[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809501  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

     ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐.. ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ ๑. โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรมฯ อ.วังม่วง ๒. โรงเรียนบ้านซับกระดาน อ.มวกเหล็ก ๓. โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง อ.แก่งคอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

     วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้านิเทศติดตาม ดูแลความพร้อมในการปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน และห้องเรียนของโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นคณะทำงานวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ รุ่นที่ 2

     เมื่อวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 คณะคุณครูโรงเรียนวัดเตาปูน เป็นคณะทำงานและวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ รุ่นที่ 2 จากทั้งหมด 10 รุ่น ที่ อาคารวิทยาบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย >>เคารพธงชาติ >>ร้องเพลงสรรเสริญ >>สวดมนต์ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2 ในการนี้ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

      ....วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด จำนวน 22 ราย ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2560

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงนโยบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนพร้อมมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเสื้อผ้านักเรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 131

     คิดดี ทำดี ย่อมได้ดี... >>28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 131 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ >>ขอให้อานิสงส์ผลบุญจากการสวดมนต์ในครั้งนี้ จงแผ่ไพศาลไปถึงทุกๆ ท่านเทอญ สาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะกลุ่มอำนวยการเป็นตัวแทนพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมีนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี(หลังเดิม)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ....วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     วันที่ 4 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ จำนวน 5 ราย >>ในการนี้ ได้ให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนของข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑

     ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีต่อท่านศึกษาธิการภาค ๑ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จ.ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและ ป.6

     วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com