[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695833  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดหนองอ่างทองได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากผู้ใหญ่ใจดี คุณภัคพร กัวไวยกุล พร้อมคณะญาติ เพื่อน ได้มาร่วมเลี้ยงก๊วยเตี๋ยว ไอศกรีมและขนม นักเรียนอิ่มอร่อยกันทั่วหน้า และได้นำเสนอการแสดงให้ผู้ใหญ่ได้ชมด้วย คณะครู นักเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ยุพา...ภาพ ปรีดา...ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ให้กำลังใจการสอบ O-net ป.6

     วันนี้ 11 มกราคม 2560 ศน.ลฎาภา นาคคูบัว ศน.ประจำสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ได้เยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง โดยเน้นการติวเข้มเพื่อรองรับการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ได้ให้คำแนะนำ เยียมชั้นเรียน ให้กำลังใจทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และนักเรียนป.6 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ยุพา.... ภาพ ปรีดา...ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560

     วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป (นุชนาถ:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 120

     วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ/สวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 120 》ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ได้กล่าวคำอวยพรใก้แก่บุคลากร..พร้อมมอบพระเพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 119

     วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 119 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายสัปดาห์ที่ 5

     วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของคณะรัฐมนตรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : การสอบ pre o-net ครั้งที่ ๑

      วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จัดการสอบ per o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีคุณครูอุเบกขา ดวงแก้ว เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคุณครูศุภวรรณ โพธิ์ยา เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ (พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน ๕ (อาคารดนตรีไทย)

     เมื่อวันที่26 ธันวาคม2559 โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดพิธีรับมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน ๕ (อาคารดนตรีไทย)โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดนตรีไทย สำหรับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมดนตรีไทยของนักเรียน จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กีฬาภายใน "อนุบาลวังม่วง"

     วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย หญิง วอลเลย์บอลชาย หญิง ตะกร้อชาย หญิง และเปตองชาย หญิง และกรีฑาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสาทำเพื่อพ่อ

     วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว มอบหมายนายณัฐพล ทับวิเศษ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นำลูกเสือจำนวน ๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำเพื่อพ่อ กับทุกๆโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ เพื่อแสดงออกในความมีจิตอาสาร่วมกัน ณ พระราชวัง ( พัชรินทร์ : ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรม "โครงการลดการเกิดโรคในช่องปาก"

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรม "โครงการลดการเกิดโรคในช่องปาก ของนักเรียนประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย" โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวและโรงเรียนวัดขอนหอม มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 80 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาช่องปากและฟันให้ถูกวิธี การแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยคณะวิทยาการจากงานทันตอนามัย ของโรงพยาบาลแก่งคอย และโรงพยาบาลชุมชนตำบลเตาปูน...ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนคุณธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อเตรียมเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบต่อไปครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : เหรียญทองของเรา

     วันที่เสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โดยนายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นตัวแทนของ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภทการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๑-ม.๓ จำนวน ๓ คน คือ เด็กชายปราณนต์ เงินเร็ว เด็กชายอนุพงษ์ แจ่มใส และเด็กชายปิยะ จันทร์เกิด ทุกคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

     วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ ๓ ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายสัปดาห์ที่ 3

     วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของคณะรัฐมนตรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com