ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 646 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 298360 ครั้ง Your IP Address is 54.234.116.25
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 646 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 645 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ประจำปี 2558 ณ วัดเขาพระ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 644 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค่ายนักเรียนสระบุรี เขต 2 ต้องปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 643 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายเจตน์ รถกล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 642 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป. สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประกวดโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน" ครั้งที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศไ ด้แก่ โรงเรี่ยนบ้านซับน้อยเหนือ อำเภอมวกเหล็ก และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองไทร อำเภอมวกเหล็ก ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 641 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวคิด BBL" ณ หอประชุมสวนริมเขา อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายสุรินทร์ กอหรั่งกูล อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในการนี้มีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 180 คน เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 640 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 639 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" สำหรับ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 638 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานพิธีเปิด ณ อาคารสระบุรี 1 และ 2 โครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการพื้นที่จุฬาฯ-สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 637 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 61 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้จงพบแต่ความสุขความเจริญเทอญ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/66 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า