[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 814520  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 ไหว้พระ สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

     วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่ส่วนกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายสร้างสรรค์ : การเสริมสร้างความเป็นไทย และเอกลักษณ์ชาติไทย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

     วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์ : การเสริมสร้างความเป็นไทย และเอกลักษณ์ชาติไทยเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประกอบด้วย 5 ฐานดังนี้ ฐานการเรียนรู้สู่อาเซียน และการเงิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเรียนเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เห็นความสำคัญและปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนไห้ดียิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียนเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเพิ่มให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและสร้างวินัย

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 สภ.อ.วังม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลแสลงพัน จัดโครงการอบรมอาสาจราจรและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ [ภาพ/ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบอาหารเสริม (นมกล่อง)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลแสลงพัน นำโดย นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน ได้มอบอาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ขอขอบพระคุณค่ะ [ภาพ/ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : โครงการสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลแสลงพัน ร่วมกับโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี รพ.สต.แสลงพัน รพ.สต.ปึกสำโรง อสม. และสมาชิกสภาเทศบาล จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตะหนักถึงภัยของยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก โดยร่วมกันเดินรณรงค์ไปตามถนนและหมู่บ้าน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอวังม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด [ภาพ/ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนรำถวายทีวัดบ้านแพะ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนนำโดยคุณครูชนธิกายจน์ กระสินหอม ครูนาฎศิลป์ ได้นำนักเรียนนาฏศิลป์จำนวน 19 คน ไปรำถวายฯ ที่วัดบ้านแพะ โดยมีชุมชนขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนให้ไปช่วย ซึ่งในงานนี้ได้รับเสียงปรบมือกันอย่างเกรียวกราวเลยทีเดียว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำเสนอแนะในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ท้ั้งนี้ ทางมูลนิธิยุวสถิรคุณยังได้ชมเชยการทำโครงงานคุณธรรมในทุกๆโครงงานที่นักเรียนได้รวมกลุ่มจัดทำกันขึ้น อีกทั้งยังให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนได้เป็นอย่างมาก โดยในขั้นตอนต่อไป คือ การนำเสนองานในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของแต่ละโรงเรียน ทั้ง 27 โรงเรียนที่เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือก

     เมื่อวันสุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อทำการคัดเลือกทีมที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที 24 กันยายน 2557 อีกทั้งเพื่อค้นหาตัวแทนนักกีฬาที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาประจำสหวิทยศึกษาวังสีทาในต้นเดือนหน้าต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานวันสันติภาพโลก

     ตามที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น " วันสันติภาพโลก " (International Day of Peace) และกำหนดให้ปี ค.ศ.2001-2010 เป็น "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก" (The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) โดยมุ่งเน้นที่...1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง 2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : อ่านสารสันติภาพ

     วันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและร่วมอธิษฐานจิตสงบนิ่งหนึ่งนาที เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

     วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) รับมอบเสื้อผ้าไทย ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ จากบริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : อ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อ่านสารสันติภาพ และร่วมกันจับมือแสดงความสามัคคี เพื่อเป็นแรงผลักดันพลังแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องในวันที่ 21 กันยายน 2557 เป็นวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : โครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557

     เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก นั้น ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โครงการฟันสวยยิ้มใส

     วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฟันสวยยิ้มใส ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com