[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1667377  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเวลาประมาณ 09.09 น. เริ่มต้นเดินรณรงค์ ณ เทศบาลตำบลวังม่วง ผ่านแหล่งชุมชน หน่วยงานต่างๆ ถึงโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : สารวันต่อต้านยาเสพติด

     วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2560 หน้าเสาธง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ สพป.สบ.๒

      >> ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) และกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต..ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูที่มีแก่ครูผู้สอน...ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : " สระบุรี ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย"

      >>วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย * เคารพธงชาติ * ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี * สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเครือข่าย โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตในครั้งนี้ จากนั้นได้พบปะบุคลากรสำนักงาน โดย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาและเป็นศิษย์ที่ดีของครู (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและขอมติความเห็นชอบของคณะกรรมการในการดำเนินการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ปีการศึกษา2560

     โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมพิธี 281 คน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันพฤหัสบดที่ 15 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว ครูมุทิตา คงสมปราชญ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปลุกพลังขับเคลื่อนกระบวนการ PLC.ในสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดการประชุมอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา" และบรรยายพิเศษกิจกรรมปลุกพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อน รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ ท่าน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีสู่เส้นทาง ศธจ.ลพบุรี

     " ส่ง ๒ นักสู้สู่เส้นทางศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี.." วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สบ.๒ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.สบ.๒ และพี่น้องชาว สพป.สบ.๒ แสดงความยินดีต่อ นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางณิชา สุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีสู่เส้นทาง ศธจ.

     "๑๗ นักสู้..สู่ทางสายใหม่" ค่ำวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยท่านปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สบ.๒ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และพี่น้อง สพป.สบ.๒ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่เปลี่ยนเส้นทางสายใหม่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค จำนวน ๑๗ ราย.. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมา ร่วมมือ ร่วมใจสรรสร้างสิ่งดีงาม ให้กับเด็ก ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.สระบุรี เขต ๒ ♡ บนเส้นทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบอาคารอำนวยการ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานรับมอบอาคารอำนวยการ ซึ่งบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือห้องสมุดเพิ่มเติมให้กับ "ห้องสมุดรวมใจ" ของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อาคารอำนวยการหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙โดยกำนันชื่น-คุณแม่เวียง โกจินอก เป็นผู้อุปถัมภ์ และนอกจากบริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำโดยคุณวิชิต พยุหนาวีชัย ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2560

     วันนี้สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2560 ที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ประธาน สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็กและคณะครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ขอขอบคุณ คณะครูทุกโรงเรียนที่เข้าการร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 135

     วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 135 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/143 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com