[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 720448  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

     สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2556

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2556 ในการสนับสนุนนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : หจก.กิจเจริญทรานสปอร์ท

     วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 หจก.กิจเจริญทรานสปอร์ท โดย คุณธัชวิทย์ ตั้งสุณาวรรณ และคณะ มอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) และคณะครู นำนักเรียนฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างศีลธรรมให้กับเด็กสืบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อ

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ คณะครูโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้ไปแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนวัดบึงไม้ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ศิริพร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อปลูกฝังค่านิยม วิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน มีผู้บริหาร คณะครูนักเรียนมาลงคะแนนใช้สิทธิของตนเอง (ศิริพร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครูได้นำนักเรียนฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ วัดหนองสมัคร เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศานา เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ปลูกฝังให้มีจิตใจยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และซึมซับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (ภาพ:ครูธัณธกรณ์ เฉลิมวัฒน์/ข่าว:ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) :: ภาพเพิ่มเติม Facebook โรงเรียนวัดหนองสมัคร มูลนิธิสุขา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี และให้รู้จักคำว่า "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามหลักการของการกีฬา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ.สมหมาย ทองแดงเจือ นำคณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระรัตนตรัย วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันิบาต ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น 4 ประการ คือ 1)ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3เป็นวันพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2)มีพระสงฆ์ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 3)พระสงฆ์ที่มาประชุมกันเป็นพระอรหันต์ 4)พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดท่ามะปราง
หัวข้อข่าว : กีฬาสี ภายใน โรงเรียนวัดท่ามะปราง

     13 ก.พ.2557 โรงเรียนวัดท่ามะปราง จัดกิจกรรกีฬาสีให้เด็กๆได้สนุกสนานเบิกบาน หนึ่งวัน ในหนึ่งปี กับวันดีดีของเด็กๆ ผอ.สันติ คงศิลป์ ผู้อำนวยการ เปิดงาน และปิดงานวันนี้ผ่านไปด้วยดี เด็กได้รับความสุขตามเป้าหมาย.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : โครงการเด็กไทยปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวิษณุพร ดวงพันตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ขนส่งจังหวัดสระบุรีและฝ่่ายจราจรสถานนีตำรวจภูธรหินกองได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้แจกหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมารับส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองครก (เกียรติชัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ผอ.ชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล นำคณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดคั่นตะเคียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระรัตนตรัย วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันิบาต ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น 4 ประการ คือ 1)ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 คำเดือน 3เป็นวันพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2)มีพระสงฆ์ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 3)พระสงฆ์ที่มาประชุมกันเป็นพระอรหันต์ 4)พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ห้วยทราย
หัวข้อข่าว : เวียนเทียนวันมาฆบูชา

     วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นำนักเรียนทำพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างศีลธรรมให้กับเด็กสืบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือสำรอง

     โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ มีพิธีเปิดประชุมกอง โดย นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด และกิจกรรมเดินทางสำรวจรอบค่าย นันทนาการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ดาราพร : ภาพ/สาคร : ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com