[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809494  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและขอมติความเห็นชอบของคณะกรรมการในการดำเนินการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ปีการศึกษา2560

     โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมพิธี 281 คน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันพฤหัสบดที่ 15 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว ครูมุทิตา คงสมปราชญ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปลุกพลังขับเคลื่อนกระบวนการ PLC.ในสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดการประชุมอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา" และบรรยายพิเศษกิจกรรมปลุกพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อน รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ ท่าน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีสู่เส้นทาง ศธจ.ลพบุรี

     " ส่ง ๒ นักสู้สู่เส้นทางศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี.." วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สบ.๒ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.สบ.๒ และพี่น้องชาว สพป.สบ.๒ แสดงความยินดีต่อ นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางณิชา สุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีสู่เส้นทาง ศธจ.

     "๑๗ นักสู้..สู่ทางสายใหม่" ค่ำวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยท่านปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สบ.๒ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และพี่น้อง สพป.สบ.๒ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่เปลี่ยนเส้นทางสายใหม่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค จำนวน ๑๗ ราย.. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมา ร่วมมือ ร่วมใจสรรสร้างสิ่งดีงาม ให้กับเด็ก ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.สระบุรี เขต ๒ ♡ บนเส้นทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบอาคารอำนวยการ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานรับมอบอาคารอำนวยการ ซึ่งบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือห้องสมุดเพิ่มเติมให้กับ "ห้องสมุดรวมใจ" ของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อาคารอำนวยการหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙โดยกำนันชื่น-คุณแม่เวียง โกจินอก เป็นผู้อุปถัมภ์ และนอกจากบริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำโดยคุณวิชิต พยุหนาวีชัย ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2560

     วันนี้สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2560 ที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ประธาน สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็กและคณะครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ขอขอบคุณ คณะครูทุกโรงเรียนที่เข้าการร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 135

     วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 135 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

     >วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ สนาม สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้"

     >>วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 โดยในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอหนองแคและอำเภอมวกเหล็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตพบเพื่อนครู อำเภอวังม่วง

     วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต2 พบปะเยี่ยมเยือนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอวังม่วงพร้อมมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

     วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 134 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ฯ โดย ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.

     วันนี้ เวลา 13.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง..เข้าร่วมประชุม Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนประชารัฐ(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนตอนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ส่งมอบและเปิดอาคารสหกรณ์อย่างเป็นทางการ

     ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ส่งมอบและเปิดอาคารสหกรณ์อย่างเป็นทางการ ได้จัดกิจกรรมตอนรับคณะ ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี แล้วได้รับประทานอาหารพร้อมกับคณะครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบห้องส้วมจากมูลนิธิโรตารี

     วันที่ 19 พ.ค.2560 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 เดินทางมาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เพื่อเป็นตัวแทนในการรับมอบห้องส้วมและขอบคุณคณะโรตารี จากโครงการทุนมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารี อีคลับ เซาท์อีส เอเชีย โดยคณะโรตาเรี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้มอบห้องส้วมให้โรงเรียนต่างๆ ในสพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 8 โรงเรียนรวมมูลค่า 1,225,000 บาท โดยโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เป็นตัวแทนสถานที่รับรองและต้อนรับคณะโรตารีดังกล่าว (ภาพ/ข่าว โดย ครูมุทิตา คงสมปราชญ์)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com