[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1843999  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ฟังธรรมพระธรรมฑูต

     เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะพระธรรมฑูตอำเภอหนองแค นำโดยพระครูพิสุทธิ์ปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองขนาก ตำบลหนองปลิง พระดนุพัชร์สรณ์ เตชธัมโม วัดโคกมะตูม อำเภอหนองแค ได้มาแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องการทำสมาธิ การกตัญญูต่อสถานศึกษา ต่อบุพการี การประพฤติปฏบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ของโรงเรียนและของสังคมโดยรวม สร้างความรู้ความสนุกสนาน และทราบซึ้งในความรักของบุพการี ของคุณครูที่มีต่อตัวเอง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างคุณลักษณะที่ดีต่อเยาวชน นักเรียนของโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่ายสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมีนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.15 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ สวดมนต์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2 โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนองานวิจัยสุจริต..ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...

     เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน..โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม...ได้ไปนำเสนองานวิจัยสุจริต เรื่อง "การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม" ที่ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก...เพื่อรายงานความคืบหน้าการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนจะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่ง สนผ. ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 นี้...ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : อบรมโปรแกรม smss

     นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เปิดการอบรมขยายผล โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา smss. (School Management Support System : SMSS) แก่คุณครูทุกท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
หัวข้อข่าว : ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีที่โลกต้องการ

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีที่โลกต้องการ" จากท่าน การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ. เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมการใช้ e-book online

     เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมการใช้โปรแกรม e-book online โดยมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมเครือข่าย ict มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้..พร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ใจดี...บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด...ผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเงินในการสร้างเว็บไซต์ในครั้งนี้...จำนวน 100,000 บาท....ผมในนามผู้ประสานงานและดูแลระบบและเว็บไซต์...ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน....ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้....และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆท่าน...ด้วยดีแบบนี้...ตลอดไปคับ....ขอบคุณคับ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในปีนี้ได้นำไปทอดถวายจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดเตาปูน วัดบ้านแพะ และวัดใหม่โพธิ์งาม.....ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ประเมินเชิงประจักษ์สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     ในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากคณะกรรมการ สพฐ. ซึ่งมีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี. (อุไลย: ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกับเทศบาลคชสิทธิ์ เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายวัดขอนชะโงก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยจุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอวังม่วง มาตามเส้นทางหลักผ่านตลาด ถึงวัดภิบาลวังม่วงเป็นจุดหมาย หลังจากนั้นโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดภิบาลวังม่วงเป็นวัดแรก ต่อจากนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ดังนี้ วัดวังม่วง วัดมณีขวัญชัย วัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม และ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2.....คับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ คว่ำกะลา หยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ คว่ำกะลา หยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับ อสม. รพ.สต. และ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น..คับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยคณะอนุกรรมการนิเทศอาสา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ความยั่งยืน เช่น โครงงานคุณธรรม เป็นต้น...คับ................
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้น ป.3

     ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ครอบคลุมด้านภาษา การคิดคำนวณและเหตุผล (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/153 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com