[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1203914  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับ BBL (VDO สมบูรณ์)

     โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนแบบ BBL (Brain Base Learning) โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ได้ทดลองนำมาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดเตาปูน หลังจากพบปัญหาว่า "นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้" คุณครูจึงได้นำเอากระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาครับ ลองมาชมกันดูนะครับ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง (อันนี้ตกแต่งและตัดต่อเป็น VDO ที่สมบูรณ์แล้วครับ) เข้าไปรับชม VDO ได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/100008056067380/videos/vb.1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กระบวนการเรียนคณิตศาสตร์บูรณาการกับ BBL

     โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนแบบ BBL (Brain Base Learning) โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ได้ทดลองนำมาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดเตาปูน หลังจากพบปัญหาว่า "นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้" คุณครูจึงได้นำเอากระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาครับ ลองมาชมกันดูนะครับ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เข้าไปรับชม VDO กันได้ครับที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/100008056067380/videos/vb.100008056067380/1622036808074839/?type=3&......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดทำการสรุปงานโรงเรียนวิถีพุทธ

     ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดเตาปูนได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังนั้นทางโรงเรียนวัดเตาปูนจึงได้สรุปประมวลผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2557 - 2558 ให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบเพื่อจะได้ช่วยเสนอแนะในส่วนที่ยังขาดหายไป เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธต่อไปครับ หรือเข้าไปภาพกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1622028......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2

     วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 นำโดย นางปณิชา นัยเพียร และนางสาวสุภัคจิตต์ มากพันธุ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สบ.2 ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 2. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 3. การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 4. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเข้ารับชมการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนโดยท่านผู้บริหาร คณะครูและชมการแสดงของนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนตอนรับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดย นายนพภา ทองนพเก้า รอง ผอ.สพป.สบ.2 นายประสิทธิ์ ผาสุข ข้าราชการบำนาญ นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สบ.2 นายสามิตร เปี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สบ.2 ได้มาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ คณะครูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 จัดประชุมครูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน

     วันที่ 4 มิถุนายน 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 จัดประชุมครูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัทแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้อง พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดในการทดสอบสายตานักเรียน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ี 7 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการ เนื้อหา และวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันของสหวิทยศึกษาวังสีทา ครับ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1621566604788526.1073741924.100008056067380&type=3&uploaded=708 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับคณะติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเปิดภาคเรียน

     เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 นำโดยนางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ ,นายสุชีพ อินทรวิชัย ,นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ,นางสาวขวัญยืน มูลศรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประเมิณระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า คณะคุณครูโรงเรียนกะเหรี่ยงคอม้าขอขอบคุณครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2558 และการประกันคุณภาพภายใน

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายปุญณเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รอง สพป.สบ.2 นายจำนง จุลอำพันธ์ ข้าราชการบำนาญ และนางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สบ.2 ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2558 และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์

     ด้วยวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รัชดา ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนออกบริการชุมชน

     เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 58 วงดุริยางค์ โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม นำนักเรียนวงดุริยางค์ไปช่วยงานชุมชน ทีี่ บริษัท ไทยอะคลิริก จำกัด ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนนาฏศิลป์ออกบริการชุมชน

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนนาฏศิลป์ในระดับชั้นมัธยมไปร่วมแสดงนาฏศิลป์ในงาน "รำถวายพุทธกตัญญู ครบรอบ 5 ปี" ที่บ้านโง้ว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : คณะผู้นิเทศฯมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558 คณะผู้นิเทศฯมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดเตาปูนครับ นำโดยท่าน ศน.จำลอง รัชวัตร์ และท่าน ผอ.แสงระวี วาจาวุทธ ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนฝึกซ้อมดุริยางค์เพื่อเตรียมออกงานรับใช้ชุมชน

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนได้มีการฝึกซ้อมดุริยางค์ เพื่อทบทวนเพลงเก่าและต่อเพลงใหม่ โดยในวันนี้ครูผู้ฝึกซ้อมได้ต่อเพลงใหม่ให้นักเรียน 2 เพลง คือ "เพลงเปิดวงและมนต์เพลงคาราบาว" เพิ่มเติมจากเพลงเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมเป็น 5 เพลง เพื่อเตรียมมออกงานเพื่อรับใช้ชุมชนในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นี้ครับ เชิญชม VDO ได้ที่ https://www.facebook.com/100008056067380/videos/vb.100008056067380/1618713341740519/?type=3&theater ครับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/119 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com