[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 1729723  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา

     วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะทำการสอบในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันลอยกระทง

     วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพานักเรียนทัศนศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 2 แห่ง คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ลงนามถวายความอาลัย

     วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ท่านผอ.สมพงษ์ อ่อนสำอางค์ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน (พัชรินทร์ :ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

     เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเตาปูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครุูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ห้องสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อีกทั้งโรงเรียนวัดเตาปูนยังได้จัดทำหนังสือและได้นำนิทรรศการ "การประพาสสระบุรี 14 ครั้ง ของรัชกาลที่ 9" ไปจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ

     นายธีรเดช ภูกองชัย : ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้า ร่วมลงนามถวายอาลัย ณ อาคารกรุณา โดยพร้อมทั่วหน้ากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่ได้มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน พระองค์ทรงเป็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกทำพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

     เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และร่วมแปลอักษรเลขเก้าไทยและชื่อย่อของโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสนามของโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวางน้อมเกล้าถวายความอาลัย

     ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ได้จัดพิธีลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและในการนี้คณะครูได้มอบริบบิ้นสีดำให้กับนักเรียนเพื่อนำไปติดเสื้อนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

     วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงอนุบาลทับกวางในปีพ.ศ.2559 นี้ ครบรอบ 82 ปี ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญเลี้้ยงเพลพระสงฆ์ วัดทับกวาง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : นิเทศเตรียมความพร้อม

      วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.05 น. คณะครูฝ่ายวิชาการ และคุณครูตัวแทนแต่ละช่วงชั้นเรียน ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.ดุสิต จันทร์ศรี ได้เข้าเยี่ยมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว (พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ในภาคเช้า นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารในสังกัด ศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการ สพป.นครราสีมา เขต 1 ให้การต้อนรับ และในภาคบ่าย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย จ.นครราชสีมา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่

     วันพุธ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่โรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมพบปะคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยมี นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา และศิษย์เก่าของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 66

      เมื่อวันที่ 21-25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด 33 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 5 รายการ ระดับเหรียญเงิน 9 รายการ ระดับเหรียญทองแดง 12 รายการ และได้รับเกียรติเข้าร่วมการแข่งขัน 7 รายการ ซึ่งหนึ่งในรางวัลที่โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวได้รับ คือ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับ ม.1-3 ได้เป็นตัวแทนของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย สวดมนต์/เคารพธงชาติ โดยมี นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com