[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1019570  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนวัดหนองครกได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณหน้าเสาธง จากนั้นได้นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณรอบ ๆ ชุมชนเพื่อเชิญชวนให้คนในชุมชนร่วมกันต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ให้ชุมชนเป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด..(จิรัชญา รุ่งเรือง ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :Bannongphaknok
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นำโดยท่าน ผอ.พนม เปียสกุล และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ซึ่งท่านคณะกรรมการมีทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธทุกกิจกรรม โดยในงานนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนวัดหนองครก ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมศิษย์ให้เป็นคนดีและมีอนาคตที่ดี โดยมีนายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู,บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง (จิรัชญา รุ่งเรือง:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฟังธรรมเทศนา

     เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 58 โรงเรียนวัดกระเหรี่ยงคอม้าได้จัดนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมทำกิจกรรมฟังธรรมเทศนาจากพระธรรมฑูตฯ ณ หอประชุมประชาร่วมใจโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงคุณของครูที่อบรมสั่งสอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : คณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้เดินทางไปศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 58 คณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่6 จังหวัดลพบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนฟังธรรมจากพระธรรมฑูตฯ

     เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 ไปร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาจากพระธรรมฑูตฯ ที่วัดเตาปูน ซึ่งนักเรียนตั้งใจฟังธรรมและจดบันทึกสรุปองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนเลยครับ เข้าไปรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1627371900874663.1073741930.100008056067380&type=3 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1

     วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายเจตน์ รถกล รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางเตือนใจ จุลละครินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ย้ายไป สพป.สระบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี จากมหาวิทยาลัยนครพนม

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน มีโอกาสต้อนรับ คณะมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจการบิน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะผู้ใหญ่ใจดีได้มามอบอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาธิเช่น พัดลม โถสุขภัณฑ์ ชั้นใส่หนังสือ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน พร้อมทั้งยังมอบของขวัญ น้ำผลไม้ และขนม รวมถึงการแสดงโชว์ ให้แก่เด็กนักเรียน อย่างทั่วถึงอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัดคีได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนพนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ซึ่งประธานในพิธีคือ นายสมพร หว่างกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี [ภาพ : นิภาวรรณ ชูวงษ์ / ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประชาธิปไตย

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมประชาธิปไตย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เวลา 13.00 - 15.30 น. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำโดย นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการสักการบูชาพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีไหว้ครูนั้นจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหลังจากดำเนินกิจกรรมไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะขึ้นที่บริเวณสนามวอลเลย์บอลของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เป็นสมาชิกที่ดีของพระพุทธศาสนา กระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล 5 อย่างเคร่งครัด ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์วัดวังม่วง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดยนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ และนายพิมล ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/104 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com