[เข้าสู่ระบบ]
จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1843994  ครั้ง
 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและ ป.6

          วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com