[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1423521  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดสองคอนกลางได้จัดการอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
หัวข้อข่าว : นิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้ต้อนรับทีม Smart Trainer ซึ่งมานิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน นำทีมโดย ศน.ลัดดา แตงหอม ศน.จุฑารัตน์ บุญสุข ศน.ลฎาภา นาคคูบัว และศน.นรินทร์ เที่ยงเจริญ ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน รับมอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ทำการตอนรับนางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาทำพิธีส่งมอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นทางการ โดยได้พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล เจ้าอาวาสวัดหินลับ มาทำการ เจิมอาคาร พรมน้ำพระพุทธมนต์ และให้ศิลให้พร แก่เด็กนักเรียนและคณะครู เพื่อความเป็น สิริมงคล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 75

     วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 75 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) ได้จัดการอบรมขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้จัดการอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยศึกษาผาเสด็จ

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สหวิทยศึกษาผาเสด็จได้ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบของสำ่นักงานเขตฯโดยได้ใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาลทับกวางในการจัดการแข่งขันดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "ส่งเสริมวินัยจราจร"

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมค่าย ส่งเสริมวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรให้กับนักเรียน และการฝึกปฏิบัติการใช้จักรยานที่ถูกหลักจราจรและสามารถแสดงสัญลักษณ์มือที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของการใช้รถจักรยาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคตครับ เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม สหวิทยศึกษาวังสีทา

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ของสหวิทยศึกษาวังสีทา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าไปแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2558 ต่อไปครับ เชิญชมภาพกิจกรรมได้เลยยครับที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1671598906451962.1073741960.100008056067380&type=3&uploaded=122 คร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน

     วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อนเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหินซ้อน เพื่อร่วมวิเคราะห์ระดมความคิดจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป. สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ สัปดาห์ที่ 74

     วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และข้าราชการครูพร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 74 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

     วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๘ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อนเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินซ้อน ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหินซ้อน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT)

     วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ร.ร.วัดสุนทริกาวาส ร.ร.วัดบุรีการาม ร.ร.บ้านหนองสองห้อง ร.ร.วัดขอนหอม เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบ DLIT ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

     วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานกรรมการสนามสอบภาค ค ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

     วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com