ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูวิหารแดง
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 815 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 17 ท่าน
จำนวนผู้ชม 567449 ครั้ง Your IP Address is 54.146.59.51
          วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา " ผอ.เขต..พบเพื่อนครูวิหารแดง" เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมเร่งขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ในสถานศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพท.,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน, พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในเขตอำเภอวิหารแดง รวมทั้งสิ้น ๒๕๕ คน และในภาคบ่ายวันนี้ "ผอ.เขต.. พบเพื่อนครูหนองแค" ณ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 840 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร >> การนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย, นายประเสริฐ บุญเรือง , นายวีระกุล อรัญยะนาค ให้การต้อนรับ อนึ่ง ในการประชุมดังกล่าว นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 839 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประธานในพิธีมอบอาคารเรียน โครงการ GGP ให้กับโรงเรียนบ้านลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มูลค่า ๒,๑๔๙,๐๐๐.-บาท โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก และนายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง ให้การต้อนรับ >> โครงการ GGP (The Goverment of Japan Grant Assistance For Grassroots Human Security Project) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไร หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ GGP ก็คือโรงเรียนบ้านลำสมพุง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน >>ในนาม สพป.สระบุรี เขต ๒ ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่น และเจ้าของโครงการ GGP เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดโครงการดี ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 838 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
// ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ======================================== >> ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี >>ได้ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ นายจำลอง งามพลกรัง คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนทุกคนให้มีกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ทั้งได้ขอบคุณ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายอำเภอแก่งคอย, ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 837 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงพื้นที่ จำนวน ๖ จุด ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี สงขลา เชียงใหม่ และอุดรธานี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 836 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)จุดที่ ๒ ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงาน การประชุมปฏิบัติการดังกล่าว นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะทำงาน สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมโดยเป็นการประชุมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๙๘๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ., ผู้อำนวยการ สพท., รองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป .. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 835 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
>> วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานการประชุม >> การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ คน และสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดนิทรรศการการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ (โรงเรียนประชารัฐ) ๒. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ (โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) ๓. โรงเรียนวัดเตาปูน (โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับประเทศ) และ ๔. โรงเรียนบ้านหินซ้อน (กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นระดับประเทศ) สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 834 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดประชุม สพฐ.สัญจร.. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ อาคาร สพฐ.๔ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 833 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่" ภาพคุณสมปอง โฆษิตพล /สุกัญญา:ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 832 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 831 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมพิธีเปิดงานย้อนรอยตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยกำหนดงานมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐..
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/84 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า