การศึกษาจะก้าวไกล ด้วยน้ำใจประชารัฐ
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 819 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน
จำนวนผู้ชม 640735 ครั้ง Your IP Address is 54.156.86.61
          เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานรับมอบอาคารอำนวยการ ซึ่ง บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือห้องสมุดเพิ่มเติมให้กับ "ห้องสมุดรวมใจ" ของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อาคารอำนวยการหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙โดยกำนันชื่น-คุณแม่เวียง โกจินอก เป็นผู้อุปถัมภ์ และนอกจากบริษัทซัมมิท แคปปิตอล จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.ร.ร., คณะครู, กรรมการสถานศึกษา และชุมชนเป็นอย่างดี ภายใต้การบริหารงานของ นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแทนเด็ก ๆ มา ณ โอกาสนี้..
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 937 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
// วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 936 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
// วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือและคณะครูให้การต้อนรับ..สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 935 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
// วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เยี่ยมชมห้องสมุด ได้พบปะคณะครูและชมภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมี นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมและคณะครูให้การต้อนรับ..สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 934 วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
>> วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐให้การต้อนรับและร่วมงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 933 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
/// วันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวกันตนา จิตรบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการใช้คอมพิวเตอร์ ติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน และการจัดภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 932 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
// วันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม VDO. Conference สร้างความเข้าใจ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒..สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" :- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 931 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
// วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลำบัว อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายมนพ สภาพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวและคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 930 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
วันพุธ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับ่ชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ หลังจากจบรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ได้ประชุมคณะบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและหารือข้อราชกาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรวมใจ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 929 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
>> วันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนะดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์สอบ สพป.สระบุรี เขต ๒ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ณ อาคารวิทยบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยในภาคเช้าผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบในอำเภอแก่งคอย วิหารแดง และสถานศึกษาเอกชน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 928 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
วันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑.. >> นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับคำปรึกษา นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล ๒. นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๓. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ >>คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งให้กำลังใจและชื่นชมการทำงาน การจัดสถานที่และการดูแล ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานได้ดี สวยงาม และเหมาะสม เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีพลังในการทำงาน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป.. .. ขอขอบคุณกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/93 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า