[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 820431  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและชุมฃน(ครูต้นแบบ)

     วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะครุศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน (ครูต้นแบบ) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในตำบลตาลเดี่ยว ตำบลชำผักแพว และ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี"

     วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : คุณสุรชัย แต้ไพสิฐพงษ์และคณะเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา

     วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นำโดยผุู้อำนวยการเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย แด้ไพสิฐพงษ์พร้อมคณะ ที่ได้มอบทุนการศึกษา นำอาหาร ไอศกรีม ไข่และอุปกรณ์การกีฬา เครื่องเขียน มอบให้กับนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านมีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป(ประภาศรี/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ได้นำคณะครู ผู้ปกครอง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ณ โรงเรียนบ้านท่าสะอ้าน และ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล (ชลธิชา ภาพ /ศิริพร ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ครูและนักเรียนบ้านหินซ้อนปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่ สี่เขียว ของ อบต.บ้านหินซ้อน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดยนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมไหว้ครู มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดทักษะภาษาไทย และประชุมผู้ปกครองนักเรียน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความรู้ครูการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร (ครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาความรู้ครูการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ณ ห้องประชุมบุญจันทร์ - ไพฑูรย์ฯ โรงพยาบาลแก่งคอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : แต่งตั้งรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) ได้ทำพิธีแต่งตั้ง นางมาลี สารทรัพย์, นายไฉน ทุตาสิทธิ์ และนายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร เป็นรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา สังกัด กองที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 สวดมนต์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

     วันที่ 13 มิถุนายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สวดมนต์ไหว้พระเป็นการสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้า ทำให้จิตใจสงบ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการทำสมาธิ ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากขึ้นและช่วยควบคุมจิตใจให้สงบล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีไหว้ครูนั้นจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหลังจากดำเนินกิจกรรมไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ทา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
หัวข้อข่าว : โครงการห้องอุ่นใจ ในสถานศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ จัดกิจกรรมอบรมโครงการห้องอุ่นใจ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยใช้กระบวนการลูกเสือและวิถีพุทธ ชุติมา (ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ (ชลธิชา ภาพ/ศิริพร ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

     เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศพสจ.สบ.) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ออกสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5 ถึง ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จำนวน 138 คน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ 3 ผลปรากฎว่า ไม่พบนักเรียนที่ใช้ยาเสพติดแต่อย่างใด ... 12 มิ.ย. 57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : นายอำเภอแก่งคอยเยี่ยมชมโรงเรียน

     นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เดินทางมาร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บ. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)และเดินตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ชมการประกวดและแข่งขัน ทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน สหวิทยศึกษาผาเสด็จ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 14 มิ.ย. 57 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด...(12 มิ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองสมัครฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ภาพ/ข่าว::ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) ภาพเพิ่มเติม:: https://www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com