[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 1730134  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประชาธิปไตย

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประชาธิปไตยนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักการเลือกตั้งประชาธิปไตย ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "ไหว้ครู ประจำปี 2559"

     เมือวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ เพื่อรักษา วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เพื่อเกิดความซาบซึ้ง ผูกพัน ระหว่างคุณครู กับ ลูกศิษย์ และเพื่อสืบสานการจัดพิธีไหว้ครู สืบเนื่องต่อไป...ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการเรียนรู้การคัดแยกขยะ

     โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์คัดแยกขณะและประเภทของถังขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทของขยะ...คับ...นักเรียนทุกคนได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งครับ...และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ ได้ให้โอวาทตักเตือนด้วยเมตตาธรรม ศิษย์ขอกราบไหว้คุณครูอาจารย์ด้วยความเคารพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ศน.ลฎาภา นาคคูบัว เข้านิเทศติดตามและเยี่ยมชมห้องเรียน

     วันนี้(7 มิ.ย.2559)เวลา 10.00 น.ศน.ลฏาภา นาคคูบัว ได้มานิเทศติดตาม เยี่ยมชมห้องเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯ และโรงเรียนวัดบุรีการาม

     วันนี้ 7 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯ และโรงเรียนวัดบุรีการาม ได้ชื่นชมคณะครูพร้อมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำไปปฏิบัติ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

     วันนี้เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและดูความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ โดยมี นายนฤเบศร์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ..ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี จากกลุ่มอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท ที่มาปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย พร้อมมอบสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสื่อการจัดการเรียนรู้ กระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน และกิจกรรมนันทนาการที่ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2559

     นายธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครู นักเรียน นำทีมงาน พัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับทัศนียภาพโรงเรียน ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปี 2559

     โรงเรียนวัดคลองห้า จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อผูกจิตน้อมรำลึกและเป็นการรับศิษย์การบูชาครู โดยการกำกับดูแล นายธีรเดช ภูกองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า ภาพข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย สัปดาห์ ที่ 24

     วันจันทร์ ที 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 น.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ/สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สัปดาห์ที่ 24 โดยมี..นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาณ สนามหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

     ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองคอนกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดูการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ชมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น ป.๔ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ ทั้งชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน โดยมี นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลางให้การต้อนรับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต 2 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โดยมี นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com