[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1779078  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ศน.ลฎาภา นาคคูบัว เข้านิเทศติดตามและเยี่ยมชมห้องเรียน

     วันนี้(7 มิ.ย.2559)เวลา 10.00 น.ศน.ลฏาภา นาคคูบัว ได้มานิเทศติดตาม เยี่ยมชมห้องเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯ และโรงเรียนวัดบุรีการาม

     วันนี้ 7 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯ และโรงเรียนวัดบุรีการาม ได้ชื่นชมคณะครูพร้อมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำไปปฏิบัติ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

     วันนี้เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและดูความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ โดยมี นายนฤเบศร์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ..ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี จากกลุ่มอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท ที่มาปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย พร้อมมอบสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสื่อการจัดการเรียนรู้ กระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน และกิจกรรมนันทนาการที่ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2559

     นายธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครู นักเรียน นำทีมงาน พัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับทัศนียภาพโรงเรียน ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปี 2559

     โรงเรียนวัดคลองห้า จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อผูกจิตน้อมรำลึกและเป็นการรับศิษย์การบูชาครู โดยการกำกับดูแล นายธีรเดช ภูกองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า ภาพข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย สัปดาห์ ที่ 24

     วันจันทร์ ที 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 น.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ/สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สัปดาห์ที่ 24 โดยมี..นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาณ สนามหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

     ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองคอนกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดูการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ชมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น ป.๔ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ ทั้งชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน โดยมี นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลางให้การต้อนรับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต 2 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โดยมี นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า เปิดค่ายเยาวชน..รักษ์พงษ์ไพร

     วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน..รักษ์พงษ์ไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทองเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบ DMC,EMIS และ B-OBEC

     วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบ DMC,EMIS และ B-OBEC ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดป่าไผ่

     วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยมี นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เมือวันที่ 19 พ.ค. 2559 โรงเรียวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาให้นักเรียนได้ไปทำบุญเวียนเทียนที่วัดเตาปูนครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่น้องๆ"

     โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆทหารใจดี มาจัดกิจกรรม คืนความสุขให้น้องๆ ครับ..ซึ่งนักเรียนสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน "แบบ Online"

     เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยปีนี้จัดการเลือกตั้งแบบออนไลน์ โดยการให้นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปลงคะแนนเลือกจากเว็บไซต์ที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ซึ่งจัดทำเว็บไซต์โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ครูผู้ดูแลเรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน โดยประธานนักเรียนในปีนี้ ได้แก่ เด็กหญิงวิธิดา ธนูศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/150 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com