[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695838  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์

     วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

     วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรัก และเห็นคุณค่าในภาษาไทยแก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

     วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2.เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง 4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ประกอบด้วย ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้ต้อนรับคระกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ...คับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ท่านผอ.เขต2 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู

     วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น.นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ร.ร.บ้านหนองเอี่ยว ได้ตรวจดูผลงานการจัดการเรียนการสอนของ ครูลักขณา ผงด้วง และ ครูพัชรินทร์ ผาน้อย ครูผู้ช่วย อีกทั้งยังได้ร่วมประชุมพบปะกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเอี่ยว และคณะครูให้การต้อนรับค่ะ.. พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ถวายพระพร

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ฟังธรรมพระธรรมฑูต

     เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะพระธรรมฑูตอำเภอหนองแค นำโดยพระครูพิสุทธิ์ปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองขนาก ตำบลหนองปลิง พระดนุพัชร์สรณ์ เตชธัมโม วัดโคกมะตูม อำเภอหนองแค ได้มาแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องการทำสมาธิ การกตัญญูต่อสถานศึกษา ต่อบุพการี การประพฤติปฏบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ของโรงเรียนและของสังคมโดยรวม สร้างความรู้ความสนุกสนาน และทราบซึ้งในความรักของบุพการี ของคุณครูที่มีต่อตัวเอง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างคุณลักษณะที่ดีต่อเยาวชน นักเรียนของโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่ายสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมีนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.15 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ สวดมนต์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2 โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนองานวิจัยสุจริต..ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...

     เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน..โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม...ได้ไปนำเสนองานวิจัยสุจริต เรื่อง "การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม" ที่ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก...เพื่อรายงานความคืบหน้าการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนจะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่ง สนผ. ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 นี้...ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : อบรมโปรแกรม smss

     นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เปิดการอบรมขยายผล โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา smss. (School Management Support System : SMSS) แก่คุณครูทุกท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
หัวข้อข่าว : ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีที่โลกต้องการ

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีที่โลกต้องการ" จากท่าน การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ. เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมการใช้ e-book online

     เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมการใช้โปรแกรม e-book online โดยมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมเครือข่าย ict มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้..พร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ใจดี...บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด...ผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเงินในการสร้างเว็บไซต์ในครั้งนี้...จำนวน 100,000 บาท....ผมในนามผู้ประสานงานและดูแลระบบและเว็บไซต์...ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน....ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้....และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆท่าน...ด้วยดีแบบนี้...ตลอดไปคับ....ขอบคุณคับ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในปีนี้ได้นำไปทอดถวายจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดเตาปูน วัดบ้านแพะ และวัดใหม่โพธิ์งาม.....ครับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com