[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1482306  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ศึกษาเรียนรู้คู่กับแม่

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี จัดกิจกรรมเสริม เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ โดยให้ลูกๆได้ไปศึกษาเรียนรู้คู่กับแม่ ได้ทั้งความอบอุ่น ได้ทั้งความรู้ โดยนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมที่ดี และนักเรียนได้ศึกษาความรู้ถูกใจในกิจกรรมโดยเฉพาะการแสดงโลมาโชว์ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ปรีดา...ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันวิจัยสุจริตระดับประเทศ...

     ผลการประกวดวิจัยสุจริต 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย...ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก..เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศในสิ้นเดือนสิงหาคม..นี้.....ปรากฏว่า...งานวิจัยของโรงเรียนวัดเตาปูน....ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบระดับประเทศ...ต่อไปคับ....ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนเป็นอย่างสูงยิ่ง...ที่ช่วยเหลือทุกอย่างในการทำงานวิจัยตลอด 1 ปีเต็มในครั้งนี้...ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมมือและช่วยเหลือการทำงานวิจัยในครั้งนี้....ขอขอบใจนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน...ที่ทำกิจกรรมอย่างยอดเยี่ยม....ขอขอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันแม่

     วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนรับทุนการศึกษา..

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ได้เดินทางไปรับทุนการศึกษา ที่วัดเขาพระ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณครูระแวง พิกุลทอง และคุณครูเอมอร ฟองสมุทร เป็นผู้นำนักเรียนไปในครั้งนี้ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป และพิธีถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๒๔ ชุด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและคำถวายสัตย์ปฏิญาณ...คับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรเด็กดี

     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การประชุมลูกเสือ กกต.

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดประชุมลูกเสือ กกต. ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความเข้าใจในการเลือกตั้ง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เดินรณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ นำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติกับหน่วยงานอื่นๆของอำเภอวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : รณรงค์ออกเสียงประชามติ

     วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น.คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองเอี่ยว ไปออกเสียงลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559..พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กิจกรรมเดินรณรงค์ลงประชามติ

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นำโดย ผอ.อดุลย์ ต้นคำ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่โรงเรียน ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ (มุทิตา คงสมปราชญ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

      พิธีเปิด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดคลองห้า โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า ท่าน ธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อ ตรึกระลึกถึง ผู้ให้กำเนิดและภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยืดคนทั้งชาติ ดังข้อความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "ความเป็นชาติโดยเเท้จริง" ว่า ภาษาเป็นเครื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : ประเมินส้วมสุขสันต์

     นายธีรเดช ภูกองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้าพร้อมคณะครู ได้ประกวดกิจกรรม ประเมินส้วมสุขสันต์ ณ โรงเรียนวัดคลองห้า เพื่อเป็นการเน้นการดูแลความสะอาดและปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมแก่นักเรียน พร้อมเป็นการปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพของสถานศึกษา ภาพข่าว / ปฏิวัติ อินนะระ : ปล.พยัคพุทธา ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมถวิล สระบุรี

     วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมถวิล สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีนางสาวอัมพุช เผ่าช่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน.... ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/132 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com