[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695846  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที รพ.สต.เตาปูน ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. เตาปูน ได้เข้ามาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เตาปูน....เป็นอย่างสูง..ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปนจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ปี 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดเตาปูน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย...ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดคลองห้า

     โรงเรียนวัดคลองห้า ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า นายธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดคลองห้า ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม "ตอบปัญหาจากกระดาษหรรษา" สอนโดย ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข (ครูวิมล ไวยโภคา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2559

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุม สภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโรงเรียนประชาธิปไตย โดยมีผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา เป็นประธานการอบรมในครั้งนี้คับ...และมีคุณครูผู้รับผิดชอบ คือ คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นผู้ดูแลกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย...ดังกล่าวคับ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2

     วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 13) จาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมาเขต 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การเผยแพร่คำขวัญผ่านทางสื่ออนไลน์ต่าง เช่น เฟสบุ๊คโรงเรียนวัดเตาปูน เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน (www.wattaopoon.ac.th) การอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นต้น..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงระบบการรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS และ ARS

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบการรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และระบบการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2 ในการนี้ สพป.สระบุรี เขต 2 ต้องดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน KRS และ ARS ในรอบ 9 เดือน ซึ่ง กพร.สพฐ.เปิดระบบให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่านเข้าไปรายงานในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฏาคม 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม

     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของไทย มีผลงานด้านการประพันธ์มากมาย โดยเฉพาะจินตนิยายเรื่อง “พระอภัยมณี” ที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดี มิใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องท่านในฐานะกวีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของโลก ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การประกวดจัดป้ายนิเทศ หัวข้อ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเวลาประมาณ 09.09 น. เริ่มต้นเดินรณรงค์ ณ เทศบาลตำบลวังม่วง ผ่านแหล่งชุมชน หน่วยงานต่างๆ ถึงโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัด กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับโทษของยาเสพติดและร่วมกันรณรงค์ โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เด็ก และรับมอบรางวัลการประกวดภาพวาดเรียงความ เนื่องในวันยาเสพติดโลกฯ ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" รุ่นที่ 4

     เมื่อวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนได้ไปร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี โยมีคุณครูนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม คุณครูเอมอร ฟองสมุทร และคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม...ผมจึงนำบรรยากาศการเข้าค่ายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ....รับชม VDO ได้ที่..https://youtu.be/huD-mnXB41c ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย และประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

     15 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) คุณครูจุฑารัตน์ จิ๋วแก้ว และคุณครูนภัสวรรณ์ไตรสินฤกษ์ดี พร้อมกันนี้ยังได้มีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของคุณครู 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูสุมาลี ภู่ธงแก้ว คุณครูณิชนันท์ วงแวง และคุณครูณัฐชา ศิรินันท์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

     16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูซึ่งเป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้และอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com