[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809506  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

     วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะผุู้กำกับลูกเสือและลูกเสือทั้งลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ( พัชรินทร์ : ภาพ / ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( พัชรินทร์ : ภาพ / ข่าว ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย การบรรยายโทษของยาเสพติด จากท่านผอ. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอนามัย อบต.หนองย่างเสือ กิจกรรม การแสดงของนักเรียน และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี (มุทิตา คงสมปราชญ์ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปฏิญญาเขตสุจริต

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย > เคารพธงชาติ > ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี > สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเครือข่าย โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตในครั้งนี้ ณ บริเวณาด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ (๒๖ มิถุนายน)” โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณชุมชนรอบๆ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ ด้วยโครงงานคุณธรรม

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ ด้วยโครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีพุทธมามกะคาราวะคุณครู ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะคาราวะคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นทำพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครูผู้ให้ความรู้ และอบรมบ่มนิสัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : บริปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     ขอบคุณบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนในปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเวลาประมาณ 09.09 น. เริ่มต้นเดินรณรงค์ ณ เทศบาลตำบลวังม่วง ผ่านแหล่งชุมชน หน่วยงานต่างๆ ถึงโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : สารวันต่อต้านยาเสพติด

     วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2560 หน้าเสาธง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ สพป.สบ.๒

      >> ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) และกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต..ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูที่มีแก่ครูผู้สอน...ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : " สระบุรี ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย"

      >>วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย * เคารพธงชาติ * ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี * สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเครือข่าย โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตในครั้งนี้ จากนั้นได้พบปะบุคลากรสำนักงาน โดย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาและเป็นศิษย์ที่ดีของครู (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com