[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 989587  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าพลู
หัวข้อข่าว : จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ พิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

     วันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าพลู นำโดยผอ.ทองเลิศ บุญเชิด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะคุณครู และนักเรียน ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย(อนุบาล2) นักเรียนชั้น ชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น.3 ที่สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก ความสุข ความผูกพัน ความอบอุ่น ความยินดีและความประทับใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเปิดบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดยนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ และจัดกิจรรมเปิดบ้านวิชาการหินซ้อนนิทรรศฯ พร้อมปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัย โดยมี นายสมนึก อินทรชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านวิชาการและวันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

      วันที่ 30 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการและวันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีการแสดงผลงานของครูและนักเรียน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี (รัชดา ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานกีฬาครูมวกเหล็ก-วังม่วง ประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานเปิดกีฬาครูมวกเหล็ก-วังม่วง ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี เขต 2 ประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้นท์

     วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ของ สพฐ.เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ณ ห้องไอซีที สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

     วันที่ 27 มีนาคม 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 โดย นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นสับดาห์ที่ 47 และวันศุกร์นี้ตรงกับวันพระด้วย ขอให้ทุกท่านได้รับกุศลผลบุญที่ได้ร่วมกิจกรรม มีแต่ความสุขตลอดไป สาธุ สาธุ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และ ศน.

     วันที่ 23 มีนาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมข้อราชการ งบประมาณโครงการต่าง ๆ กับ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ

     วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2557 แสดงผลงานครู นักเรียน และกิจกรรม การแสดง พร้อมมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล 2 และ ปพ.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : รับบัณฑิตน้อยอนุบาลร่วมยินดีพี่ป.6

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองอ่างทองร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยอนุบาล จำนวน 12 คนและแสดงความยินดีพี่ป.6ที่จบปีการศึกษา2557 โดยมีคะแนน O-net อันดับ 1ของสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ อันดับที่ 4 ของสพป.สระบุรี เขต 2 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกสาระวิชา สร้างความยินดี ชื่นชมของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาประทับใจและหายเหนื่อยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่ทำให้ประสบผลส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับครูต่างชาติ

     วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคระครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ซึ่งจะมาทำการสอนที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

     วันที่ 13 มีนาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ซึ่งได้ปฏิบัติกิจกรรมกันมาเป็นระยะเวลาครบ 1 ปีเต็ม การไหว้พระ สวดมนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส และได้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลวงทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ศน.นนทิศักดิ์ ผาผาย พร้อมด้วย นางราหุล รัตนวงค์แข ครูโรงเรียนวัดท่ามะปราง ได้มานิเทศติดตามและประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของ สพฐ. จากการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกจากกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม ผลปรากฎว่า นักเรียนสามารถทำกิจกรรมทุกกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความตั้งใจ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (รัชดา ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.

     วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (หลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหินซ้อน ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาล – ป.3 ได้ร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วย (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Bannongphaknok
หัวข้อข่าว : นายพนม เปียสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก รับโล่สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2556 จากท่าน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้เป็นการสร้างความชื่นชมยินดีให้กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com