[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809507  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด "สระบุรีเกมส์"

     วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด "สระบุรีเกมส์" ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำดุริยางค์เปิดงานกีฬาสหวิทยศึกษาวังสีทา

     ในวันที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำวงดุริยางค์ ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม และคุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม อนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา และขบวนพาเหรด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ของสหวิทยศึกษาวังสีทา ประจำปี2559 ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย (มิตรภาพที่ 69) เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับอำเภอ...ต่อไปครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อม "นิทรรศน์ SBR2 สู่คุณภาพและคุณธรรม"

     วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมทีมงานจัด "นิทรรศน์ SBR2 สู่คุณภาพและคุณธรรม" ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต "สายสัมพันธ์จากใจ สายใยโรงเรียนเอกชนสระบุรี"

     วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต "สายสัมพันธ์จากใจ สายใยโรงเรียนเอกชนสระบุรี" นายนพภา ทองนพเก้า รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และนายสมชาย ประวัติศรีชัย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Science & Maths

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Science&Maths บูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : บ้านจิตอาสารวมใจ ถวายพ่อหลวง

     วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน "สระบุรี ๒ รวมใจ ซ่อม/สร้างบ้านนักเรียนถวายเป็นพระราชกุศล" ตามโครงการ ซ่อม/สร้างบ้านให้แก่ ด.ช.ภูวเนตร เจริญกุล และ ด.ญ.บุษกร เจริญกุล นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ณ บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๖ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมบุคลากรสำนักงาน, นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเอี่ยว, ประธานกรรมการสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : มูลนิธิเอสซีจีมอบห้องComputer

     วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด ตัวแทนมูลนิธิเอสซีจี นำโดย คุณงามจิต ผู้จัดการส่วนบุคคลได้เดินทางมามอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในโครงการ "ปันโอกาส วาดอนาคต"ปีที่ ๑๐ กิจกรรม ปรับปรุงกั้นห้องเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตร์และจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนให้น้อง มุลค่าทั้งสิ้น ๑๑๒,๐๐๐ บาท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม โดยความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง พนักงานในบริษัทและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง พร้อมทั้งเลี้ยงไอศกรีมเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งบริษัทด้วบ ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

     วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงาน นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการนิเทศน์โรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน..

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน โดยคณะกรรมการจาก สพป.สระบุรี 2 ซึ่งประกอบด้วยท่านรองฯบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ ท่าน ศน.อนุรักษ์ ระย้า...ศน.ลฎาภา นาคคูบัว....โดยมีการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณครูชนธกาญจน์ กระสินหอม...อีกด้วย...ในการประเมินครั้งนี้..คณะกรรมการได้ดูผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ ...ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา...อีกด้วยคับ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรม "จุฬาฯ - สถานศึกษาแก่งคอย เปิดโลกนวตกรรมการเรียนรู้"

     วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบรักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม พร้อมรับมอบเกียรติบัตร ในงาน"จุฬาฯ - สถานศึกษาแก่งคอย เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้" ณ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน..นำเสนองานวิจัยระดับประเทศ..

     เมื่อวันที่ 23 -26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับภาคกลาง..เข้าประกวดและนำเสนอผลงานวิจัย..โรงเรียนสุจริต..ระดับประเทศ ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก...คับ...โดยในครั้งนี้คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม..ได้นำเสนองานวิจัยระดับประเทศให้กับคณะกรรมการระดับประเทศ....อีกด้วยคับ...ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้..ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน...คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน...ทุกคน..ที่ทำให้งานวิจัยครั้งนี้...สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ

     วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จัดอบรมโครงการร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และวิธีป้องกันภัย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีสอนน้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คุณศรินทิพย์ย์ แววพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ตั้งอยู่อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา นำคณะทีมงานวิจัย ๒๔ คน มาช่วยจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยแยกกิจกรรมระดับ ป.๑ - ๓ เน้นกิจกรรมการปฏิบัติจริงทำไอศกรีม และเรียนรู้การใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ ระดับ ป.๔ - ๖ การคัดแยกขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ควรคงไว้ และการทดลองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร ในข้อข้อ "ทำไมฝ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com