หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
18
Yesterday
37
This Month
673
Last Month
835
This Year
673
Last Year
10,421


เอกสารประกอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ


1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน ฯ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
4. ประเกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
5. รายชื่อศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ฯ
 เข้าชม : 800

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel