[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1593988  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : “มวกเหล็ก-วังม่วงเกมส์”

     วันที่ 24 มีนาคม 2559 คณะครูจากอำเภอวังม่วงและอำเภอมวกเหล็ก ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี “มวกเหล็ก-วังม่วงเกมส์” ซึ่งมีประเภทกีฬาดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง หลังจากนั้นในช่วงค่ำคณะครูทุกท่านได้ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารค่ำ โดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการฝึกทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ฝึกความอดทน ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการช่วยเหลือตนเอง และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านในการเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

     ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้นำลูกเสือสามัญตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการฝึกทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ฝึกความอดทน ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการช่วยเหลือตนเอง และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     วันที่ 28 มีนาคม 2559 สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ...ให้การต้อนรับ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ วันแห่งความสำเร็จ

     วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2558 แสดงผลงานครู นักเรียน และกิจกรรม การแสดง พร้อมมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล 2 และ ปพ.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

     วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ในการนี้ นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

     วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 สพป.สระบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

     โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙. ภาพ/ข่าว:อุไลย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : งานวันเกียรติยศ

     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นำโดย ดร.กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จัดงานวันเกียรติยศและบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการกลาง สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

     วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบและคณะกรรมการกำกับห้องสอบ... ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องแสงเทียน อาคารอนุศิลป์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กีฬาสีเหลือง-แดง เกมส์ โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ

     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดพิธีกีฬาสีภายใน เหลือง-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย นายกเทศบาล ตำบลคชสิทธิ์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬาสีภายในของนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : พิธีมอบห้องสมุดเพื่อนแก้ว

     เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ในช่วงเช้า ผอ.กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรกัน และในช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบห้องสมุดเพื่อนแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ.ไทยมาลากลาส จำกัด โดยมีนายเล็ก ทาเพ็ชรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นผู้รับมอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและราบรื่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การตรวจกระดาษคำตอบเขียนตอบการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT)

     วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 (NT) ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม D.A.R.E.

     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับ ศป.ปส.เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (หลักสูตร D.A.R.E. แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2559 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วยข้อสอบกลางและข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ โดยใช้แบบทดสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลปลายปีร้อยละ ๒๐ ของคะแนน ปลายภาคเรียน และใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา รวมถึงนำ ผลการสอบที่ได้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน : อุไลย.ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/140 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com