สพป.สบ.๒ ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 826 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 21 ท่าน
จำนวนผู้ชม 648314 ครั้ง Your IP Address is 54.81.116.187
          วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดประชุมการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันศึกษา หาวิธีการและแนวปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๓๑ คน ประกอบด้วย ผอ.สพท, รอง ผอ.สพท.,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการรับนักเรียน,คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วไป,รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒..
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 956 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด "กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพซึ่งกำหนดจัดให้มีในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๔ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ :- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 955 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
.... ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมสรุปและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ การนิเทศการศึกษาของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพท.ต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้.. นายเล็ก ทาเพชร, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมรับฟังและได้มอบข้อคิดต่าง ๆ แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ...ขอบคุณทุกท่านที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป... "ขอ ๓ คำจากใจ สำหรับ สพป.สระบุรี เขต ๒... อบอุ่น / ประทับใจ / มิตรภาพ / อยากอยู่ต่อ / ซาบซึ้งค่ะ ปลื้มปิติ / เก่ง ดี สุข / แจ่ม เจ๋ง แจ๋ว / รับ คิด สู้ / Perfectly **ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกมาฝึกประสบการณ์กับเรา ณ สพป.สระบุรี เขต ๒ :-สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 954 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
.. ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงาน "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ สพป.สบ.๒" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามนี้กันอย่างคับคั่ง...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 953 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สระบุรี ๖๑ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 952 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ โอกาสนี้ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้บริบทและข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในครั่้งนี้ด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 951 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑.. # ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศัึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ //แม้เป็นวันหยุดก็ไม่หยุดนิ่ง ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าฝึกฝน เรียนรู้การนิเทศการศึกษา ภายใต้การดูแลของ ศน.รุ่นพี่ฝีมือเยี่ยม ศน.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน... สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 950 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลากร ตลอดจนท่านผุ้บริหารสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างกุฎิ ๑๓ หลัง จ.สระบุรี ทอด ณ วัดศรีอัมพร ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 949 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สพฐ.มอบเกียรติคุณบัตร สพป.สระบุรี เขต ๒ สพท.ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ หน่วยพัฒนา-กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๖ เมาายน ๒๕๖๑ //คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. โดย ศน.สุนทร เชยชื่น และ ศน.สุปรีดี สถิตธรรมรัตน์ ได้ติดตามผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ หน่วยพัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ราย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ///โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบเกียรติคุณบัตรจาก สพฐ.ในฐานะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา และร่วมประชุมรับฟังการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์นิเทศจากคณะกรรมการ โดยมี นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, น.ส.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมรับฟัง..สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 948 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
>> วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าทีร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ในโอกาสเดินทางรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี... สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 947 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนเขตพื้นที่บริการและสำมะโนประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ดังนี้ ๑. เพื่อทบทวนเขตบริการให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ...สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/95 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า