[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 924459  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่นำโดยท่าน ผอ.สมศรี มธุรสสุวรรณ คณะครูและนักเรียนทุกชั้นได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเลไลย์ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดม่วง จังหวัดอ่างทอง (วัลภา ภาพ/ทรงวุฒิ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2557

     วันที่ ๒๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย ผอ.สมศรี มธุรสสุวรรณ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1. ประกวดคัดลายมือ/เรียงความ/เขียนคำขวัญ/เขียนเรื่องจากภาพ/เขียนตามคำบอก 2. การตอบป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2.เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง 4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

     วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนะชโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เวลา 13.30 - 15.30 น. ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นไทย และแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เช่น การเล่านิทาน การคัดลายมือ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : มอบทุนและสิ่งของ สื่อการเรียน

     วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ได้ต้อนรับ คณะศิษย์เก่า รศ.ดร.จักษ์ FC และกลุ่มรองเท้าแตะช่วยน้อง ซึ่งได้มาจัดโครงการกิจกรรม เกมส์ การมอบทุนการศึกษา และสิ่งของ สื่อการเรียนให้กับโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เวลา 09.00 น. - 12.30 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าพลู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ ๒๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗โรงเรียนบ้านท่าพลูนำโดย ผอ.ทองเลิศ บุญเชิด คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้คณะคุณครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไปซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ -------------- กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ๑.การแข่งขันคัดลายมือ ๒.การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ๓.การแข่งข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย การแสดงเพลงฉ่อย ท่องอาขยาน การแสดงเพลงรำลึก ครูกลอนสุนทรภู่ "คำมั่นสัญญา" ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านหินซ้อน รู้รักษ์ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เชิดชูคุณค่าของภาษาไทย พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าพลู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

     วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านท่าพลู ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น8กลุ่ม คละชั้นเรียนและเข้าเรียนรู้กับคุณครูที่ประจำแต่ละฐาน ซึ่งแบ่งฐานการเรียนรู้ เป็น 8ฐาน 1.ฐานสุภาษิตสะท้อนวิถีไทย 2.ฐานการละเล่นวิถีไทย 3.ฐานประเพณีไทย 4.ฐานเพลงพิธีการ 5.ฐานการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 6.ฐานประวัติศาสตร์ไทย 7.ฐานประชาธิปไตย 8.ฐานการรำไทย -------------------- กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงสามา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายวิมล เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียน ซึ่งในงานมีกิจกรรมการเล่านิทาน การประกวดการแต่งกายงามอย่างไทย การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ มารยาทไทย นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย (เรวดี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน ได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ศน.ลัดดา แตงหอม และศน.ขวัญยืน มูลศรี มาร่วมพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

     โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 25 กรกฏาคมที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการทำโครงงานเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้รับการสนับสนุนโต๊ะและเก้าอี้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2

     วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้รับโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ของทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 มา ณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com