[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1844001  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน..นำเสนองานวิจัยระดับประเทศ..

     เมื่อวันที่ 23 -26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับภาคกลาง..เข้าประกวดและนำเสนอผลงานวิจัย..โรงเรียนสุจริต..ระดับประเทศ ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก...คับ...โดยในครั้งนี้คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม..ได้นำเสนองานวิจัยระดับประเทศให้กับคณะกรรมการระดับประเทศ....อีกด้วยคับ...ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้..ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน...คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน...ทุกคน..ที่ทำให้งานวิจัยครั้งนี้...สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ

     วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จัดอบรมโครงการร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และวิธีป้องกันภัย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีสอนน้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คุณศรินทิพย์ย์ แววพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ตั้งอยู่อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา นำคณะทีมงานวิจัย ๒๔ คน มาช่วยจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยแยกกิจกรรมระดับ ป.๑ - ๓ เน้นกิจกรรมการปฏิบัติจริงทำไอศกรีม และเรียนรู้การใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ ระดับ ป.๔ - ๖ การคัดแยกขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ควรคงไว้ และการทดลองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร ในข้อข้อ "ทำไมฝ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ทัศนศึกษาประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จ.ชลบุรี นร.ตื่นตา ตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ชมความงามใต้ท้องทะเล ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั้งสนุกและได้รับความรู้มากมาย ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มุทิตา คงสมปราชญ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน

     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีนายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซี่ยน

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซี่ยน" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อห้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี่ยน ครับ ซึ่งทั้งคุณครูและนักเรียนต่างก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ศึกษาเรียนรู้คู่กับแม่

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี จัดกิจกรรมเสริม เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ โดยให้ลูกๆได้ไปศึกษาเรียนรู้คู่กับแม่ ได้ทั้งความอบอุ่น ได้ทั้งความรู้ โดยนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมที่ดี และนักเรียนได้ศึกษาความรู้ถูกใจในกิจกรรมโดยเฉพาะการแสดงโลมาโชว์ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ปรีดา...ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันวิจัยสุจริตระดับประเทศ...

     ผลการประกวดวิจัยสุจริต 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย...ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก..เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศในสิ้นเดือนสิงหาคม..นี้.....ปรากฏว่า...งานวิจัยของโรงเรียนวัดเตาปูน....ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบระดับประเทศ...ต่อไปคับ....ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนเป็นอย่างสูงยิ่ง...ที่ช่วยเหลือทุกอย่างในการทำงานวิจัยตลอด 1 ปีเต็มในครั้งนี้...ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมมือและช่วยเหลือการทำงานวิจัยในครั้งนี้....ขอขอบใจนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน...ที่ทำกิจกรรมอย่างยอดเยี่ยม....ขอขอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันแม่

     วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนรับทุนการศึกษา..

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ได้เดินทางไปรับทุนการศึกษา ที่วัดเขาพระ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณครูระแวง พิกุลทอง และคุณครูเอมอร ฟองสมุทร เป็นผู้นำนักเรียนไปในครั้งนี้ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป และพิธีถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๒๔ ชุด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและคำถวายสัตย์ปฏิญาณ...คับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรเด็กดี

     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การประชุมลูกเสือ กกต.

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดประชุมลูกเสือ กกต. ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความเข้าใจในการเลือกตั้ง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/153 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com