[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 815523  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ได้นำคณะครู ผู้ปกครอง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ณ โรงเรียนบ้านท่าสะอ้าน และ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล (ชลธิชา ภาพ /ศิริพร ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ครูและนักเรียนบ้านหินซ้อนปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่ สี่เขียว ของ อบต.บ้านหินซ้อน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดยนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมไหว้ครู มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดทักษะภาษาไทย และประชุมผู้ปกครองนักเรียน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความรู้ครูการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร (ครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาความรู้ครูการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ณ ห้องประชุมบุญจันทร์ - ไพฑูรย์ฯ โรงพยาบาลแก่งคอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : แต่งตั้งรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) ได้ทำพิธีแต่งตั้ง นางมาลี สารทรัพย์, นายไฉน ทุตาสิทธิ์ และนายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร เป็นรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา สังกัด กองที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 สวดมนต์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

     วันที่ 13 มิถุนายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สวดมนต์ไหว้พระเป็นการสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้า ทำให้จิตใจสงบ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการทำสมาธิ ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากขึ้นและช่วยควบคุมจิตใจให้สงบล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีไหว้ครูนั้นจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหลังจากดำเนินกิจกรรมไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ทา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
หัวข้อข่าว : โครงการห้องอุ่นใจ ในสถานศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ จัดกิจกรรมอบรมโครงการห้องอุ่นใจ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยใช้กระบวนการลูกเสือและวิถีพุทธ ชุติมา (ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ (ชลธิชา ภาพ/ศิริพร ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

     เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศพสจ.สบ.) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ออกสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5 ถึง ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จำนวน 138 คน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ 3 ผลปรากฎว่า ไม่พบนักเรียนที่ใช้ยาเสพติดแต่อย่างใด ... 12 มิ.ย. 57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : นายอำเภอแก่งคอยเยี่ยมชมโรงเรียน

     นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เดินทางมาร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บ. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)และเดินตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ชมการประกวดและแข่งขัน ทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน สหวิทยศึกษาผาเสด็จ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 14 มิ.ย. 57 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด...(12 มิ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองสมัครฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ภาพ/ข่าว::ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) ภาพเพิ่มเติม:: https://www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม และเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู และตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ (อุไลย : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.20 น. - 14.20 น. โรงบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระลง มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 ทีมได้แก่ ทีม"เขาไม้เกวียนสง่า"และทีม"เขาไม้เกวียนสามัคคี" โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและมีนักเรียนมาลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก ส่วนครูอาจารย์ก็ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับทีมที่ได้รับเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com