[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1142533  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมทักทายปราศรัยกับคณะครู โดยมี นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรจากผลการแข่งขันวิชารการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (เด็กชายอาทิตย์ ปล้องมะณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

      เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมถวายพระพรพ่อหลวง

     วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ข้าราชการในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูใหม่

     วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาบรรจุรับราชการของคณะครูทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวสุดารัตน์ จิตรโคตร เอกคณิตศาสตร์ 2.นางสาวนุชศิรา ชาวเหนือ เอกวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) 3.นางสาวอรณิชชา เจริญสุข เอกภาษาไทย (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ เงินวิเศษ

     วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการต้อนรับ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมี นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่านเตรียมการต้อนรับอย่างอบอุ่น (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน รับมอบ แหล่งเรียนรู้ อาคารธนาคารขยะ

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้ทำการตอนรับ คุณประพันธ์ สรรเพชรศิริ ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางมาทำพิธีส่งมอบ แหล่งเรียนรู้ ในโครงการธนาคารขยะ เป็น อาคารธนาคารขยะ มูลค่า 117,200 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี ปละความร่วมมือจากพนักงาน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ ทาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัดมา ณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครู ร.ร.บ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ

     เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ผอ.กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

     ระหว่างวันที่ 7- 10 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนว้ดสองคอนกลางได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : รับผู้บริหาร

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.วัชรี สุนทรนนท์ และ รอง ผอ.มาโนช บุญครอบ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองได้มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดสองคอนกลางได้จัดการอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
หัวข้อข่าว : นิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้ต้อนรับทีม Smart Trainer ซึ่งมานิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน นำทีมโดย ศน.ลัดดา แตงหอม ศน.จุฑารัตน์ บุญสุข ศน.ลฎาภา นาคคูบัว และศน.นรินทร์ เที่ยงเจริญ ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน รับมอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ทำการตอนรับนางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาทำพิธีส่งมอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นทางการ โดยได้พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล เจ้าอาวาสวัดหินลับ มาทำการ เจิมอาคาร พรมน้ำพระพุทธมนต์ และให้ศิลให้พร แก่เด็กนักเรียนและคณะครู เพื่อความเป็น สิริมงคล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 75

     วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 75 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/114 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com