[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1613192  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนคุณธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อเตรียมเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบต่อไปครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : เหรียญทองของเรา

     วันที่เสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โดยนายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นตัวแทนของ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภทการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๑-ม.๓ จำนวน ๓ คน คือ เด็กชายปราณนต์ เงินเร็ว เด็กชายอนุพงษ์ แจ่มใส และเด็กชายปิยะ จันทร์เกิด ทุกคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

     วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ ๓ ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายสัปดาห์ที่ 3

     วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของคณะรัฐมนตรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 116

     วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 116 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : มอบทุนเขียววิมล

     วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำนักเรียนรับมอบทุนนักเรียน จากมูลนิธิเขียววิมล ณ ห้องประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระแบบเข้ม

     วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบเข้ม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : นักเรียนคนเก่ง

     โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ขอแสดงความยินดี!! กับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธาริตา วงษ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการประกวดเรียงความวันต่อต้านคอรร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 หัวข้อเรื่อง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี โดยครูผู้ส่งเข้าประกวด คุณครูณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายทุกวันพุธ

     วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง นำครู บุคลากรและนักเรียนร่วมเต้นแอโรบิค ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการมอบความรู้สู่นักเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้หลากหลายให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม D.A.R.E.

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับ ศป.ปส.เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (หลักสูตร D.A.R.E. แห่งประเทศไทย) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือ

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กิจกรรมไป - กลับ ไม่ค้างคืน เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือสำรอง ณ แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเลี้ยงต้นรับคุณครูคนใหม่

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนเลี้ยงต้นรับคุณครูคนใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูคเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ และคุณครูธนาวัฒน์ นกไทย...มาบรรจุรับราชการที่โรงเรียนวัดเตาปูน...ทางโรงเรียนวัดเตาปูนขอต้อนรับคุณครูทั้ง 2 ท่านด้วยความยินดียิ่งคับ....เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่..https://www.facebook.com/taopoonschool/media_set?set=a.1036194999859376.1073742132.100004066571237&type=3 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมสุขภาพ

     วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ร่วมจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ ๒ ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

     วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00น. คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ตามนโยบายของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง...อีกด้วยครับ..........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/140 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com