[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1109227  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 จัดอบรมกฎหมายการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการตามกฎ ระเบียบของทางราชการในการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลังเขา
หัวข้อข่าว : การประกวดแข่งขันงานวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก

     นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประกวดแข่งขันงานวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ ๑. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖ เด็กชายภาดร ภู่เปี่ยม ป.๖ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒. ซอด้วง ระดับ ป.๔-๖ เด็กชายสรวิศ ศรีนวล ป.๕ รางวัลเหรียญทอง ๓.ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ป.๔-๖ เด็กชายวุฒินันท์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนคว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้น ม. 1 - 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

     โรงเรียนวัดเตาปูนที่ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมระดับภาคกกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนวัดเตาปูนได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขัน ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผอ.สมโพธิ ช้างสีทา เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม ผู้รับผิดชอบการฝึกซ้อมทั้งหมด การออกแบบและคิดค้นท่ารำทุกอย่าง คุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับภาคฯ

     ในวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนนำโดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 3 คน ไปเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยในการเข้าร่วมคราั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนได้รับประสบการณ์และความรู้การจัดทำโครงงานเป็นอย่างมากเลยทีเดี่ยวครับ และพร้อมที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนวัดเตาปูนให้พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : แข่งวิชาการ

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เล่านิทานคุณธรรม) ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี

     18 ธันวาคม 2557 ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เดินทางออกเยี่ยมคณะครู และตัวเทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ป.1-ม.3, สนามโรงเรียนสุเหร่าเขียว กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ระดับ ม.1-ม.3, กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 และสนามแข่งขันโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศภายในครูผู้สอน

     17 ธ.ค. 2557 ผอ.สัมฤทธิ์ พึึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศภายในครูผู้สอน เพื่อให้คำแนะนำในด้านวิชาการแก่ครู กำกับติดตามให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน งาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ และงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนต่อไป.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนร่วมงานเด็กดี V-Star

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนไปร่วมงานวันรวมเด็กดีวีสตาร์ที่วัดธรรมกาย อีกทั้งนำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาจากงานในวันนี้อีกด้วยครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ออกค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ออกค่ายอาสาพัฒนาในชื่อโครงการ เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่โครงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ได้มาทำกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรมช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยการช่วยปรับปรุงอาคารไม้ อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

     ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง พร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย ดำเนินการประเมินความพร้อมฯ นางสาวสายนที ผัดใจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมอาคาร "อินทรี อาษา"..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     วันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเล็ก ทาเพชร รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานมอบหมายนโยบายและกล่าวให้โอวาทการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 กลุ่มวิชา รวม 26 ราย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : สหวิทยศึกษาผาเสด็จ ศูนย์ติวโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดสอนเสริมเพิ่มเวลา

     วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 สหวิทยศึกษาผาเสด็จ ศูนย์ติวโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดสอนเสริมเพิ่มเวลาในวันหยุด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมติวดังนี้ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2 และโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากคณะครู และนักเรียนทั้งสามโรงเรียนเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โครงการ Learning Together

     วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย จัดโครงการ Learning Together ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เวลา 09.30 น. - 12.30 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ลุงไพศาลเลี้ยงอาหารกลางวัน

     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผู้ใหญ่ใหญ่ใจดี คุณลุงไพศาล พร้อมครอบครัวได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน (บะหมี่เกี๊ยว) นักเรียนโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คณะครู นักเรียนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : วันพ่อ

     โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดย ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/111 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com