[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 901250  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด มอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

     วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้มอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๗๔ คน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา "ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการบูรณาการสู่อาเซียน" ณ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยรราชมงคลเทคโนโลยีธัญบุรี มอบสื่อการเรียนการสอน

     ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบสื่อการเรียนการสอนตลอดจนอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เด็กๆ ให้ความร่วมมือและมีความสุขจากกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

     กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นำโดยนายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรพร้อมคณะครูและนักเรียน มีการนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนจำนวน 3 วัด คือ 1. วัดสวนทองรวมมิตร 2. วัดหนองจอก 3. วัดซับมะกรูด ระหว่างการแห่เทียนพรรษานั้นจะมีกลุ่มนักเรียนและคณะครู เดินไปตามหมู่บ้านเพื่อขอรับบริจาคเงินทำบุญไปถวายวัดดังกล่าว ที่มา http://www.strschool.ac.th/?p=390......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย

     กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย นำโดยนายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียน เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ที่มา http://www.strschool.ac.th/?p=355......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : โครงการต้นกล้าเด็กและเยาวชนตำบลหนองย่างเสือ เก่งดี ศรีสังคม

     โครงการต้นกล้าเด็กและเยาวชนตำบลหนองย่างเสือ เก่งดี ศรีสังคม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือได้มอบงบจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้าเด็กและเยาวชนตำบลหนองย่างเสือ เก่งดี ศรีสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองย่าง มีสุขภาพกาย และจิตใจแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด ที่มา http://www.strschool.ac.th/?p=306......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

     กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรเป็นประธานในพิธี มีการจัดพานไหว้ครูตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 กล่าวบทระลึกถึงพระคุณของคุณครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่มา http://www.strschool.ac.th/?p=264......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : โครงการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2556

     โครงการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ได้มอบแท็บเลต ม.1 จำนวน 27 เครื่อง ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนนำไปงานได้อย่างถูกต้อง ที่มา http://www.strschool.ac.th/?p=187......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและโปรเจ็คเตอร์

     กิจกรรมรับบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและโปรเจ็คเตอร์ จาก ชมรมส่งเสริมคนดีสระบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้รับบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและโปรเจ็คเตอร์ จาก ชมรมส่งเสริมคนดีสระบุรี ที่มา http://www.strschool.ac.th/?p=152......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ผ้าป่าโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ปีการศึกษา 2557

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดทำการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีท่านรองเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สบ.2 เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิเช่น ท่าน สจ.พลกฤต ปุญญอมรศรี สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี ท่านปฏิมา สังฆมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยมีท่านผอ.ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ให้การต้อนรับ ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002948393367&sk=photos&collection_......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

     ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง แก่โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 15 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ปลูกฝังความสื่อสัตย์สุจริตกับเด็กและเยาวชน พร้อมร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฎิบัติการ "โรงเรียนสุจริต"

     นายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดค่านิยม ทัศนคติ และประพฤติตนอยู่ ในความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : โครงการคืนความสุข สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ตำบลหนองแขม

     เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองอ่างทองมอบหมายให้ครูปรีดา นามนาคประเสริฐเป็นตัวแทนข้าราชการครูในตำบลหนองแขม ร่วมกับทหารจากกองร้อยพิเศษอำเภอวังน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนำโดยนายกฟัก ชาติสี นายก อตบ.หนองแขม จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และคืนความสุขให้ประชาชนในตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ดนตรีสร้างความบันเทิง ร่วมจับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม การบริการด้านสุขภาพทางสาธารณสุข พร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : บริษัท หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จำกัดมอบหลังคากันแดดฝน

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คุณไพรัตน์ ไทยถาวร ผู้จัดการบริษัท ผู้ผลิตไฟฟ้า หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 30 คนมาช่วยสร้างโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่เพื่อบังแดด ฝน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองอ่างทองพร้อมนำนักเรียนเล่นเกม เลี้ยงอาหารกลางวันและไอสกรีมด้วย รวมมูลค่า 25,000.-บาท คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนทุกคนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย... ปรีดา..ภาพ/สุจิกา...ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/94 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com