[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1067574  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

      วันนี้เวลา ๐๘.๓๐ น. ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมนำข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : หลักสูตร D.A.R.E

     นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต้อนรับ นายปวิช คงสมปรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรครู D.A.R.E. ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

     วันที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลทับกวาง ร่วมจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำดีถวายในหลวง" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นำโดย ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 พร้อมคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคุณครู วาสนา โสดานิล

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ คุณครู วาสนา โสดานิล ที่ย้ายมาใหม่ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดมุทิตาจิตแก่คุณครูจำนงจิต ช่อมะกอก

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่คุณครูจำนงจิต ช่อมะกอก ในวาระที่คุณครูได้รับคำสั่งให้ย้ายไปโรียนท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนฝึกซ้อมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อเตรียมตัวแข่งขัน

     เมื่อเสาร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้ทำการฝึกซ้อมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษปีท่ี 1 - 3 เพื่อเตรียมตัวแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลาง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่จังหวัดนนทบุรี โดยได้ทำการฝึกซ้อมกันหลังเลิกเรียนทุกวันและซ้อมแบบเต็มรูปแบบในทุกวันเสาร์ โดยมีคุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม เป็นผู้ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมอย่างเอาใจใส่และใกล้ชิดครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมการสร้าง E-BOOK ให้แก่คุณครู

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ e-book ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อให้ครูมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ E-BOOK ซึ่งผลการประเมินจากการอบรมในครั้งนี้ คุณครูโรงเรียนวัดเตาปูนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ e-bookได้เป็นอย่างดีทุกท่านครับ และคาดว่าคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหารายวิชาขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการฯและรถจักรยานบริดสโตน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้ส่งผู้แทนไปรับรางวัล"โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร สู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง" โดยบริษัทไทยบริดสโตน จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชน (ภาพ/ข่าว : ทรงวุฒิ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำนักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ จาก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้จัดโครงการออก สอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนในบริวานชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยทางโรงเรียนได้นำนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 เข้ารับความรู้ จากทางนักศึกษาโดยนักเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด มอบรั้วสวนสมุนไพร และปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

     เมื่อวัน พุธ ที่่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. นายธีรเดช ภูกองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด ที่มามอบรั่วสวนสมุนไพร และศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดี

     โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี นำโดยนายธีรเดช ภูกองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ผู้กำกับ ลูกเสือเนตรนารี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระราชกรณียกิจในการจัดต้องกองลูกเสือ จากนั้นร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตน ของผู้กำกับ ลูกเสือเนตรนารี ภายในโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด มอบพันธุ์ปลาพร้อมปล่อยปลา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

      เมื่อวัน ศุกร์ ที่่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. นายธีรเดช ภูกองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด ที่มาปล่อยปลา ปลูกผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และเลี้ยงอาหารกลางวัน กับผู้มาร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่บริษัทสยามฟูรูกาวา จำกัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ พร้อมใจกันไหว้พระ สวดมนต์ ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สดชื่น ได้รับบุญกุศลทั่วกันทุก ๆ ท่าน สาธุ สาธุ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดี

     โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ สนามโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ผู้กำกับ ลูกเสือเนตรนารี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระราชกรณียกิจในการจัดต้องกองลูกเสือ..(ดวงแข ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ร่วมกับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จัดพิธีถวายราชสดุดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน เพื่อให้พี่น้องผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการลูกเสือ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยนายปรีดา นามนาคประเสริฐ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองลูกเสือโรงเรียนวัดหนองอ่างทองทำหน้าที่พิธีกร นายนุกูล คงสมบูรณ์ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประธานในพิธี ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com