[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809514  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปฏิญญาเขตสุจริต/กิจกรรมส่งเสริมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๐

     >>วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย > เคารพธงชาติ > ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี > สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเครือข่าย โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารการศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริม ศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๐ (ผู้นำสวด น.ส วงเดือน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานโครงการอาหารกลางวัน

     วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมคณะทำงานโครงการอาหารกลางวัน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานโครงการอาหารกลางวัน ด้านความสะอาดของวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และบรรยากาศโดยรวมของบริเวณโรงอาหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยผลการตรวจสอบครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมิน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เริ่มจัดกิจกรรม มีคณะกรรมการ การนิเทศภายใน โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนเป็นผู้รับการนิเทศ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธธเธฃเธจเธฑเธเธ”เธดเนŒ
หัวข้อข่าว : โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ..

     โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ" โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

      วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร คณะครูและนักเรียน ร่วมกับ ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดสวนทองรวมมิตร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมจิตศรัทธาบริจาคเงินทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 5,837 บาท ในการทำบุญครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้รับบุญแล้ว ยังเป็นการสืบทอดประเพณีของไทยต่อไป (คมุทิต คงสมปราชญ์ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ของสหวิทยศึกษาวังสีทา เพื่อเป็นการทบทวนการสอนลูกเสือ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูในการสอนลูกเสือต่อไป..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยวิทยากรจาก รพสต.เตาปูน และเจ้าหน้าที่จากอำเภอแก่งคอย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธีครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

     เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นำโดยผอ.อดุลย์ ต้นคำ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ สนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจืำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชการที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้ครูนักเรียนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไป (ภาพ/ข่าว โดย ครูมุทิตา คงสมปราชญ์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ "ทำดีเพื่อพ่อ"

     วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ของชาติ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนต้องขอบคุณ คุณประเทือง ชาวเชียงขวาง โดยการประสานจาก พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จำนวน 20,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนการสอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้จัดพิธีเวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถนำคำสอนไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ ต่อไปภายภาคหน้า (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยจุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอวังม่วง มาตามเส้นทางหลักผ่านตลาด ถึงวัดภิบาลวังม่วงเป็นจุดหมาย หลังจากนั้นโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดภิบาลวังม่วงเป็นวัดแรก ต่อจากนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ดังนี้ วัดวังม่วง วัดมณีขวัญชัย วัดหาด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์...

      วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์" ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๗ คน (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ซึ่งทางราชการกำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com