[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1106259  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุฑิตา กตัญญูครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอมวกเหล็ก

     วันที่ 8 กันยายน 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานงานแสดง "มุฑิตา กตัญญู ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2558 ผู้เกษียณประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ท่าน ครู จำนวน 8 ท่าน และช่างไฟ้ฟ้า จำนวน 2 ท่าน รวม 12 ท่าน ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์แนะแนว

     วันที่ 7 กันยายน 2558 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ ผอ.จีรวรรณ ปักกัตตัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล นักวิชาการฯ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นางวราภรณ์ หงส์ดิลกกุล ผู้แทนจากสมาคมแนะแนว แห่งประเทศไทย ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการแข่งขันกีฬาสี และกีฬา 4 หน่วยงาน

     เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลมากมายหลายชนิด โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแก่งคอย (ท่านเอกพร จุ้ยสำราญ) มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับ เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1655695401375646.1073741953.100008056067380&type=3&am......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนหยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต. เตาปูน เข้ามาหยอดวัคซีนให้กับนักเรียนและคุณครู เพื่อเป็นการโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงนี้ครับ เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1654836724794847.1073741951.100008056067380&type=3 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลและ 5 ส. ฟ.ฟัน

     เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียน 5 ส. ฟ.ฟัน เพื่อรับการรับรองให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียน 5 ส. ฟ.ฟัน ซึ่งการประเมินก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1654838458128007.1073741952.100008056067380&type=3 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :อนุบาลวิหารแดง
หัวข้อข่าว : ติดตามผลการบริหารงบประมาณ งบลงทุนงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

     ท่านรองฯปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ พร้อมด้วย ผอ.ประยุทธ ละม้ายแข และคณะ มาติดตามผลการบริหารงบประมาณปี2558 งบลงทุนการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้รับการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางกชพร ศิริปุ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ฝึกความสามัคคี และการเรียนรู้นอกห้องเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : รับมอบพัดลม

     นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ รับมอบพัดลมจากผู้แทนพนักงานจากศูนย์วิจัยปตท.วังน้อย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : Thank you and Goodbye

     Miss Gabriella Moores ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ( English Teaching Assistants Project) โดยความร่วมมือของ British Council กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาทำการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2558 รวมเวลา 9 สัปดาห์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกประทับใจต่อนักเรียนและโรงเรียน และอำลานักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 หลังพิธีเคารพธงชาติ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ประชุมสรุปโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ(English Teaching Assistants Project )

     นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ พร้อมด้วยคณะครูและMiss Gabriella Moores ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร ได้ประชุมสรุปโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ(English Teaching Assistants Project ) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.-17.30 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดีประจำตำบล

     วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต้อนรับ ศน.ไพศาล ม่วงทรัพย์ และ ศน.นรินทร์ เที่ยงเจริญ ผู้ตรวจประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.2 ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยนายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ราย คือ ครอบครัวชาวนา ซึ่งมีพี่น้อง 3 คน ได้แก่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา ชาวนา ชั้้น ม.3 2. เด็กชายภูตะวัน ชาวนา ชั้น ม.1 3. เด็กหญิงเจนจิรา ชาวนา ชั้น ป.6 โดยได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับครอบครัวของเด็ก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : นักกีฬาคนเก่งมณีโชติ..

     โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิง ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขันมินิวอลเลย์บอล รายการวิทยุการบิน ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนวงดุริยางค์เปิดงานกีฬา อบต.บ้านแก้ง

     เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดยคุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอมและคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม นำนักเรียนวงดุริยางค์ ไปร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาชุมชน ของ อบต.บ้านแก้ง ซึ่งทางโรงเรียนวัดเตาปูนต้องขอขอบคุณทาง อบต.บ้านแก้ง เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนได้ไปร่วมเปิดงานกีฬาอันยิ่งใหญ่...ในครั้งนี้....ขอบคุณครับ... ขอเชิญชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/110 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com