สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูวังม่วง
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 967 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 23 ท่าน
จำนวนผู้ชม 682228 ครั้ง Your IP Address is 54.81.196.35
          //วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร,ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมโครงการ "สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา" อำเภอวังม่วง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง อำเภอวังม่วงโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๒๑ คนเข้าร่วมประชุม >> การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๑๒ โรงเรียนและในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องโรงเรียนที่มีมีผลการทดสอบ NTปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมควาสามารถทั้ง ๓ ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, วัดน้อยสามัคคีธรรม,บ้านท่าฤทธิ์, บ้านโป่งเก้ง, บ้านป่าลานหินดาด, บ้านมณีโชติสามัคคี, วัดสวนมะเดื่อสามัคคี, บ้านปึกสำโรง ,โรงเรียนวัดคำพราน และโรงเรียนวัดปากน้ำ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1036 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
**วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๒ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” จำนวน ๒ ราย คือ ด.ช.มงคล ธรรมโส นักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร และ ด.ญ.กชกร ทองศรี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ซึ่ง ด.ญ.กชกร ทองศรี ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชุดนักเรียนสระบุรี พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1035 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
ขอให้ความมั่นใจ เราจะใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนที่ท่านสร้างให้อย่างคุ้มค่าที่สุด.” **วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการจีจีพี โรงเรียนบ้านลำสมพุง โดยมี นายมนโด ยามาโมโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนากระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี การนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นายอำเภอมวกเหล็ก,ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำชุมชนร่วมพิธี โดย นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง ให้การต้อนรับ >>โรงเรียนบ้านลำสมพุง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจีจีพี กับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๙,๐๐๐.-บาท โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี การก่อตั้งโครงการจีจีพีในประเทศไทย โรงเรียนบ้านลำสมพุงได้รับการประสานงานให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจีจีพีในประเทศไทยให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๓๐ ปี โครงการจีจีพี >> ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของประเทศไทย และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือมาด้วยดี..(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1034 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
** วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทุกท่าน พร้อมบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ และคณะ ในการศึกษาดูงานความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศสถานศึกษา ชม vtr.แนะนำสำนักงานและบทสรุปการปฏิบัติงาน โอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1033 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
>> วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี และไม่ต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตชุมชนรอบ ๆ โรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ ทุน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๒๖,๐๐๐.- บาท ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว..(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1032 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ สนับสนุนให้บุคลากรและลูกจ้างสำนักงานร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”โดยในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา รวม ๒๕ ราย ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร การนี้ สำนักพระราชวังแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1031 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็น ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1030 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
*** วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" BiG Cleaning Day โดยรอบบริเวณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำโดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทุกท่าน (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1029 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๒๖ กรกฎาคา ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้งถวายความจงรักภักดี นำโดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขติ ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1028 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้่อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และคณะนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1027 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
>>วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และนายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ กศจ.สระบุรี และให้กำลังใจคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในวันนี้เป็นทีมงานในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ สถานที่ดำเนินการรับสมัคร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ... (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/103 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า