พลังน้ำใจหลั่งไหลสู่โคกสะอาด
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 880 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 19 ท่าน
จำนวนผู้ชม 673556 ครั้ง Your IP Address is 54.224.60.122
          พลังน้ำใจหลั่งไหลสู่โคกสะอาด.. เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคแก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๑๗๔ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-) โดย นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นผู้รับมอบ การนี้ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแก่งคอยมอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน ๕๖,๘๑๒.-บาท จากโรงเรียนวัดหนองผักชีและโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร โดย นายประเวศ แจ้งประดิษฐ์เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1024 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
"ความรักทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความรักชาติ รักแผ่นดิน" //วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะครูและคณะศึกษานิเทศก์เดินป่าศึกษาทรัพยากรธรรมชาติรับประสบการณ์ตรง "ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนป่าเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1023 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด"ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับครู โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร ในครั้งนี้เป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๕๐ ราย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และทักษะจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน การนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ร่่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรดังกล่าว (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1022 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
** สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน >> วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการ ๓ ป: ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม >> ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูในสังกัด จำนวน ๑๓๙ คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วิทยากรในการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1021 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1020 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (VDO.Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1019 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรม “ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” ครั้งที่ ๑๗๘ และพบปะแจ้งข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1018 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
** "จงโชคดี มีสุข สนุสนาน ทำการงาน รุ่งโรจน์ โสตถิผล ได้มีเป็น เช่นหวังไว้ ในกมล ประสบผล ภิญโญสุข ทุกทิวา.." วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และพี่น้อง สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้ นายอภิชาติ ศรีคำ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔ ในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ *** โอกาสนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผุ้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , น.ส.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา, น.ส.วรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลังเขา ซึ่งพบว่าดำเนินการได้เป็นอย่างดี.. (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1017 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ิ๒ จากนั้น ร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญ" ครั้งที่ ๑๗๗ จากนั้น เป็นการพบปะแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1016 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและคณะครูโรงเรียนบ้านลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะคณะครูให้คำชี้แนะและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และภูมิทัศน์โดยรอบ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1015 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ฉก.ชน.สพป.สบ.๒) โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา รุดให้การช่วยเหลือ ให้กำลังใจและมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.วรเมศ ดอนนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ประสบเหตุบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี **หลังจากที่ ฉก.ชน.สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนี้ออกไป ปรากฎมีผู้ใหญ่ใจบุญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.วรเมศ ดอนนอก เป็นจำนวนมาก ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้่ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/102 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า