[เข้าสู่ระบบ]
จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1744560  ครั้ง
 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมถอดประสบการณ์

           วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมสัมมนา : การศึกษาดูงาน โครงการการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้", โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com