หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

ว้นเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ร่วมพิธีว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมโรงเรียนวัดชำผักแพว โดย ชมรมKN club มอบเงินติดตั้งกล้องวงจรปิดและพัฒนาโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ชมรม KN club นำคณะศิษย์เก่าครูสังเวียน สกุลอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชำผักแพว นำเงินมาบริจาค จำนว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ต้อนรับผอ.ใหม่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับ นายสมชาย รักญาติ ซึ่งไ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link