จัดทำแผนงประมาณ ปี 2561
 


               ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วาดฝันอนาคต... สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประขุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ข้อคิดถึงวิธีการในการดำเนินงานร่วมกัน "วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาต่อยอด และรักษาสภาพให้คงอยู่" ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 878 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน
จำนวนผู้ชม 648403 ครั้ง Your IP Address is 107.22.48.243
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 956 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด "กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพซึ่งกำหนดจัดให้มีในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๔ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ :- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 955 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
.... ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมสรุปและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ การนิเทศการศึกษาของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพท.ต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้.. นายเล็ก ทาเพชร, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมรับฟังและได้มอบข้อคิดต่าง ๆ แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ...ขอบคุณทุกท่านที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป... "ขอ ๓ คำจากใจ สำหรับ สพป.สระบุรี เขต ๒... อบอุ่น / ประทับใจ / มิตรภาพ / อยากอยู่ต่อ / ซาบซึ้งค่ะ ปลื้มปิติ / เก่ง ดี สุข / แจ่ม เจ๋ง แจ๋ว / รับ คิด สู้ / Perfectly **ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกมาฝึกประสบการณ์กับเรา ณ สพป.สระบุรี เขต ๒ :-สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 954 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
.. ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงาน "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ สพป.สบ.๒" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามนี้กันอย่างคับคั่ง...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 953 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สระบุรี ๖๑ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 952 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ โอกาสนี้ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้บริบทและข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในครั่้งนี้ด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 951 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑.. # ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศัึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ //แม้เป็นวันหยุดก็ไม่หยุดนิ่ง ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าฝึกฝน เรียนรู้การนิเทศการศึกษา ภายใต้การดูแลของ ศน.รุ่นพี่ฝีมือเยี่ยม ศน.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน... สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 950 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลากร ตลอดจนท่านผุ้บริหารสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างกุฎิ ๑๓ หลัง จ.สระบุรี ทอด ณ วัดศรีอัมพร ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 949 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สพฐ.มอบเกียรติคุณบัตร สพป.สระบุรี เขต ๒ สพท.ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ หน่วยพัฒนา-กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๖ เมาายน ๒๕๖๑ //คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. โดย ศน.สุนทร เชยชื่น และ ศน.สุปรีดี สถิตธรรมรัตน์ ได้ติดตามผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ หน่วยพัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ราย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ///โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบเกียรติคุณบัตรจาก สพฐ.ในฐานะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา และร่วมประชุมรับฟังการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์นิเทศจากคณะกรรมการ โดยมี นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, น.ส.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมรับฟัง..สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 948 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
>> วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าทีร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ในโอกาสเดินทางรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี... สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 947 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนเขตพื้นที่บริการและสำมะโนประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ดังนี้ ๑. เพื่อทบทวนเขตบริการให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ...สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/95 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า