[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1593983  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

     วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือสำรองไปกลับ ณ ท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูมมอบทุนอาหารกลางวัน

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูม (ค.พ.ร.ต.ตำบลท่าตูม) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี 1 ซึ่งนำโดย กำนันสุรภรณ์ โสอุบล มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับมอบโดย ท่าน ผอ.โอภาส ศิลปเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และท่านนิธิศ ภู่ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามฯ สพฐ. พร้อมด้วย ท่านปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี 2 ท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ และศึกษานิเทศ ได้มาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก โดยท่านผอ.ธงชัย ขนายงาม และคณะครูให้การต้อนรับ และรับการนิเทศ ติดตาม พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี"

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ นายปราโมทย์ แสนกล้า ได้กล่าวแนะนำตัวเองในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูมมอบทุนอาหารกลางวัน

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูม (ค.พ.ร.ต.ตำบลท่าตูม) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี 1 มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน ปีงบประมาณ 2559 ให้กับโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2016

      โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2016 โดยกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม English Camp 2014 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชัยประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศักษาปีที่3 เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมเปิดงานกีฬา อบต.เตาปูน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนได้ไปร่วมเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ของ อบต.เตาปูน ที่สนามกีฬา อบต.เตาปูน โดยมีผู้อำนวยการฝึกซ้อม คือ ท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝึกซ้อมและฝึกสอนโดย คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม นักเรียนวงดุริยางค์ที่ร่วมออกงานในครั้งนี้ จำนวน 32 คน ครับ...ทางโรงเรียนวัดเตรปูนต้องขอขอบคุรท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้โอกาสนักเรียนไปร่วมแสดงความสาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ติดตามการก่อสร้างตามโครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพลูกจ้างสร้างบ้านนักเรียน

     วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ติดตามการก่อสร้างบ้านของ ด.ญ.ลลิตา มาราศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบึงไม้ อำเภอแก่งคอย ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพลูกจ้างสร้างบ้านนักเรียน อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับ ด.ญ.ลลิตา มาราศรี ในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87

     วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 ในการนี้ ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ได้มอบของขวัญและกล่าวคำอวยพรให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนส ต้อนรับคณะท่าน พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้มีโอกาส ต้อนรับคณะท่าน พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดยคณะได้พบปะประชาชนในเขตพื้น ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับและขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนทดลองใช้นวัตกรรมวิจัยฯ ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยฯ

     เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2559 คณะทำงานวิจัยโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนวัดเตาปูน ได้นำนวัตกรรมการวิจัยไปทดลองใช้ เพื่อหาคุณภาพต่าง ๆ ของเครื่องมือ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนจะดำเนินการทำวิจัยจริงของโรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งทางโรงเรียนวัดเตาปูนต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครุ และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยฯ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ครับ...ขอบคุณครับ...เชิญชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิ้งก์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : นิเทศก์ ติดตาม และการประเมินกิจกรรมของ สพป.สบ.2 ปีการศึกษา 2558

     วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ติดตาม การประเมินกิจกรรมของ สพป.สบ.2 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ห้องสมุดเคลื่อนที่อำเภอแก่งคอยจัดกิจกรรมที่บ้านหินซ้อน

     ห้องสมุดอำเภอแก่งคอย นำโดย คุณณัฐปรียา หอมละออ และคณะ มาจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนเรื่อง รักการอ่านของนักเรียน โดยนางสุชาดา ขันฤทธิ์ รักษาการโรงเรียนบ้านหินซ้อน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทางโรงเรียนบ้านหินซ้อนต้องขอขอบคุณ ห้องสมุดอำเภอแก่งคอย มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : รับชมถ่ายทอดสดการเสวนาชี้แจง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

     กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง : คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมรับชมถ่ายทอดสดการเสวนาชี้แจง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทาง ETV ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรีอาษา โรงเรียนอนุบาลทับกวาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)

     วันที่ 25 มกราคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษา O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป้าหมา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/140 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com