[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 846203  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดพิธีตั้งศาลประจำโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธาน พิธีตั้งศาลประจำโรงเรียน บริเวณหน้าประตูโรงเรียน เพื่อความเป็น สิริมงคลของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

     โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ร่วมกับบริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมให้ครั้งนี้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดูภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook โรงเรียน Hinkong Pibool Anusorn......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย

     เมื่อวันที่ ๒๑,๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสาวเสาวณี หลอดศิริ (ครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ ๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งศึกษากระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2014

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2014 โดยได้รับเกียรติจาก นางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม English Camp 2014 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชัยประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศักษาปีที่3 เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูฯใหม่ สหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 สหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สบ.2 และท่านนายกกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสลงพัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนน้อมระลึกถึงพระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน และให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรม "โรงเรียนคุณธรรม" จากคุณธรรมสู่กระบวนการปฏิบัติ

     เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรม "โรงเรียนคุณธรรม" จากคุณธรรมสู่กระบวนการปฏิบัติ โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเตาปูนได้เน้นการตระหนักให้ "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ" โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ความสามัคคี ความเสียสละ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 3 อัตลักษณ์ของเรียน ได้แก่ "รับผิดชอบดี มีวินัย ใจพอเพียง" อีกทั้งยังสร้างสัญญาใจจากลูกๆโรงเรียนวัดเตาปูนอีกด้วย โดยตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู และให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือจัดงานวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ อบรม บ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม โดยมีนายวิมล เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีผู้ปกครองสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ (เรวดี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ(การเรียนรู้สู่มารยาทไทย)

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ(การเรียนรู้สู่มารยาทไทย) ฐานที่ 1 ฐานมารยาทไทย โดยคุณครูศุภชัย เรืองจันทร์ คุณครูเกษมณี คำลา และคุณครูสุลัดดา นาบุญ ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การกราบผู้ใหญ่ การไหว้ในระดับต่างๆ เช่นไหว้พระ ไหว้ผู้ใหญ่ ไหว้บุคคลในระดับเสมอกัน การส่งของและรับของจากผู้ใหญ่ เป็นต้น เรียนรู้กันแล้วนำไปใช้ประโยชน์กันด้วยนะครับ(ภาพ/ข่าว:ศุภชัย เรืองจันทร์) ติดตามชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002948393367&sk=pho......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมศิษย์ให้เป็นคนดี โดยมีนายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู,บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครูได้จัดพิธีไหว้่พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ จากนั้นได้มีการถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน ให้กับพระสงฆ์จำนวน 15 รูป เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับโรงเรียน (ภาพ/ข่าว:ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี)::ภาพเพิ่มเติม Facebook โรงเรียนวัดหนองสมัคร ฯ::https://www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ประชาธิปไตย

     วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวันไหว้ครู ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com