[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 37 ท่าน ผู้เข้าชม 925241  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปึกสำโรง

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนบ้านปึกสำโรง และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค

     วันที่ 20 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนัก เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจิก

     วันที่ 20 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียน เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกระต่าย

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกระต่าย และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียน เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลังเขา
หัวข้อข่าว : นักเ้รียนโรงเรียนบ้านหลังเขารับทุนการศึกษากาชาดมวกเหล็ก

     นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา จำนวน 5 คน เดินทางไปรับทุนการศึกษา ในโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี และกาชาดอำเภอมวกเหล็ก วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญและได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียน เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง และได้กำชับให้นักเรียนดูแลสุขภาพเนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจะถึงวันที่จะสอบ O-Net พร้อมทั้งไม่ได้นักเรียนขาดเรียนถ้าไม่จำเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net)

     ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อำเภอวังม่วง (Primary Education English Resource Center : PEER Center) จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับทดสอบทางการศึกษาอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : วันครูแห่งชาติ 2558

     วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติในอำเภอวังม่วงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอวังม่วงเป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีการมีดังนี้ ประธานจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวนำสวดคำฉันท์ และยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นประธานอ่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ในการจัดค่ายครั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 การปฏิบัติตามแผน 3 เดือนแห่งคุณภาพ โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ 2558

     วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลวังม่วง โดยการส่งการแสดงของนักเรียน ชื่อ “เต้นประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจ” มีผู้ร่วมแสดงทั้งหมด 10 คน การจัดกิจกรรมการเล่นเกมที่หลากหลายภายในเต้นที่จัดแสดงความรู้ ความสำคัญของประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรวมถึงประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม เพื่อเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้มีโอกาสต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำโดย นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สบ.2 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข และนางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ ในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเข้าเยี่ยมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนทนากับผู้บริหาร คณะครูและรับชมการนำเสนอข้อมูลท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ป.6 และ ม.3

     ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย โรงเรียนอนุบาลทับกวาง (PEER Center) จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองฯ บัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/96 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com