[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809490  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองจิก

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (สพป.มหาสารคาม เขต1) จำนวน 24 ท่าน ในด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและด้านอื่นๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลายๆด้าน โดยทั้ง 2 โรงเรียนจะได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนตนเอง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผอ.อิทธิรัตน์ ควรชม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (เชษฐา : ภาพ/ณิขนันทน์ : ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอิทธิรัตน์ ควรชม คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการแสดงของครู นักเรียน การแข่งขันทักษะ และการจัดกิจกรรมเป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก และฝึกฝนทักษะทางภาษา (ณิขนันทน์ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ รัชกาลที่ ๑๐

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นำโดยนายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเสด็จเป็นพระราชกุศล ณ วัดสวนทองรวมมิตร และถวายพระพรเฉลิมพระเกียติ และร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องใจโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง (ภาพ/ข่าว โดย มุทิตา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
หัวข้อข่าว : การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ได้รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล จากคณะกรรมการประเมิน นำโดยท่าน ศน.ดุสิต จันทร์ศรี (เชษฐา:ภาพ ณิขนันท์:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้เชิญ นายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้มีร.ร.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 1ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์ั ร.ร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ร.ร.บ้านหนองผักบุ้ง ร.ร.ัดเตาปูน ร่วมเข้าอบรมด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราขภ้ฏสวนสุนันทา มาออกค่ายอาสาพัฒนาและจัดกิจกรรม

     ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราขภ้ฏสวนสุนันทา มาออกค่ายอาสาพัฒนาและจัดกิจกรรม นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พี่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทาจัดให้ และยังได้รับชุดนักเรียน คนละ 1 ชุด พร้อม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กี่ฬา สื่อการจัดการเรียนรู้ และยังปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เดินสวนสนามและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

     วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้ส่งกองลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และในส่วนของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนทำกิจกรรมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา รัชกาลที่ ๑๐

     วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.30 น. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับเทศบาลวังม่วง และในเวลา 08.30 น.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมอำเภอวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รองเลขาฯ ให้กำลังใจ สพป.สบ.๒

     >> วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุณาให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงาน และพบปะให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ด้วยความเป็นกันเอง โดยมี นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทุกท่าน ให้การต้อนรับ.. สุกัญญา :- ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

     วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2.เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง 4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ประกอบด้วย การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันภาษาไทย ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม โดยมีการแสดงตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กนักเรียน ได้รับความสนุกสนาน และความรู้จาก การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ขอบคุณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 120,000 บาท

     ขอบคุณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 120,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สุ่มตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

     >> วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี) ออกสุ่มตรวจสารเสพติดในนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ๓ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง และวัดหนองปลิง ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการตรวจ จำนวน ๗๖ คน ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในนักเรียนที่เข้ารับการตรวจ.. Cr.คุณรุจิกร วุฒิศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com