หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ/สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 122 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


"ออกกำลังกายสบายชีวี สระบุรีสองต้องเป็นหนึ่ง"

ออกกำลังกายสบายชีวี สระบุรีสองต้องเป็นหนึ่ง... วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมนโยบายเสริมสร้างสุขภาพเ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560

..ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560.. วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


แนะแนวการศึกษาต่อ

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยโรงเรียนวังม..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link