ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พบเพื่อนครูมวกเหล็ก
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 814 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 608291 ครั้ง Your IP Address is 54.82.112.193
          วันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา " ผอ.เขต..พบเพื่อนครูมวกเหล็ก" พร้อมเร่งขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ในสถานศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 》การประชุมดังกล่าวเป็นการพบปะ มอบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ ซึ่งบรรยายพิเศษโดยท่านผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นายปราโมทย์ แสนกล้า สำหรับในวันนี้ "ผอ.เขต..พบเพื่อนครูมวกเหล็ก" ณ หอประชุม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพท.,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน, พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในเขตอำเภอมวกเหล็ก รวมทั้งสิ้น ๓๘๐ คน 》ในวันพรุ่งนี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้าผอ.เขต..พบเพื่อนครูวิหารแดง ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และภาคบ่าย พบเพื่อนครูหนองแค ณ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"..
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 882 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 881 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
พุธเช้า...ข่าว สพฐ.สัญจร จ.กำแพงเพชร วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเข้า..ข่าว สพฐ.สัญจร จ.กำแพงเพชร โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ประชุมบอร์ดผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเ ขต ๒ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 880 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
พลังน้ำใจหลั่งไหลสู่โคกสะอาด.. เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคแก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๑๗๔ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-) โดย นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นผู้รับมอบ การนี้ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแก่งคอยมอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน ๕๖,๘๑๒.-บาท จากโรงเรียนวัดหนองผักชีและโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร โดย นายประเวศ แจ้งประดิษฐ์เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 879 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
เด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน.. วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 878 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 877 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย.. วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นนายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ศีล สมาธิ ปัญญา" ครั้งที่ ๑๕๑ นำสวดมนต์โดย นางนภาดา มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากนั้นได้พบปะกับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 876 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ชมนิทรรศการจุฬาฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยมีสถานศึกษาในสังกัดนำเด็กนักเรียนมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยหลายแห่ง นิทรรศการดังกล่าวจะมีถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 875 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 874 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
" การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน..." พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา = วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ (ในนามผู้แทน สพฐ.) , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, นักเรียนและพสกนิกรร่วมรับเสด็จ การนี้ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ ในครั้งนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 873 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย..และสวดมนต์ วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ จากนั้นร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ศีล สมาธิ ปัญญา" ครั้งที่ ๑๕๐ นำสวดมนต์โดย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคารอนุศิลป์ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/88 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า