[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695842  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๑๐๐% โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

     วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย,นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะ ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๑๐๐% ณ โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นางสาวนฤมล สว่างแก้ว เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ :- ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๐ ราย เดินทางด้วยขบวนรถไฟฟรี เวลา ๐๕.๐๕ น. จากชุมทางรถไฟแก่งคอย ปลายทางสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพ เพื่อประกอบความดีลูกเสือจิตอาสาถวายพ่อหลวง โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ

      วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น.คณะผู้กำกับพร้อมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวร่วมทำพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีรัชกาลที่๖ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจุดเทียนศรัทธาตามรอยมหาราชาภูมิพล

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษรและจุดเทียนศรัทธาตามรอยพระราชาภูมิพล ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแปรอักษรโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนร่วมแปรอักษร เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

     วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดยนายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริเวรอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงร่วมกับอำเภอวังม่วง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วงเป็นประธานในพิธี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : รวมพลังแห่งความภักดี

     วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.สมพงษ์ อ่อนสำอางค์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ท่านผอ.ได้นำปลูกต้นราชพฤกษ์ด้วยค่ะ ( พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นำโดย ผอ.อดุลย์ ต้นคำ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน liveradio สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งข่าวโดย นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการทำดีด้วยกาย วาจา ใจ มีการปลูกต้นไม้ และแปรอักษรด้วยคับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     กิจกรรม : รวมพลังแห่งความภักดี วันที่จัดกิจกรรม: 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง กำหนดการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 1.การทำความดีด้วยกาย กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด 2. การทำความดีด้วยวาจา การปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 3.การทำความดีด้วยใจ การจัดกิจกรรมอธิฐาน การทำสมาธิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมะสนามหลวง ประจำปี 2559

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้เป็นสนามจัดการสอบธรรมะสนามหลวง ประจำปี 2559 ในการนี้มีนักเรียนที่สอบชั้นนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก รวมทั้งสิ้น 260 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง นำโดยรักษาการ นายปรีชา นวนไทย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานหน้าอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ใช้กำหนดการที่สพป.สระบุรี ๒ แจ้งให้ปฏิบัติ เสร็จพิธีได้ดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ บำเพ็ยประโยชน์และเขียนความดีถวายเป็นราชสักการะ "ต้นไม้แห่งความดี" ปรีดา....ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com