TO BE NUMBER ONE..
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 824 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 20 ท่าน
จำนวนผู้ชม 544937 ครั้ง Your IP Address is 54.156.90.21
          TO BE NUMBER ONE.. >> วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสระบุรี โรงเรียนแก่งคอย ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ >> สำหรับการประชุมเตรียมการในครั้งนี้เป็นการประชุมของหลายภาคส่วนทั้งของจังหวัดสระบุรี, กองพระราชพิธี, GMM GRAMMY และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 832 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 831 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมพิธีเปิดงานย้อนรอยตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยกำหนดงานมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 830 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
"ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมทำ ร่วมคิด ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU" วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมงาน "ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมทำ ร่วมคิด ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU." โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานสนามหญ้า หอประชุมคุรุสภา โดยภายในงานมีภาคเอกชนหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการศึกษาให้หน่วยงานในสังกัดอีกด้วย..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 829 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
"..มีรักเป็นทุน มีบุญเป็นตัวเสริม มีเด็กเป็นเดิมพัน.." วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายเล็ก ทาเพชร, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ โดยมี นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กล่าวต้อนรับ จากการได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ ได้มีมุมมองใหม่ ๆ ได้สะท้อนภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ได้เครือข่ายในการปฏิบัติงาน ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ เป็นอย่างสูงในการต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ ได้เรียนเชิญท่าน ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า พบปะข้าราชการครูในการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ PLC ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สร้างความประทับใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 828 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
พิธีบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖.. เช้าวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากร และลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ธ ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 827 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะข้าราชการครู,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 826 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดประชุมการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันศึกษา หาวิธีการและแนวปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๓๑ คน ประกอบด้วย ผอ.สพท, รอง ผอ.สพท.,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการรับนักเรียน,คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วไป,รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 825 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"ภายใน สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ ซึ่งก่อนเริ่มการอบรมได้มีพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้กับครูที่ไดรับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓ ราย >> ภาคบ่ายเป็นการระดมความคิดด้วยกระบวนการ PLC ในสำนักงาน,อภิปราย และสรุปผลการขับเคลื่อนของแต่ละกลุ่ม.... " สามัคคี..ช่วยกัน ยึดมั่นให้..บริการ งานเสร็จ..คนสำราญ เบิกบานจิตใจ เอย..สวัสดี"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 824 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
TO BE NUMBER ONE.. >> วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสระบุรี โรงเรียนแก่งคอย ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ >> สำหรับการประชุมเตรียมการในครั้งนี้เป็นการประชุมของหลายภาคส่วนทั้งของจังหวัดสระบุรี, กองพระราชพิธี, GMM GRAMMY และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 823 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)... 》 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต ๒..
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/83 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า