หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

**วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๒ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” จำนวน ๒ ราย คือ ด.ช.มงคล ธรรมโส นักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร และ ด.ญ.กชกร ทองศรี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ซึ่ง ด.ญ.กชกร ทองศรี ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชุดนักเรียนสระบุรี พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


"พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

**เช้าวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และ นางบัวคำ ต..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


"สิงหาคม" เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ร.ร.วัดน้อยสามัคคีธรรม)

**บ่ายวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


"สพฐ.-เอ.พ.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา ครั้งที่ ๑๔" รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link