[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 969939  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

     วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ทุกวันศุกร์อีกเช่นเคย โดย นายเล็ก ทาเพชร รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ได้แจ้งการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในช่วงนี้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้ทุก ๆ ท่าน โชคดีมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป สาธุ สาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ และคณะครูพร้อมเด็กชายปัญญา หนูทอง ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม.1- ม.3 และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการแข่งขัน โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม.1- ม.3 (ภาพ/ข่าว : ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : อบรมเรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคทางเพศสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้รับเกียรติจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้ จัดโครงการอบรมเรื่องไข้เลือดออกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.5-ม.3 เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก อาการของโรคไข้เลือดออก วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ภาพ/ข่าว : ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสี่ยงภัยทางเพศ

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้จัดอบรมโครงการ"วัยรุ่น วัยใส ไม่เสี่ยงภัยทางเพศ" โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ คำอุไร และนายวิฑูร สูตรอนันต์ เจ้าพนักงานสาธารณะสุข โรงพยาบาลหนองแค เป็นวิทยากร โดยให้ความรู้ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ ผลที่ตามมาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันตนเองในการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องปรามในลักษณะสร้างสรรค์และลดความเสี่ยงในเหตุพฤติกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครู ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบดัวยลูกเสือสามัญ,สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาติ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รีสอร์ท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการฝึกทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ยุวกาชาด ฝึกความอดทน ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการช่วยเหลือตัวเอง และฝึกความสามั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดป่าไผ่
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

     โรงเรียนวัดป่าไผ่ เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. ป.1 - ม.3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน วงดนตรีลูกทุ่งหนามไผ่ทอง โรงเรียนวัดป่าไผ่.......งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าไผ่...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมเปิดรั้วเยี่ยมโรงเรียน (Open house)และกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ

     โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมเปิดรั้วเยี่ยมโรงเรียน (Open house )และกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญ สุคนธ์สราญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายไตรรงค์ มงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง นายโกศล จั่วกี่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.วัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับความกรุณาจาก นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมีลำดับขั้นตอนของกิจกรรม ดังนี้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนทุกระดับชั้น และเมื่อประธานเดินทางมาถึงโรงเรียน คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียนต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง จากนั้นเข้าสู่ห้องรับรองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันที่หนึ่งของ สพป.สระบุรี 2 ที่เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ สถานที่รับสมัคร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 สวดมนต์ประจำวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ประจำวันศุกร์นี้เป็นครั้งที่ 41 ของโครงการกิจกรรม "ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา" ขอให้ทุกท่านมีความสุขกัน สมหวัง ปฏิบัติงานอย่างมีสมาธิกันทุก ๆ คน เทอญ สาธุ สาธุ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือสำรองอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี ฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้ ฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ณ ค่ายลูกเสือนิยมไพร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

     เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรม และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ ต.ชำผักแพรว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2558

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 โดยนายมงคล มีสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออกค่ายอาสาพัฒนาที่โครงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออกค่ายอาสาพัฒนาที่โครงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดยเป็นนักศึกษาจาก สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาทั้งหมดจำนวนกว่า 40 คน ได้มาช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ทาสีโต๊ะเก้าอี้ รวมทั้งได้สร้างฐาน BBL ให้แก่ทางโรงเรียนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

     วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์เพื่อทำจิตใจให้ผ่องใส สดชื่น และรับฟังนโยบายของท่านผอ.เขต ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/97 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com