[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1017565  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดตาปูนจัดงานกีฬาสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการแข่งขันกีฬา 4 หน่วยงาน และกีฬาสีภายในโรงเรียนรอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557ิ ซึ่งปีนี้คณะสีแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ส่วนสีฟ้าและสีม่วงได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ประจำปีนี้ไปครอง ส่วนสีไหนที่ไม่ได้แชมป์ ก็ฝึกซ้อมกันต่อไปนะครับ แล้วพบกันปีหน้าครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตฯ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนไปร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรีเขต 2 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขต เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางต่อไปในประมาณเดือนธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานมุทิตาจิตคุณครูนฤมล โสดานิล

     เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่คุณครูนฤมล โสดานิลที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน มีการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนอีกด้วย ซึ่ีงงานทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันจนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557

     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วัยเยาว์ รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอน ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนรู้ประจำวันเป็นเรื่องสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

     วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา สวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลห้า ถวายพรพระ ชัยมงคลคาถา(พาหุง) ชัยปริตร(มหากาฯ) แผ่เมตตา สงบนิ่ง อุทิศส่วนกุล และ ผอ.เขตพบปะบุคลากรสำนักงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : สอบปลายภาคเรียน

     โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันทีี่ 1-3 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการติดตามประเมินการสอบอย่างเคร่งครัด (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงอาหารต้นแบบ

     วันที่ 2 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันและโรงเรียนต้นแบบเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูง (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
หัวข้อข่าว : ลุงแว่นอำลาคุณครูและเด็กๆ

     เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 นายแว่น ทาเพชร หรือ"ลุงแว่น"ของเด็กๆ ได้กล่าวอำลา คุณครูและเด็กๆ เนื่องจากครบอายุเกษียณอายุราชการ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง ปิติ ยินดี โดยมีท่าน ผอ.พิชิต เรียบร้อย กล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ @พยนต์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าในใจคน สร้างเยาวชนให้รักป่า

     คณะครูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้นำนักเรียน ไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้การเพาะพันธ์ไม้ป่า ตามโครงการการปลูกต้นกล้าในใจคน สร้างเยาวชนให้รักป่า ที่อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด ซึ่งทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการนี้คือ เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองหินปูนที่ทางบริษัทหยุดการระเบิดเหมืองแล้ว ด้วยวิธีการปลูกต้นไม้กลับคืนพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองไว้ หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว ทางบริษัทจะส่งเมล็ดพันธ์ไม้มาให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการช่วยเพาะกล้าให้แล้วจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : การนำเสนอผลงาน Best Practice ระดับชาติ โรงเรียนสุจริต

     นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ระดับชาติ โรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่าวันที่ 22-26 กันยายน 2557 ผลงานของทุกคนได้รับใบประกาศการนำเสนอผลงาน Best Practice ระดับชาติ พร้อมกับใบ Certificate และป้ายผ่านเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบสุจริตอย่างเป็นทางการ ยังความภาคภูมิใจมาให้กับโรงเรียน และคณะครูทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดโป่งมงคล
หัวข้อข่าว : สำนักติดตาม สพฐ.ติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม การซ่อมขยายสัญญาณ และปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1

     วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00. ผอ.เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล และคุณะครูโรงเรียนวัดโป่งมงคล ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม การซ่อมขยายสัญญาณ และปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สำนักติดตาม สพฐ.ติดตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1

     วันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักติดตาม สพฐ.ติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม การซ่อมขยายสัญญาณ และปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 ไหว้พระ สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

     วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่ส่วนกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายสร้างสรรค์ : การเสริมสร้างความเป็นไทย และเอกลักษณ์ชาติไทย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

     วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์ : การเสริมสร้างความเป็นไทย และเอกลักษณ์ชาติไทยเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประกอบด้วย 5 ฐานดังนี้ ฐานการเรียนรู้สู่อาเซียน และการเงิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเรียนเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เห็นความสำคัญและปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนไห้ดียิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียนเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเพิ่มให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com