หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

ว้นเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมประกวดสื่อ นวัตกรรม2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในกิจกรรมประกวดสื่อ นวัตกรรมของคณะครูโรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูประดิษฐ์ ประดับมุข คุณครูสวาท บัวสกุล คุณคร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราวสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ พัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราวสู่มืออาชีพ นำโดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link