หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
32
Yesterday
32
This Month
645
Last Month
704
This Year
3,813
Last Year
9,389


ข่าวประชาสัมพันธ์7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> ->>
<< 1 >>


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel