[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1667366  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 นำโดยนายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายเคารพธงชาติ/สวดมนต์/กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สัปดาห์ที่ 17 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดคลองห้า

     ย้อนหลัง : พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดคลองห้า ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกับ ปปส. จังหวัดสระบุรี สุ่มตรวจฉี่นักเรียนเพื่อหาสารเสพติด

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกับ ปปส. จังหวัดสระบุรี สุ่มตรวจฉี่นักเรียนเพื่อหาสารเสพติดคับ ซึ่งผลการตรวจ ปรากฎว่าไม่มีนักเรียนของโรงเรียนวัดเตาปูน คนไหนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย แม้แต่คนเดียวคับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ และรับฟังนโยบายการร่วมกันดูและนักเรียนในช่วงระหว่างการปิดเทอมนี้ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานต่างๆ ในปีการศึกษา 2559

     ๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ประชุมสรุปงานและเตรียมในปีการศึกษา๒๕๕๙ - สรุปรายงานคุณภาพ SAR ปี๒๕๕๘ - ปรับ/เตรียมหลักสูตร ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - ปรับสาระการงานพื้นฐานอาชีพใน โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ - บูรณาการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต สู่กระบวนการปฏิบัติ - ปรับเตรียมทบทวนหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณสู่กระบวนการปฏิบัติ - เตรียมกิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ สู่กระบวนการปฏิบัติ - ทบทวนการวัดประเมินผล - วิเคราะห์เตรียมแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปี๒๕๕๙ - จัดชั้นเรียนและนัดหมายการเปิดภาคเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรม Open House และ กิจกรรมวันสำเร็จ

     เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ท่านรองนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธิเปิดนิทรรศการวิชาการ Open House โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร และนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึง จัดกิจกรรมวันสำเร็จ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2558 อีกด้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผลคะแนน (O-NET) ยอดเยี่ยม

     ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง เข้ารับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลีย 5 กลุ่มสาระ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และ นางอรรถณีย์ เพ็งชะตา ครูผู้สอนที่ได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาไทย (64.38)วิชาสังคมศึกษา (58.00) และเด็กหญิงนฤภร สุดวรรค นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (80.00) ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2558

     ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 31 คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน (ณภัค: ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์/ไหว้พระประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 93

     วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์/ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 93 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ประชุมครูปิดภาคเรียน

     วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ประชุมครู เพื่อสรุปงานและเตรียมความพร้อมในภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดหนองครก นำโดยนายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และความภาคภูมิใจ (จิรัชญา : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558

     วันที่ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 88 คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๘

     วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นำโดย นายวิรัช สืบจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๘ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/143 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com