[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 781169  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับครูพิมล แสวงศิริผล

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางพิมล แสวงศิริผล ซึ่งได้โอนตำแหน่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหินซ้อน โดยมี นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน และคณะครู ให้การต้อนรับ (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์

     วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด นำโดย นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 นำสวดมนต์ ไหว้พระ และพบปะกล่าวขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญทุก ๆ ท่าน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรม "ประชาธิปไตยในโรงเรียน" โดยมุ่งเน้นกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้นำโดยนักเรียนเอง และมีครูเป็นที่ปรึกษา ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง และมีสภานักเรียนของโรงเรียนวัดเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "โรงเรียนอุ่นใจ"

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ค. 2557 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้จัดกิจกรรม "โรงเรียนอุ่นใจ" เพื่อเป็นการป้องปรามยาเสพติดที่จะเข้ามาเป็นภัยใกล้ตัวของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นกระบวนการกลุ่มและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยมีคุณครูประกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงดูแลสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้เป็นอย่างมากและยังมีความสุขและสนุกสนานในการจัดกิจกรรมครัง้นี้เป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน จัดโครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ระยะที่ 1 แก่นักเรียน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดอบรมโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม ระยะที่ 1" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมในหัวข้อ "ปัญหาที่อยากแก้ไข และความดีที่อยากทำต่อ" โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน "คิดเป็น ทำเป็น และเสนอได้" ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนแล้วแต่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมทำให้กิจกรรมสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ทุกประการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดโครงการเข้าค่ายธรรมะ สำหรับนักเรียนและครูมัธยม

     เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายธรรมะ สำหรับนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (สาขาที่ ๒๓๙ วัดหนองป่าพง) (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดย นายไพศาล ม่วงทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมืองความเป็นไทย เรียนรู้เรื่องเงิน กิจกรรมสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2557

     วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) และคณะครู นำนักเรียนฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างศีลธรรมให้กับเด็กสืบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือพร้อมทั้งครูและบุคลากรทุกท่าน จัดดำเนินงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดป่าไผ่
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสระบุรี การลดใช้พลังงาน กระทรวงพลังงาน

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการลดใช้พลังงาน ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ลดใช้พลังงานไฟฟ้า 10 % โดย 1. ผ่านรอบแรก ระดับสถานศึกษา 9 โรงเรียน ของจังหวัดสระบุรี 2. ผ่านรอบสอง เป็นตัวแทน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลโรงเรียนละ 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 3. เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรี เข้าแข่งขันระดับภาคกลาง ต่อไป (............งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าไผ่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : การประชุมสามัญ

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สหวิทยเมืองใหม่ ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพบปะสังสรรค์ระหว่าเพื่อนครู ณ ค่ายภูกะเหรี่ยง (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงโดยนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อ 1.ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิถีพุทธ 2.ให้นักเรียนนำหลักธรรมของศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3.ให้นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 4.ให้บุคลากรทางการศึกษาได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นัดหมายประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อรับทราบแนวนโยบายและข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ความประพฤติของนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่นใดที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ จากนั้นผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมแยกย้ายพบครูประจำชั้นของนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดยนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อปรึกษาหารือ แนวนโยบายเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกคนเตรียมการให้พร้อมมากที่สุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ผลจากการประชุมคณะครูและบุคลากรทุกคนพร้อมรับและถือปฏิบัติตามนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : อบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ซึ่งประกอบด้วยสภานักเรียน และยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี นายโสภณ พุกพัก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com