[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 760581  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนายโกศล จั่วกี่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และร่วมแสดงความยินดีกับนายสราญ โพธินุช ได้รับโล่รางวัล ผู้อุทิศเวลาให้กับการปฎิบัติหน้าที่ โดยไม่มีวันลา 2 ปีซ้อน คุณครูพิสมัย สรั่งบิน ได้รับโล่รางวัล เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% และร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วแก้ว ครูบรรจุใหม่ เอกสังคมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557

     วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดดำเนินงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เวลา 09.00 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 เรียนบรรจุครูผู้ช่วย ลำดับที่ 1 แปดวิชาเอก

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ของ 8 วิชาเอก วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาบุคลากร "โรงเรียนคุณธรรม" จังหวัดสระบุรี

     อบรมพัฒนาบุคลากร"โรงเรียนคุณธรรม"จังหวัดสระบุรี" ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

     โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อต่อยอดและขยายผลนำมาปฏิบัติภายในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือเข้าร่วมโครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร (ครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสอนและฝึกหัดให้นักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น และเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ณ ห้องประชุมยูงทอง (ณัฐธยาน์ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธานดำเนินการรับและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2557 รับคอมพิวเตอร์พกพา ตรวจเช็ค จัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลนักเรียนและครูที่ได้รับแท็บเล็ตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2พฤษภาคม 2557 (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสามมัคคีต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีเด็กเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดย นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

     คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ นำโดย นางมาลี สารทรัพย์, นายไฉน ทุตาสิทธิ์ และนายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และมีนายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ & รีสอร์ท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 แจก Tablet ปีงบประมาณ 2556

     วันที่ 23 เมษายน 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 แจก Tablet ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.ให้กับนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 35 โรงเรียน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

     วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 นำโดย นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด ทำกิจกรรม "ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา" ไหว้พระ สวดมนต์ บูช่าพระรัตนตรัย สมาทานศีลห้า ถวายพรพระ ชัยมงคลคาถา แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล และพบปะข้าราชการการ ณ อาคารวิทยบริการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือให้การต้อนรับคณะสงฆ์วัดถ้ำกระบอกออกปฏิบัติกิจธุดงค์ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 9 และ10 เมษายน 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และชาวบ้านท่าตูม ร่วมกันตักบาตรอาหารคาวหวาน แก่คณะสงฆ์วัดถ้ำกระบอก จำนวนกว่า 180 รูป ที่ออกมาปฏิบัติกิจธุดงค์ ผ่านมาปักกลด ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ เนื่องในโอกาสคณะสงฆ์จากวัดถ้ำกระบอกออกปฏิบัติกิจธุดงค์ประจำปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 15 วัน โดยเริ่มออกปฏิบัติกิจธุดงค์ในวันที่ 1 เมษายน และกลับถึงวัดถ้ำกระบอกในวันที่ 15 เมษายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

     วันจันทร์ 31 มีนาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ม.2 เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา

     ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผุ้สำเร็จการศึกษา ยุวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com