หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบ สพป.สระบุรี เขต ๒

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นำโดยผอ.อดุลย์ ต้นคำ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ สนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.ป..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ "ทำดีเพื่อพ่อ"

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำด..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนต้องขอบคุณ คุณประเทือง ชาวเชียงขวาง โดยการประสานจาก พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเข..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link