พุธเช้า..ข่าว สพฐ. สพป.สบ.2 สัญจร
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 966 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน
จำนวนผู้ชม 659274 ครั้ง Your IP Address is 54.81.68.240
          "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. สพป.สระบุรี เขต ๒ สัญจร... // วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวังม่วง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และรายการ "พูธเช้า..ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ VDO. Conference ณ ห้องประชุม Conference Room โรงเรียนอนุบาลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 984 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
>>> วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษาา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (สุักัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 983 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
.....วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล (Video Conference ) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี..(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 982 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
**วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะและให้ข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (DMC 2018, EMIS, B-OBEC) ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๙ โรงเรียน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ทรงวุฒิ/ภาพ, สุกัญญา/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 981 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
***วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง ระหว่าง บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)โดยนายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์และนายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ กับ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ โดย นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการส่้งเสริมให้โรงเรียนจัดทำแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และนำผลผลิตที่ได้จากแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงไปใช้ประกอบอาหารกลางวัน และเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ชุมชน สำหรับอีกหนึ่งโครงการคือโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่เหมาะสมกับวัย ทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการสาธารณสุขให้นักเรียนอีกด้วย ***จากนั้น บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ทุน นับเป็นความโชคดีของลูกหลานเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ด้วยดีมาโดยตลอดซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ...และนอกจากนั้น ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ยังได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียนอีกด้วย.. (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 980 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
>> วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และตรวจเยี่ยมห้องเรียนของโรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) ให้การต้อนรับ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 979 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
//วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเกียรติณรงค์ วันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 978 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
**วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการอาหารกลางวัน สำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง และโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางดัสสนี สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ให้การต้อนรับ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 977 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
**** วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤาภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ***โอกาสนี้ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ใหม่ สพป.สระบุรี เขต ๒ อย่างเป็นทางการทั้ง ๔ ราย ได้แก่ ๑. นางศิริรัตน์ คอยเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๒. นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๓. นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๔. นางปาจรีย์ สังข์วงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ***ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ครอบครัว สพป.สบ.๒ ด้วยความยินดียิ่ง.... (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 976 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
...เช้าวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ โดย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.. (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 975 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
......วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับคำปรึกษา นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (รอบที่ ๒) ๑. นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล ๒. นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๓. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับคำชื่นชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ .......โอกาสนี้มีสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่, โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก, โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน, โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ (รายงานโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/98 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า