หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

>> นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางพิระตา บิณศิรวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


เตรียมพร้อมรับการประเมินเขตสุจริต

สพป.สบ.๒ เตรียมพร้อมรับการติดตามจาก สพฐ. วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน..

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตแด่ลูกจ้างในสั..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link