หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
34
Yesterday
32
This Month
645
Last Month
704
This Year
3,813
Last Year
9,389


เอกสารประกอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ


1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน ฯ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
4. ประเกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
5. รายชื่อศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ฯ
 เข้าชม : 1160

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel