[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 1729726  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระแบบเข้ม

     วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบเข้ม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : นักเรียนคนเก่ง

     โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ขอแสดงความยินดี!! กับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธาริตา วงษ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการประกวดเรียงความวันต่อต้านคอรร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 หัวข้อเรื่อง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี โดยครูผู้ส่งเข้าประกวด คุณครูณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายทุกวันพุธ

     วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง นำครู บุคลากรและนักเรียนร่วมเต้นแอโรบิค ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการมอบความรู้สู่นักเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้หลากหลายให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม D.A.R.E.

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับ ศป.ปส.เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (หลักสูตร D.A.R.E. แห่งประเทศไทย) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือ

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กิจกรรมไป - กลับ ไม่ค้างคืน เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือสำรอง ณ แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเลี้ยงต้นรับคุณครูคนใหม่

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนเลี้ยงต้นรับคุณครูคนใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูคเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ และคุณครูธนาวัฒน์ นกไทย...มาบรรจุรับราชการที่โรงเรียนวัดเตาปูน...ทางโรงเรียนวัดเตาปูนขอต้อนรับคุณครูทั้ง 2 ท่านด้วยความยินดียิ่งคับ....เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่..https://www.facebook.com/taopoonschool/media_set?set=a.1036194999859376.1073742132.100004066571237&type=3 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมสุขภาพ

     วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ ๒ ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

     วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00น. คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง...อีกด้วยครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ สัปดาห์ที่ 1 และ 2

     วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน และ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของคณะรัฐมนตรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : 5 ธ.ค. ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

     เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2559 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดย ผอ.อดุลย์ ต้นคำ คณะครู นักเรียน ชาวบ้านในชุมชน จัดงาน 5 ธ.ค. ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมระลึกถึงรัชกาลที่ 9 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายคำอาลัย การแสดง "บทเพลงของพ่อ" จากนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีผู้ปกครอง ประชาชนโดยรอบมาร่วมงานอย่างคับคั่ง (ภาพ/ข่าว โดย มุทิตา คงสมปราชญ์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

      วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐น. คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

     วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายพิชิต เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านซับสนุ่น (กนกวรรณ:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๑๐๐% โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

     วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย,นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะ ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๑๐๐% ณ โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นางสาวนฤมล สว่างแก้ว เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ :- ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๐ ราย เดินทางด้วยขบวนรถไฟฟรี เวลา ๐๕.๐๕ น. จากชุมทางรถไฟแก่งคอย ปลายทางสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพ เพื่อประกอบความดีลูกเสือจิตอาสาถวายพ่อหลวง โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com