[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 1730133  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าคล้อ

     เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนของโรงเรียนวัดท่าคล้อ พร้อมให้คำแนะนำต่อคุณครูในด้านต่างๆ ชื่นชมผู้บริหารและคุณครูที่ให้ความใส่ใจการศึกษา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บิดาของนางมณีรัตน์ รถกล

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ , นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะบุคลากร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นาวาอากาศเอกมานิต รุ่งสัมพันธ์ บิดาของนางมณีรัตน์ รถกล ณ ศาลา 8 วัดเสนาสสนารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นางสำเนียง เขียวแก้ว มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นำโดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นางสำเนียง เขียวแก้ว ย้ายมาจาก สพร.สพฐ. เพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ณ ห้องแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : รับชมถ่ายทอดสดนายกพบเพื่อนครู

     วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) รับชมการถ่ายทอดสดรายการ "นายกรัฐมนตรนพบเพื่อนครู" เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

     วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่เพื่อติดตามการถ่ายทอดสด รายการพิเศษประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ของสหวิทยศึกษาวังม่วงและสหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง โดยได้รับเกียรติจาก นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วย (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ข้อตกลงความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนแยกย้ายเข้าพบครูประจำชั้นเพื่อรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ดังนี้ 1.เงินค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน 2.เงินค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน และรับฟังคำชี้แจงจากครูประจำชั้นโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

     วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559 : นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัสระบุรี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์/ไหว้พระประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 96

     วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นำโดย..นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์/ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 96 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

     วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นัดประชุมคณะครูและบุคลากรทุกท่าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าก่อสร้างรั้วและประชุมรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2

     เช้าวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วสำนักงานหลังจากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ประชุมหารือข้อราชการกับรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทุกท่านเพื่อร่วมกันวางแผนและขานรับนโยบาย ณ ห้องประชุมรวมใจ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง รายละเอียด การดำเนินงานของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ/สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สัปดาห์ที่ 20 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

     วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์/ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 94 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนอวิจัยโรงเรียนสุจริต

     เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ได้ไปนำเสนองานวิจัยโรงเรียนสุจริต ที่ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นนำเสนอผลงานวิจัย 1 ใน 6 โรงเรียน จากจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200 โรงเรียน....ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีรดน้ำดำหัวและขอรับพรจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด

     ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองเจตน์ รถกล , รองเล็ก ทาเพชร , ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและขอรับพรจาก นายสืบ รอดประเสริฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด, นายนารถ วาจาวุทธ และผู้อาวุโสอีกหลายท่าน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/148 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com