[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809496  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

     วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นำนักเรียนชั้นอนุบาล ,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มากมายน ฃโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิด การตั้งคำถาม และนำไปส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ในปีนี้เป็นทุนต่อเนื่องปีที่ 3 นักเรียนรุ่นที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โดยท่านผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ พร้อมด้วยคุณครูอัมพร จันทร์มณี ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

     วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมวันเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2560 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่อง "บ้านแห่งอนาคต" มีกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน ดังนี้ 1.ฐานบ้านของเล่น 2.ฐานนักก่อสร้างตัวน้อย 3.ฐานยานพาหนะมีอะไรบ้าง 4.ฐานการขนส่งยวดยานพาหนะกับตัวเรา คำถามว่าด้วยการสัญจรสำหรับเด็กๆ 5.ฐานบ่อบำบัดน้ำเสีย 6.ฐานการทำให้เย็นด้วยการระเหย (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     20 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ได้จัดการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

     วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมใจส่งถวายพ่อ

      เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรนำโดย นายอดุลย์ ต้นคำจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมใจส่งถวายพ่อ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ออกดอกบานทั่วทั้งแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี 2560

      วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประชาชน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระชนมายุครบ 85 พรรษา โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล การแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมบอกรักกราบตักแม่ และกิจกรรมปลูกดาวเรืองจากวันแม่น้อมใจส่งพ่อ โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง (ข่าว มุทิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : SCG. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา โครงการรองเท้าของหนู ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน 📌 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้ารับทุน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน..

      ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน" ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2560

     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระชนมายุครบ 85 พรรษา โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมไหว้แม่ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณอาคารเรียน 212 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

     เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ได้มาเยี่ยมเือนให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในปีการศึกษา 2560 นี้ครับ...โดยท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายพรชัย ยิ้มพงษ์ และนายมานิตย์ อิ่มอ่อง...ครับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่โรงแรมสระบุรีอินน์

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้ไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่โรงแรมสระบุรีอินน์ ในการประชุมการส้างความรู้แะความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการสถานศึกษา ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี

     โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (โรงเรียนสุจริต) ภาคกลาง ในหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้จัดส่งกองลูกเสือ จำนวน ๑ กองและเนตรนารี จำนวน ๑ กอง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com