หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
12
Yesterday
26
This Month
388
Last Month
604
This Year
992
Last Year
9,245


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
       การจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   ปฏิทินการแข่งขัน 21 / ก.ย. / 2560
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 21 / ก.ย. / 2560
ดูทั้งหมด
       ประชาสัมพันธ์
   ผลการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 5 / มิ.ย. / 2560
ดูทั้งหมด
       ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
   แนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 16 / มี.ค. / 2558
   คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 25 / ก.พ. / 2557
   แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทย 19 / มิ.ย. / 2556
   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน พ.ศ.2548 12 / มิ.ย. / 2556
   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ พ.ศ.2551 4 / มิ.ย. / 2556
ดูทั้งหมด
       แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   กฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 / ม.ค. / 2558
   ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 / ม.ค. / 2558
   คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 / ม.ค. / 2558
   กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 / ม.ค. / 2558
   พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 7 / ม.ค. / 2558
ดูทั้งหมด
       ข่าวการศึกษา/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดูทั้งหมด

แนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
แผ่นป้ายรณรงค์ค่านิยม ๑๒ ประการ
ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านรักษาศีล๕
เอกสารประกอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ
คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
แบบคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2556

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel