[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1844002  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้นเรียน และคณะครู ต้อนรับนายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ (นุชนาถ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอ ขอบคุณท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์และ ศน.อนุรักษ์ ระย้า ที่มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์และ ศน.อนุรักษ์ ระย้า ที่มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทีมงานกลุ่มอำนวยการ สบ.๒

     ประชุมกลุ่มอำนวยการ.. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการให้มากที่สุด ณ เรือนรับรอง สพป.สระบุ เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาบูรณาการชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

     เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ได้พาคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามโครงการทัศนศึกษาบูรณาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ชมรายการ "พุธเช้า ...ข่าว สพฐ."

      วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรวมใจ ทั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ๓. เรื่องระบการจัดเก็บข้อมูลของ สพฐ. (MIS) ๔. สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ PISA 2018 ๕. กระบวนการ Active Lear......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ

     รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะนักเรียนในสังกัดเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีสถานศึกษาที่เข้าชมนิทรรศการ ดังนี้ ๑. ร.ร.อนุบาลทับกวาง ๒. ร.ร.อนุบาลหนองแค ๓. ร.ร.หินกอง "พิบูลอนุสรณ์" ๔. ร.ร.วัดโพนทอง ๕. ร.ร.วัดกุ่มหัก ๖. ร.ร..วัดห้วยทองหลาง ๗. ร.ร.บ้านหินซ้อน ๘. ร.ร.ไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ขอบคุณบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ

     ขอบคุณบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประจำเช้าวันจันทร์

      กิจกรรมประจำเช้าวันจันทร์ ที่สระบุรี เขต ๒.. วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๘ ผู้นำสวดมนต์ โดย นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ และรับฟังข้อราชการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สุกัญญา ภาพ/ข่าว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 1 พ.ย.2560 นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2560 นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560 ได้เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 83 ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะครู และนักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ และ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสา

     วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการ เตรียมความพร้อมงานถวายดอกไม้จันทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหลวงปู่ใหญ่ป่าสักและที่ว่าการอำเภอวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

     วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช กับหน่วยงานอื่นๆ ณ ที่ว่าการอำเภอวังม่วง และในวันเดียวกันเวลา 13.00 น.-15.30 น. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีมอบชุดพระราชทานจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีฯ

     ทุกภาคส่วนเร่งเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ .. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยนางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง สมพระเกียรติ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ให้คำแนะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช"

     สพป.สบ.๒ ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางพิระตา บิณศิรวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รษก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมบุคลากรในกลุ่ม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี... ภาพ/พิระตา ข่าว/สุกัญญา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/153 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com