[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695855  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด จำนวน 22 ราย ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2560

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงนโยบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนพร้อมมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเสื้อผ้านักเรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 131

     คิดดี ทำดี ย่อมได้ดี... >>28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 131 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ >>ขอให้อานิสงส์ผลบุญจากการสวดมนต์ในครั้งนี้ จงแผ่ไพศาลไปถึงทุกๆ ท่านเทอญ สาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะกลุ่มอำนวยการเป็นตัวแทนพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมีนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี(หลังเดิม)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ....วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     วันที่ 4 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ จำนวน 5 ราย >>ในการนี้ ได้ให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนของข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑

     ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีต่อท่านศึกษาธิการภาค ๑ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จ.ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและ ป.6

     วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559...ขึ้นเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559...คับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับใบประกาศทั้งสิ้น จำนวน 67 คน...คับ...ทางโรงเรียนวัดเตาปูนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 128

     วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 128 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมีนางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ

     วันนี้ เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กศจ.สระบุรี ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com