หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙๗ คน ในงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา “ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


การพัฒนาจริยคุณฯ ของ สพป.สระบุรี เขต ๒

การพัฒนาจริยคุณ:แนวทางการสร้างคนดีให้บ้านเมือง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม "การพัฒนาจริยคุณ : แนวทางการสร้าง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ปีที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนัก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ๒/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุค..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link