[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1482137  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : การประดิษฐ์กระทง

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมา ความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้อนุรักษ์ประเพณีไทยให้สืบต่อไป -- ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน) นำกองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ และได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ห้วยทราย
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     นายชยกร ควรระงับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดีวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือแห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2558

     กองลูกเสือ โรงเรียนเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดยนายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน พร้อมกับคณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ และได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง จำปีงบประมาณ 2559

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้จัดให้ครูฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงินเข้าร่วมในการชี้แจงแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2559 อีกด้วย และได้เชิญผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นเพื่อรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างหนาแน่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

     วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงนำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้ 1) แจ้งเรื่องบ้านนักเรียนไฟไหม้ซึ่งทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือเป็นเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนั้นได้ประสานความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ในด้านวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่า ในการนี้มีนายปราโมทย์ แสนกล้า ผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กายบริหารยามเช้าอนุบาลวังม่วง

     วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมกายบริหารแม่ไม้มวยไทย เพื่อให้เด็กตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย โดยกิจกรรมจะจัดในวันอังคารของทุกสัปดาห์ เวลาประมาณ 08.15-08.20 น. (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณบริษัทไทยเบจเวอร์เรจแคนจำกัด

      เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจแคน จำกัด ได้มามอบความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เกม ทั้งนี้ยังมอบอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

     วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมี นายไพโจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไฟใหม้เด็กหญิงพิมพ์ลดา วันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 พร้อมมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครอบครัวของนักเรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

     วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 14 รายการ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ เงินวิเศษ พร้อมด้วยคณะครู 3 ท่าน และส่งครูจุฑารัตน์ วันทอง

     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดยนายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน มีความยินดีจัดการต้อนรับการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ พร้อมด้วยคณะครูทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง และในวันเดียวกันทางโรงเรียนได้ร่วมส่งครูจุฑารัตน์ วันทอง ที่ได้รับพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดประชาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดวมนต์ ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ที่ 78

     วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 78 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ห้วยทราย
หัวข้อข่าว : การติดตาม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน"

     นายชยกร ควรระงับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) คณะครู และนักเรียน ยินดีต้อนรับ นายชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานคณะติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " และนายนริศ ภู่ชัย จาก สพฐ. พร้อมด้วยนายดุสิต จันทร์ศรี และคณะกรรมการ จาก สพป.สบ.2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มาเยี่ยม และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับทางโรงเรียนวัดห้วยทรายฯ ไว้เป็นแนวทางการปรับกิจกรรม และเวลาเรียนขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมทักทายปราศรัยกับคณะครู โดยมี นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/132 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com