ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 731 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 410806 ครั้ง Your IP Address is 54.224.30.89
          วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1,2 สพม.4,สถานศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (สนามกีฬา) จ.สระบุรี โดย นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ..
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 731 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1,2 สพม.4,สถานศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (สนามกีฬา) จ.สระบุรี โดย นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 730 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยภาคเช้าได้นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้..พบว่าโรงเรียนรวมมิตรวิทยาเป็นโรงเรียนที่ 1.ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย 2.มีทีมเวิร์คที่มุ่งมั่น 3. การบริหารมุ่งสู่ผู้เรียน 4. เป็นโรงเรียนทำมาหากิน 5.ชุมชนมีส่วนร่วม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 729 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับพลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ในวโรกาสรับมอบอาคารเรียน และร่วมพิธีระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี และในโอกาสนี้ท่านเลขาฯ กพฐ.ได้เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"พร้อมทั้งได้ชื่นชมและให้กำลังใจ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 728 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "1+2= 1 บทเรียนวันวาน สู่คุณภาพงาน ที่ยั่งยืน" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 1 กับ สพป.สระบุรี เขต 2 โดยการประชุมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย คือ รอง ผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์ทั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 1 และ สพป.สระบุรี เขต 2 รวม 34 ท่าน จัดระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2559 ณ ไร่พฤษา วัลเล่ย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 727 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แก้วสุข และคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2 และในเวลา13.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ ติดตามการขับเคลื่อน...โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมี นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 726 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 725 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 724 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08.49 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกต้นไม้...เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามหน้าอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ในการนี้ ท่าน ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า และบุคลากรในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและก่อให้เกิดความ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่สืบไป...
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 723 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการและสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์โรงเรียน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมี นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 722 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสระบุรี 4 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมี นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจและชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนอีกด้วย...
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/73 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า