[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1844003  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ร่วมประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี"

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี" สพป.สระบุรี เขต ๒ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMV ผู้นำการตลาดของโรงเรียน

     วันนี้ เวลา 16.30 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ smv ผู้นำการตลาดของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ แสนกล้า ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 124

     วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 124 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2560

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมี..นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ สพป.สระบุรี เขต 2

     วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤติ ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบ o-net

      วันที่ 24 มกราคม 2560 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางในดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ กรรมการกลาง และประชาสัมพันธ์สนามสอบ จาก 29 สนามสอบ รวมจำนวน 150 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร..เขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.15 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย และร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้ิางวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บริเวณชุมชนโดยรอบสำนักงานฯ และชุมชนเขาน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 รับมอบหนังสือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ผู้แทนมอบหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการสู่เยาวชนไทย (สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง) ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะเป็นผู้รับมอบ จำนวน 200 เล่ม ณ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู จำนวน 15 คน นักเรียน 60 คน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน ณ วัดภิบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ป.1-3

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : "ออกกำลังกายสบายชีวี สระบุรีสองต้องเป็นหนึ่ง"

     ออกกำลังกายสบายชีวี สระบุรีสองต้องเป็นหนึ่ง... วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมนโยบายเสริมสร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560

     ..ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560.. วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/153 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com