[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1285504  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดโพนทอง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนทอง

     นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแนะนำตัวในการเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อเป็นการคัดกรองนักเรียนในโรงเรียน (ไพรัช ข่าว/ ภาพ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหินตั้งได้มาบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

     วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2558 เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหินตั้ง ได้มาบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ทางคณะครูโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหินตั้งที่เมตตา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : อบรมทำแบบทดสอบ PISA

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้จัดการอบรมฝึกการทำแบบทดสอบ PISA ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ทำผ่านระบบออนไลน์ PISA......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการอบรมการฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอบ PISA

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดยการฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน พร้อมด้วยท่าน ศน.ขวัญยืน มูลศรี มาให้กำลังในการการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคุณครูที่ได้ไปอบรมมา ก็ได้นำเอาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมีคุณครูยุพา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่มาลี รุ่งวิจิตรชัย ณ เมรุวัดศรีบุรีรตนาราม อ.เมือง จ.สระบุรี

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่มาลี รุ่งวิจิตรชัย มารดาของนางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย อดีต ส.ส.เขต 1 จังหวัดสระบุรี ณ เมรุวัดศรีบุรีรตนาราม อ.เมือง จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการฝึกทดสอบ PISA ให้กับนักเรียน ชั้น ม.3

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการอบรมเพื่อฝึกการทำแบบทดสอบ PISA ให้แก่นักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการใช้ระบบและเครื่องมือในการทดสอบ ซึ่งมีคณะครูดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : รร.วัดหนองสมัครฯ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ PISA

     เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ PISA ฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาความร่วมมือ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ รร.วัดหนองสมัครฯ (ภาพ/ข่าว::ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) ภาพเพิ่มเติม www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ ต้องรับรองผู้อำนวยการ

     เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ และคณะครู ให้การต้อนรับนางสาวชนากานต์ จันทร์มงคล ซึ่งกลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ ตามคำสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ภาพ/ข่าว::ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) ภาพเพิ่มเติม www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : สวนสนาม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2558 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้นำลูกเสือและเนตรนารีพร้อมด้วยคณะครู ร่วมเดินสวนสนามในพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลชะอมมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

     วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 มีเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลชะอมมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยเรียน คณะคุณครูขอขอบคุณครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมการฝึกทดสอบ PISA ให้กับนักเรียน ชั้น ม.3

     เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 ในการทำความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ PISA โดยมีคณะคุณครูที่ไปร่วมอบรมมาเป็นวิทยากร คือ คุรครูยุพา ช้างสีทา (ภาษาไทย) คุรครูภิรมย์พร ระสะครบุรี (คณิตศาสตร์) คุรครูระแวง พิกุลทอง (วิทยาศาตร์) คุรครูชรนธิกาญจน์ กระสินหอม และคุรครูสุภัทรชัย กระสินหอม (การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ) โดยมีท่านผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คอยให้กำลังใจแก่คณะวิทยากร และนักเรียนตลอดเวลา โดยในการอบรมได้ฝึกให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบ PISA ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนนาฏศิลป์ไปแสดง"เปิดงานคาราบาวแดง"

     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงเปิดงาน "คาราบาวแดง" ในชืิือชุดการแสดง "พระบารมีล้นฟ้า" ที่ลานสนาม อบต.เตาปูน ซึ่งการแสดงชุดดังกล่าว ฝึกซ้อมโดย คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม ตัดต่อเพลงโดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ครับ...ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1632555823689604.10737419......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองครกจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองครก นำโดย นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินสวนสนามในพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัดหนองครก (จิรัชญา รุ่งเรือง : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายณัฐพงค์ หอมรองบน

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายณัฐพงค์ หอมรองบน อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดท่าคล้อ ณ ฌาปนสถานวัดท่าคล้อเหนือ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/123 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com