[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1695851  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ออกกำลังกายตามนโยบาย รมต.

     สุขภาพดี ชีวีมีสุข >>1 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤติ ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมนโยบายเสริมสร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนทัศนศึกษาอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ป่าชายเลนบางปู และสวนหลวง ร.9 ครับ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมรับชมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC

     วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : สอบอ่าน-เขียน ป.๓-ป.๔

      วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ทำการทดสอบอ่านออกเขียนได้ ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พัชรินท์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : สอบอ่าน-เขียน ป.๑-ป.๒

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ท่าน ศน.ดุศิต จันทร์ศรี เข้าเยี่ยมนิเทศและให้กำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ในการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : การสอบ pre NT

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวจัดสอบ pre NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบครบตามจำนวน ทั้ง ๑๒ คน มีคุณครูชรินรัตน์ ไชยรินทร์ เป็นกรรมการคุมสอบค่ะ (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ร่วมประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี"

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี" สพป.สระบุรี เขต ๒ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMV ผู้นำการตลาดของโรงเรียน

     วันนี้ เวลา 16.30 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ smv ผู้นำการตลาดของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ แสนกล้า ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 124

     วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 124 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2560

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

     วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.15 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย โดยมี..นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ สพป.สระบุรี เขต 2

     วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤติ ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com