[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 944286  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นำโดยนายวิจิตร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลำสมพุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗

     ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านลำสมพุง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำสมพุง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก เป็นประธานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถ และลงนามถวายพระพร พร้อมกับจัดกิจกรรมให้ลูกไหว้แม่เพื่อเกิดความรักและผูกพัน (เกียรติชัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายใน "บ้านมณีโชติเกมส์" ปี 2557

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "บ้านมณีโชติเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความรักสามัคคี ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันตนเองจากอบายมุขทั้งปวง ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้เชิญโรงเรียนในสหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วงนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายกิตติพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านและธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านและการดำนาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่แบบดั้งเดิม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ร่วมกับเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านและธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านและการดำนาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่แบบดั้งเดิม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ร่วมดำนาข้าวเพื่อสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมลงแขกดำนาข้าวแบบดั้งเดิมไว้ โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

     วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายบุญรวม สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมป์)และโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้ผ่านละคร

     วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร ของกลุ่มละครคนทำคนดู จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีสด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ละครเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ประเภทที่ 2 ละครที่สร้างจากวรรณคดีในบทเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนักแสดงมืออาชีพ แต่งกายชุดละคร ผสมผสานการร้อง รำ เต้น มีดนตรีประกอบ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินและให้ความรู้แก่นักเรียน คณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ร.ท.ฐนพัฒน์ ชูวงษ์ หัวหน้าชุด กร.ที่ 7 ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรีและคณะ

     วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน มีโอกาสต้อนรับ ร.ท.ฐนพัฒน์ ชูวงษ์ หัวหน้าชุด กร.ที่ 7 ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรีและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคีแก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เวลาในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า สบว.คมส.รุ่น 17/19 มอบุทนการศึกษา

     ศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รุ่น 17/19 นำโดย คุณนพสร คุปตะวาทิน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านหินซ้อน รวมเป็นเงิน 17,600 บาท เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจของนักเรียน นิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน พร้อมทั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เข้ารับความรู้ จากครู DARE

      วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคมคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เข้ารับความรู้เรื่อง ของโทษและพิษภัยของยาเสพติด จาก ด.ต.วิรัตน์ ทองคำร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ(ครู DARE)จากโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมต้อนรับท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยียมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง และรับทรายผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายก่อนเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
หัวข้อข่าว : รับโล่การประกวดของเยาวชนดีเด่นด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2557 ท่านผู้อำนวยการปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ นำครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เข้ารับโล่การประกวดของเยาวชนดีเด่นด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายใต้อุปถัมภ์โครงการ "ธรรมวนาภิบาล" ประจำปี พ.ศ.2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ มูลนิธิพระรัตนตรัย และมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) ได้พานักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และคณะครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ขอขอบพระคุณ ทางมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต และบริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน)มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/97 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com