สืบสานประเพณี สงกรานต์สระบุรี'๖๑
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 953 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน
จำนวนผู้ชม 690470 ครั้ง Your IP Address is 54.81.150.27
          >> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สระบุรี ๖๑ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1049 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙๗ คน ในงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา “ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1048 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้าง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1047 อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ (Smart Learning for Education ๔.๐) การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรม ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ *** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรม Active Learning ตลอดจนนโยบายสำคัญต่าง ๆ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่เป้าหมายต่อไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสหวิทยศึกษา จำนวน ๑๕ สหวิทยศึกษา ๑๓๙ โรงเรียน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาในยุค ๔.๐ และการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" การเสวนา หัวข้อ "การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน" การแสดงของนักเรียนตัวแทนของแต่ละสหวิทยศึกษา การเสนวนา "รางวัลทรงคุณค่า OิBEC AWARDS ไม่ไกลเกินเอื้อม" การบรรยายในหัวข้อ "การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้" นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของนักเรียนตัวแทนของแต่ละสหวิทยศึกษา ***การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการ และบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑,๖๙๓ คน ...(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1046 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
//วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายให้การต้อนรับและรางานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1045 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรโสภณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ...(นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1044 อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
///วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม ผอ.สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร..(สุกัญญา/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1043 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่้าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล , นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1042 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.๔๔) โดยมีนายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางบัวคำ ตั้งุสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1041 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ผอ.สพป.สบ.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโป่งมงคล ***วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดโป่งมงคล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจคณะครู โดยมี นายบุญสม ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโ่ปงมงคล ให้การต้อนรับ (สุกัญญา หมั่นจิตร์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1040 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
**วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (ว้นดาคุณอุปถัมภ์) และคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ส้วมสุขสันต์ การจัดแปลงเกษตรและภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจต่อคณะครูทุกท่าน (สุกัญญา หมั่นจิตร์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/104 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า