รับการประเมิน ผอ.สพท.ครั้งที่ ๑
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1013 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 690441 ครั้ง Your IP Address is 54.81.150.27
          ** วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑ นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี...โอกาสนี้ สถานศึุกษาในสังกัดได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่โดดเด่นอันได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง (ผล O-net สูงต่อเนื่องหลายปีซ้อน) ๒. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน (Zero Weat School) ๓. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ (สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข) ๔. โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก (โรงเรียนคุณธรรม) ๕. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ (โรงเรียนต้นแบบใต้ร่มพระบารมีวิถีพอเพียง) นอกจากนี้ ยังจัดบูธนิทรรศการผู้ได้รับรางวัลทรงคุณคุ่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศโดยโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ภาพ อ.ทรงวุฒิ ศรีปรีชา ครู ร.ร.วัดหนองตะเฆ่ และ น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1049 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙๗ คน ในงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา “ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1048 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้าง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1047 อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ (Smart Learning for Education ๔.๐) การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรม ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ *** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรม Active Learning ตลอดจนนโยบายสำคัญต่าง ๆ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่เป้าหมายต่อไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสหวิทยศึกษา จำนวน ๑๕ สหวิทยศึกษา ๑๓๙ โรงเรียน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาในยุค ๔.๐ และการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" การเสวนา หัวข้อ "การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน" การแสดงของนักเรียนตัวแทนของแต่ละสหวิทยศึกษา การเสนวนา "รางวัลทรงคุณค่า OิBEC AWARDS ไม่ไกลเกินเอื้อม" การบรรยายในหัวข้อ "การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้" นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของนักเรียนตัวแทนของแต่ละสหวิทยศึกษา ***การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการ และบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑,๖๙๓ คน ...(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1046 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
//วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายให้การต้อนรับและรางานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1045 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรโสภณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ...(นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1044 อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
///วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม ผอ.สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร..(สุกัญญา/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1043 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่้าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล , นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1042 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.๔๔) โดยมีนายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางบัวคำ ตั้งุสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1041 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ผอ.สพป.สบ.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโป่งมงคล ***วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดโป่งมงคล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจคณะครู โดยมี นายบุญสม ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโ่ปงมงคล ให้การต้อนรับ (สุกัญญา หมั่นจิตร์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1040 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
**วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (ว้นดาคุณอุปถัมภ์) และคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ส้วมสุขสันต์ การจัดแปลงเกษตรและภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจต่อคณะครูทุกท่าน (สุกัญญา หมั่นจิตร์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/104 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า