หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
33
Yesterday
32
This Month
645
Last Month
704
This Year
3,813
Last Year
9,389


ข่าวประชาสัมพันธ์16 / มี.ค. / 2558 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
แนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
25 / ก.พ. / 2557 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
19 / มิ.ย. / 2556 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทยแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทย
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทย
12 / มิ.ย. / 2556 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน
4 / มิ.ย. / 2556 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ พ.ศ.2551
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> ->>
<< 1 >>


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel