[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809503  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

     วันพุธที่ 9 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุถัมภ์) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2559 และได้รับเกียรติจาก ศน.อนุรักษ์ ระย้า ศน.ลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรีเขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้่งที่ ๓/๒๕๖๐

     วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุม.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2560

     วันศุกร์ ทีี่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2560 >>เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี การสถาปนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สพป.สระบุรี เขต 2 >>โดยมีนายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย >เคารพธงชาติ >สวดมนต์ >ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตร่วมกัน...โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม ๒๕๕๙

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ออกกำลังกายตามนโยบาย รมต.

     สุขภาพดี ชีวีมีสุข >>1 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤติ ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมนโยบายเสริมสร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนทัศนศึกษาอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ป่าชายเลนบางปู และสวนหลวง ร.9 ครับ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมรับชมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC

     วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : สอบอ่าน-เขียน ป.๓-ป.๔

      วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ทำการทดสอบอ่านออกเขียนได้ ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พัชรินท์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : สอบอ่าน-เขียน ป.๑-ป.๒

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ท่าน ศน.ดุศิต จันทร์ศรี เข้าเยี่ยมนิเทศและให้กำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ในการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : การสอบ pre NT

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวจัดสอบ pre NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบครบตามจำนวน ทั้ง ๑๒ คน มีคุณครูชรินรัตน์ ไชยรินทร์ เป็นกรรมการคุมสอบค่ะ (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ร่วมประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี"

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี" สพป.สระบุรี เขต ๒ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com