[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 765911  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ประจำวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

     วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แต่งกายชุดขาวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ในการปฏิบัติธรรมประจำวันศุกร์นี้ทำให้ทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมมีความสุข จิตใจแจ่มใส ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายพูทธบุตร คู่ศีลธรรมนำปัญญา

     เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมคีลธรรมให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายพิมล ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้เป็นประธาน โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เจ้าหน้าที่ นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.3 และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ เข้าร่วมกิจกรรม (ภาพ:ข่าว/ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ คณะครู และนักเรียนร่วมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมแสดงความรักของลูกที่มีต่อแม่ การประกวดร้อยกรอง การประกวดเรียงความ พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรบเรื่องการแปรงฟันให้ถูกวิธี (ภาพ:ข่าว/ทรงวุฒิ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรม "โครงการป้องกันแม่วัยใส"

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเตาปูน จัดกิจกรรม "โครงการป้องกันแม่วัยใส" โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการอธิบายและการสาธิตความรู้ด้านสุขนิสัยทางเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากและได้รับความรู้กันทุกคนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.นิติรัฐ โสดานิล พร้อมคณะครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมีวาระประชุมที่สำคัญคือ เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยในที่ประชุม มีมติเลือก นายโกศล จั่วกี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดยนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในช่วงเวลา 08.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังม่วง และในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. เริ่มกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ผ่านตลาด จุดหมายปลายทาง ณ วัดภิบาลวังม่วง ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น พ่อค้า ประชาชน จากนั้นชมการแสดงของโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน และในเวลา 19.09 น. ร่วมวางพานพุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กล่าวคำถวายพระพร กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มอบใบประกาศแม่ดีเด่น กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตต่อมารดา และมอบรางวัลให้กับนักเรียนชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ดาราพร/ภาพ สาคร /ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยมีนายสุทินน์ วรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ภายในงานมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู การแสดงของนักเรียน และการประกวดแต่งคำขวัญ เขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น (สุวภัทร /ภาพ :รัชดา/ ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้ร่วมกับงานภาคเอกชนและภาครัฐหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายพระพรให้องค์สมเด็จพระราชินี ทรงมาพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเหล่าผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนวัดเตาปูน "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

     โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกรอกคะแนนของนักเรียนให้กับคุณครูทุกท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบันทึกคะแนนและการตัดสินผลการเรียนนักเรียน ซึ่งคุณครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์และความรู้กันอย่างมากมายครับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายสมหมาย ทองแดงเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เทิดไท้พระผู้เป็นแม่และครูของแผ่นดิน"แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ คณะครู และนักเรียนร่วมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 12 สิงหาฯ มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2557

     ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จึงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระคุณของแม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดไท้ผู้เป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน โดยได้รับความร่วมมือจาก อำเภอแก่งคอย องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน นำโดย นายกฯประเสริฐ ศิริวัฒน์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 และป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติเข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราห์ 1 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีการตักบาตร และ กล่าวถวายพระพร การประกวดร้องเพลงค่าน้ำนม การเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เทิดไท้พระผู้เป็นแม่และครูของแผ่นดิน"

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เทิดไท้พระผู้เป็นแม่และครูของแผ่นดิน" โดยมี นายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินซ้อน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน หน่วยงาน และผู้ปกครองนักเรียน ในตำบลหินซ้อนร่วมถวายพระพร และร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านหินซ้อน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ &qu......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com