต์ โดย นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ .. สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : สรรหาครูวิกฤต

      วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จัดสอบเพื่อสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวค่ะ ( พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สบ.๒ รับมอบดอกดารารัตน์

      วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี จำนวน ๓๐๐ ดอก ซึ่งจักได้นำไปมอบให้อำเภอแก่งคอยต่อไป.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com