[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 991304  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556

     20 สิงหาคม 2557 ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556 แก่ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 เจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดญ.จิราวรรณ บัวขาว (น้องบี)

     วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ เป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธูรรมศพ ดญ.จิราวรรณ บัวขาว (น้องบี) นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านบางกง และมอบเงินให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของ ดญ.จิราวรรณ บัวขาว จากกองทุนของ สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 10,000 บาท ณ วัดหนองหมูเหนือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล..ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งประเภททีมชาย และทีมหญิง ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีคุณครูวิรุต หนองหงอก เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ขอปรบมือให้คนเก่งของเรา และเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลในสนามต่อ ๆ ไปค่ะ... [มณีนุช : ข่าว]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าพลู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ผอ.ทองเลิศ บุญเลิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อให้นักเรียนได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเข้าประเมินโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับภาคกลาง เข้าทำการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในลำดับต่อไป โดยในการประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนวัดเตาปูนเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเช่น ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์,ประดิษฐ์และแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ,แข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ และ science show เป็นต้น โดยมีนัดเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์

     เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้กวียนได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ภายในงาน มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา เช่น การจัดป้ายประกาศแสดงประวัติของวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวจขวดน้ำ การแข่งขันพับเครื่อร่อนกระดาษ และการแสดง Science Show ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญสำคัญของวิทยาศาสตร์ และสามารถนำของวันวความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต1

     วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จากศูนย์ PEER โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ.ท่าม่วง โรงเรียนบ้านนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย รวมจำนวนทั้งหมด 27 คน พร้อมด้วยนางสาวขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ เข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทย์น้อย ปี 57

     วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครูได้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องออดิทอเรียมศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโรงเรียนวัดหนองสมัครฯได้ผ่านการประเมินในปีนี้ด้วย (ข่าว:ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) :: ภาพเพิ่มเติม Facebook โรงเรียนวัดหนองสมัคร ฯ :: https://www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัีครฯ จัดกิจกรรมวันอาเซียน

     เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครูได้จัด"ค่ายวิชาการ บูรณาการสู่อาเซียน" ได้กับนักเรียน เนื่องในวันอาเซียน 8 สิงหาคม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน โดยในพิธีเปิดคณะครูได้ร่วมกันแต่งชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ และมีการแสดงระบำประกอบเพลง"อาเซียนร่วมใจ" ของนักเรียน กิจกรรมมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็นสิบประเทศตามจำนวนสมาชิกอาเซียน โดยมีคุณครูคอยให้ควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศํกดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร ฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา โดยในกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นได้มีการร่วมพิธีถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนางเก้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยตัวแทนคณะครูอ่านคำถวายพระพร จากนั้นคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันกันเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา และค่าน้ำนม และร่วมลงนามถวายพระพร โดยช่วงท้ายของก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : องค์การเภสัชกรรมมอบงบสนับสนุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คุณสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และ คุณวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นผู้แทนมอบงบสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมี ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับ และรายงานความคืบหน้าการนำงบสนับสนุนที่ได้รับมา ไปใช้ในกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน พร้อมพาเยี่ยมชมโครงการต่างๆที่ องค์การเภสัชกรรม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี เขต 2 รับคณะจาก สพป.ปทุมธานี เขต 2

     วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในการส่งศึกษานิเทศก์ นางสาวลดาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใจอาสาพัฒนา

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ ได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใจอาสาพัฒนา โดยมีนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นายพิมล ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมเพื่อปลูกฝังความมีใจอาสาพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้อเฟื้อ และมีใจพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ (ภาพ:ข่าว/ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาประชาคมอาเซียน

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาประชาคมอาเซียนขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอน นักเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมการ นิทรรศการผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน และการบูรณาการความรู้ตามฐานต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี (ภาพ:ข่าว/ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com