[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 782173  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 3 คน คือ 1.เด็กชายศิลาวุธ บุญทิน 2.เด็กชายเกียรติศักดิ์ โพธิ์น้อย 3.เด็กหญิงสุธิดา พลาการ โดยมีนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเข้าแข่งขัน มีนางสาวอภิสรา สุมัจฉา นางสาวสุภัทตรา กองโพธิ์ และนายโสภณ พุกพัก เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ปลูกหญ้าแฝกกันตลิ่งพังร่วมกับคณะทำงานของ คสช

     เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้รับการติดต่อจากทหารที่มาทำงานขุดลอกคูคลอง ขอความร่วมมือปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพัง โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วม เพื่อเป็นการแสดงความมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคี และสร้างจิตอาสา (ภาพ/ข่าว : ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เป็นประธาน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่เข้าร่วม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเช่น การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจากวัสดุเหลือใช้ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์และแข่งขัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโอภาส ศิลปเจริญ

      วันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ให้การต้อนรับ นายโอภาส ศิลปเจริญ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และชุมชน ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีอย่างมากมาย..โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง...ประภาศรี/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรมเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย

     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการ ร่วมด้วยครูและบุคลากรโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ได้จัดกิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วม "ค่ายคุณธรรมเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย" ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับ SCG สัญจร

     วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงพิธีเปิด "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับ SCG สัญจร" ณ ลานกิจกรรมหน้าวัดบ้านธาตุเหนือ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : นักเรียนสระบุรี เขต ๒ ต้องปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด

     วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "นักเรียนสระบุรี เขต ๒ ต้องปลอดภัย และห่างไกลยาเสพติด" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :penokeo
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวรการ เอกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับภาคกลางตอนบน ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เพื่อคัดเลือกตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ. ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและคอมเม้นต์ "ได้แสดงผลงานที่ปฏิบัติได้อย่างหลากหลาย ทำให้เห็นถึงความพยายามอย่างตั้งใจจริง ที่จะสร้างคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง" ขอขอบคุณคณะกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ไหว้พระ สวดมนต์ บุคลากร สหป.สระบุรี เขต 2

     วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกท่านปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจให้สดชื่น แจ่มใส เบิกบาน ณ อาคารวิทยบริการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556

     20 สิงหาคม 2557 ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556 แก่ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 เจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดญ.จิราวรรณ บัวขาว (น้องบี)

     วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ เป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธูรรมศพ ดญ.จิราวรรณ บัวขาว (น้องบี) นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านบางกง และมอบเงินให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของ ดญ.จิราวรรณ บัวขาว จากกองทุนของ สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 10,000 บาท ณ วัดหนองหมูเหนือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล..ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งประเภททีมชาย และทีมหญิง ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีคุณครูวิรุต หนองหงอก เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ขอปรบมือให้คนเก่งของเรา และเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลในสนามต่อ ๆ ไปค่ะ... [มณีนุช : ข่าว]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าพลู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ผอ.ทองเลิศ บุญเลิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อให้นักเรียนได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเข้าประเมินโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับภาคกลาง เข้าทำการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในลำดับต่อไป โดยในการประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนวัดเตาปูนเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเช่น ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์,ประดิษฐ์และแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ,แข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ และ science show เป็นต้น โดยมีนัดเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com