[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695849  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชิต ชิตยวงษ์...

     วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชิต ชิตยวงษ์ บิดา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี..ซึ่งการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ ๕ โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน หลายหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนนี้.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายเพิ่มเวลารู้พัฒนาทักษะภาษาไทย

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเพิ่มเวลารู้พัฒนาทักษะภาษาไทยโดยมีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กีฬาครูสัมพันธ์วังม่วง - มวกเหล็ก ครั้งที่ ๓๓

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์วังม่วง - มวกเหล็ก ครั้งที่ ๓๓ ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและยังเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้มีใจรักในการออกกำลังกาย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการ "รถรักเรีน by มิวเซียมสยาม"

     >> 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ "รถรักเรียน by มิวเซียมสยาม" ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบรถเรียนรู้เคลื่อนที่ จาก... สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 >>ภายในงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาชีพเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน โดยในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15 โรงเรียน รวม จำนวน 1,2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ (กรณีครูพิเศษ)

     วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กศจ.สระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ อ.เมือง จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ วังม่วง - มวกเหล็ก ครั้งที่ ๓๓

     วันทีี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ วังม่วง - มวกเหล็ก ครั้งที่ ๓๓ ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและยังเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้มีใจรักในการออกกำลังกาย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จำนวน ๔๕๐ คน ร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

     14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ไร่หวานสนิทรีสอร์ท ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี รร.ขยายโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๑๕ คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร รับมอบเงินบริจาคฯ

     วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2560 คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด และคณะ ได้มาบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)เพื่อพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียนและสร้างห้องสมุด ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนต้อนรับและเป็นตัวแทนของชุมชนขอบคุณมา ณ ที่นี้ (ภาพ/ข่าว โดยครูมุทิตา คงสมปราชญ์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

     วันพุธที่ 9 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุถัมภ์) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2559 และได้รับเกียรติจาก ศน.อนุรักษ์ ระย้า ศน.ลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรีเขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้่งที่ ๓/๒๕๖๐

     วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุม.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2560

     วันศุกร์ ทีี่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.สระบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2560 >>เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี การสถาปนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สพป.สระบุรี เขต 2 >>โดยมีนายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย >เคารพธงชาติ >สวดมนต์ >ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตร่วมกัน...โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม ๒๕๕๙

     ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com