[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 959683  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราห์ 1 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีการตักบาตร และ กล่าวถวายพระพร การประกวดร้องเพลงค่าน้ำนม การเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เทิดไท้พระผู้เป็นแม่และครูของแผ่นดิน"

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เทิดไท้พระผู้เป็นแม่และครูของแผ่นดิน" โดยมี นายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินซ้อน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน หน่วยงาน และผู้ปกครองนักเรียน ในตำบลหินซ้อนร่วมถวายพระพร และร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านหินซ้อน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ &qu......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และจัดเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการปลูกชะอม ข้าวโพดข้าวเหนียว เลี้ยงปลาดุก,ปลานิล และเพาะเห็ดภูฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างรายได้และเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน

     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนและประกวดชุดประจำชาติ (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาประชาคมอาเซียน

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมวันสถาปนาประชาคมอาเซียนขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอน นักเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจ นิทรรศการผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดยนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณสนามเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จากนั้นนายสุชาติ พรสินชัย ได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วางพานพุ่ม และทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ กิจกรรมการแสดงของนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

     ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกมะลิ กล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน สร้างความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก พร้อมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี ในกิจกรรมมีการแสดงผลงานนักเรียนที่ชนะกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นำโดยนายวิจิตร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลำสมพุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗

     ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านลำสมพุง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำสมพุง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก เป็นประธานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถ และลงนามถวายพระพร พร้อมกับจัดกิจกรรมให้ลูกไหว้แม่เพื่อเกิดความรักและผูกพัน (เกียรติชัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายใน "บ้านมณีโชติเกมส์" ปี 2557

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "บ้านมณีโชติเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความรักสามัคคี ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันตนเองจากอบายมุขทั้งปวง ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้เชิญโรงเรียนในสหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วงนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายกิตติพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านและธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านและการดำนาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่แบบดั้งเดิม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ร่วมกับเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านและธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านและการดำนาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่แบบดั้งเดิม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ร่วมดำนาข้าวเพื่อสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมลงแขกดำนาข้าวแบบดั้งเดิมไว้ โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

     วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายบุญรวม สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมป์)และโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้ผ่านละคร

     วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร ของกลุ่มละครคนทำคนดู จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีสด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ละครเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ประเภทที่ 2 ละครที่สร้างจากวรรณคดีในบทเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนักแสดงมืออาชีพ แต่งกายชุดละคร ผสมผสานการร้อง รำ เต้น มีดนตรีประกอบ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินและให้ความรู้แก่นักเรียน คณะครู......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/97 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com