[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1613173  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

     โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙. ภาพ/ข่าว:อุไลย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : งานวันเกียรติยศ

     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นำโดย ดร.กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จัดงานวันเกียรติยศและบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการกลาง สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

     วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบและคณะกรรมการกำกับห้องสอบ... ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องแสงเทียน อาคารอนุศิลป์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กีฬาสีเหลือง-แดง เกมส์ โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ

     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดพิธีกีฬาสีภายใน เหลือง-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย นายกเทศบาล ตำบลคชสิทธิ์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬาสีภายในของนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : พิธีมอบห้องสมุดเพื่อนแก้ว

     เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ในช่วงเช้า ผอ.กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรกัน และในช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบห้องสมุดเพื่อนแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ.ไทยมาลากลาส จำกัด โดยมีนายเล็ก ทาเพ็ชรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นผู้รับมอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและราบรื่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การตรวจกระดาษคำตอบเขียนตอบการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT)

     วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 (NT) ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม D.A.R.E.

     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับ ศป.ปส.เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (หลักสูตร D.A.R.E. แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2559 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วยข้อสอบกลางและข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ โดยใช้แบบทดสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลปลายปีร้อยละ ๒๐ ของคะแนน ปลายภาคเรียน และใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา รวมถึงนำ ผลการสอบที่ได้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน : อุไลย.ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ สหวิทยศึกษาวังสีทา ประจำปีการศึกษา 2558

     ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2559 คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรีนารี นำนักเรียนโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 82 คน เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองห้า จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ"

     โรงเรียนวัดคลองห้า จัดกิจกรรม "กิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือสำรอง" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองอยู่ในบริเวณโรงเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามฐานต่าง ๆ โดยเหล่าลูกเสือสำรองได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ และลูกเสือสามัญ ณ ค่ายรัศมีแคมป์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ระดับชำนาญการ ทำให้การเข้าค่ายลูกเสือสำรองครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...... ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อน้อง

     วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อน้อง (หุ่นยนต์เดินตามเส้น light sensor) ของคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ณ อาคารเอนกประสงค์ จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ทักษะในทางด้านศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ ความรู้ทางด้านไฟฟ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พัฒนาโรงเรียนวัดคลองห้า

     ผู้อำนวยการธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดคลองห้า พัฒนาโรงเรียนจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ. Cr. ภาพข่าว / พยัคพุทธา ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามความพร้อมการสอบโอเน็ต

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวและคณะครู ให้การต้อนรับท่านรองนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งท่านได้เข้านิเทศติดตามผลการเตรียมความพร้อมตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวขอกราบขอบพระคุณท่านรองนพภา ทองนพเก้า เป็นอย่างสููงค่ะ ( พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90

     วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : ท่านรองฯศุภกฤต ศรีมงคล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

     เมื่อ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ศรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณครูโรงเรียนวัดสองคอนกลาง เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/140 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com