[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 1729725  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยจุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอวังม่วง มาตามเส้นทางหลักผ่านตลาด ถึงวัดภิบาลวังม่วงเป็นจุดหมาย หลังจากนั้นโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดภิบาลวังม่วงเป็นวัดแรก ต่อจากนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ดังนี้ วัดวังม่วง วัดมณีขวัญชัย วัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม และ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2.....คับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ คว่ำกะลา หยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ คว่ำกะลา หยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับ อสม. รพ.สต. และ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น..คับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยคณะอนุกรรมการนิเทศอาสา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ความยั่งยืน เช่น โครงงานคุณธรรม เป็นต้น...คับ................
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้น ป.3

     ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ครอบคลุมด้านภาษา การคิดคำนวณและเหตุผล (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ สวดมนต์/ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัดสร้างบุญ อ.วิหารแดง และโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ อ.หนองแค ซึ่งพบว่าที่โรงเรียนบ้านคลองห้าฯ มีนักเรียน 70% นับถือศาสนาอิสลาม........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยฯ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร (มุทิตา คงสมปราชญ์ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 8 คน ไปร่วมเข้าค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ที่ไร่หวานสนิท รีสอร์ท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นผู้ดูแล...ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอยางเต็มที่ และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับมากขยายผลในโรงเรียนต่อไป...ครับ...เชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศการเข้าค่ายได้เลยครับ...ที่ https://youtu.be/oNMGu3JImso ครับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.15 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ในการนี้ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ แสนกล้า เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งทางราชการกำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนานักเรียนตามแนวทาง Asean Curriculum

     ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนตามแนวทาง Asean Curriculum Sourcebook ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : พระธรรมฑูตแสดงธรรมต่อนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระธรรมฑูตได้มาแสดงธรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อเป็นอุบาสกและอุบาสิกาที่ดีของพระพุทธศาสนา...ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที รพ.สต.เตาปูน ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. เตาปูน ได้เข้ามาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เตาปูน....เป็นอย่างสูง..ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปนจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ปี 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดเตาปูน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย...ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com