[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 40 ท่าน ผู้เข้าชม 726059  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ

     วันที่ 26-28 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยงบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน (ดวงแข ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. สังกัด สพฐ. ในการเลือกตั้งสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 5 หน่วยเลือกตั้ง คือ 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สพป.สระบุรี เขต 2 อ.แก่งคอย หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองแค อ.หนองแค หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อ.วิหารแดง หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก อ.มวกเหล็ก และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง อ.วังม่วง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : การติดตามการดำเนินงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ ให้การต้อนรับนายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมประธานสหวิทยศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ ตามปฏิทินการออกติดตามศูนย์เครือข่ายการรับนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจครูในการสอนหนังสือนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร D.A.R.E.

     วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ได้ทำพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (หลักสูตร D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยลักษณะโครงการเป็นการเชิญวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจ D.A.R.E.(DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ทำการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 17 กุมภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : สอบ NT

     วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีคณะกรรมการมาคุมสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : "เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ" (Open Houses)

     โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จัดกิจกรรมตามโครงการ "เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ร่วมนำเสนอ ............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏเทพสตรี

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และคณะให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน ภาคเช้า คณะอาจารย์และนักศึกษา ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภาคบ่าย เข้าฟังบรรยาย "ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (NS MODEL)" โดย ดร.นิติรัฐ โสดานิล (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

     เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และคณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายยานเกราะสัมพันธ์ ม.พัน.23 รอ. จ.สระบุรี เพื่อฝึกทักษะวิชาลูกเสือและกิจกรรมนันทนาการ (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าพลู
หัวข้อข่าว : ผลงานหัตถกรรมเครื่องหนัง

     ผอ.ทองเลิศ บุญเชิด คุณครูพรชัย จั่นเพ็ชร คุณครูชุมพล จำปาทิพย์ และนักเรียนจำนวน 5 คน โรงเรียนบ้านท่าพลูนำผลงานหัตถกรรมเครื่องหนังไปแสดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ในวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี(ติดตามข่าวสารได้ที่ :https://www.facebook.com/banthaplu.sch)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : แข่งทักษะวิชาการ

     โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน Cross word ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ที่อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
หัวข้อข่าว : บ้านพักใจ มอบอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์ตัดผม

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ.ชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล รับมอบอุปกรณ์ การเกษตร และอุปกรณ์วิชาชีพช่างตัดผม จาก บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี โดยคุณพนาลี ทองประเสริฐ หัวหน้าบ้านพักใจ เนื่องจากบ้านพักใจได้มีโครงการอบรมวิชาชีพให้กับเยาวชนตามโครงการต่อต้านยาเสพติด จึงได้อบรมวิชาชีพการเกษตรและวิชาชีพช่างตัดผม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน (Mayuree ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

     สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2556

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2556 ในการสนับสนุนนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : หจก.กิจเจริญทรานสปอร์ท

     วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 หจก.กิจเจริญทรานสปอร์ท โดย คุณธัชวิทย์ ตั้งสุณาวรรณ และคณะ มอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/76 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com