ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ( ประกาศ )
ขณะนี้ทางเขตได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ DMC
พบว่ามีโรงเรียนที่ยังมีข้อมูลตัวแดงที่ต้องแก้ไขดังนี้
1.วัดขอนหอม ข้อมูลนร.ย้ายเข้าไม่สำเร็จ จำนวน 1 คน
2.วัดถ้ำเต่า ข้อมูลนร.ย้ายเข้าไม่สำเร็จ จำนวน 2 คน
3.วัดศรัทธาเรืองศรี ข้อมูลนร.ย้ายเข้าไม่สำเร็จ จำนวน 4 คน
4.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ข้อมูลนร.ย้ายเข้าไม่สำเร็จ จำนวน 1 คน
5.
อนุบาลมวกเหล็ก ข้อมูลนร.ย้ายเข้าไม่สำเร็จ จำนวน 1 คน
6.วัดบ้านลาด ข้อมูลนร.ซ้ำซ้อน จำนวน 1 คน
7.อนุบาลวิหารแดง ข้อมูลนร.ซ้ำซ้อน จำนวน 1 คน
8.บ้านบางกง ข้อมูลนร.ย้ายเข้าไม่สำเร็จ จำนวน 1 คน
ข้อมูลนร.ซ้ำซ้อน จำนวน 1 คน
9.วัดหนองสะเดา ข้อมูลวันเกิดมีปัญหา จำนวน 1 คน
10.บ้านป่าลานหินดาด ข้อมูลแผนการรับนักเรียน
ขอให้รร.ลำดับที่ 1- 8 ตรวจสอบข้อมูลนร.ด้วยว่าอยู่ที่รร.จริง
ก่อนสอบ หากอยู่จริงต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนร.
หากไม่ได้อยู่สอบให้ย้ายนร.ออกไปก่อน กรุณาทำข้อมูลโดยด่วน
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการของ สพฐ.
เรื่องการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "WRG Thailand
Championship 2015" (หนังสือ)
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
1. รายชื่อโรงเรียนและชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน
ให้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ที่หน้าจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
2. รายชื่อนักเรียนที่มีข้อมูลผิดปกติจากการกรอก
3. รายชื่อโรงเรียนและชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ให้ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่าง
หน่วยงานและจัดทำเอกสารยืนยันตัวตน อัพโหลดเข้ามา
ในเมนูอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน
เลือกชนิดเป็น "เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน"
โดยทางเขตจะนำข้อมูลให้ตรวจสอบทุกวัน
หากโรงเรียนใดมีนักเรียนอยู่จริงให้รีบส่งเอกสารยืนยันตัวตน

โรงเรียนใดไม่ทราบพิกัดของโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  ( พิักัดโรงเรียน )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์
( ประกาศ )
บัญชีรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่ง สพป.สระบุรี เขต 2
ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 35 ตำแหน่ง 
(บัญชีรายชื่อ) (สรุปจำนวนการใช้บัญชี)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
1. รายชื่อโรงเรียนและชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน
2. รายชื่อนักเรียนที่มีข้อมูลผิดปกติจากการกรอก
โดยทางเขตจะนำข้อมูลให้ตรวจสอบทุกวัน
หากโรงเรียนใดมีนักเรียนอยู่จริงให้รีบส่งเอกสารยืนยันตัวตน
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ก่อน 16.00 น. หลังจากวันที่ 15
จะเริ่มทำการย้ายนักเรียนที่ซ้ำซ้อนในกรณีนี้ออกจากโรงเรียน
ทุกโรงเรียนที่ไม่ส่งเอกสารยืนยันตัวตน
สพป.สระบุรี เขต 2 สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มวิชาพลศึกษา (เพิ่มเติม)จำนวน 2 ราย เนื่องจากมีผู้ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ สพป.สระบุรี เ่ขต 1โดยได้ส่งหนังสือตามที่อยู่
ในใบสมัคร และให้ส่งแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 
 (บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อที่สอบถาม) (หนังสือสอบถาม)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 5 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2
( ประกาศ )
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 38 ตำแหน่ง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 7 ตำแหน่ง
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 2 เมษายน 2558
(ประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ให้สพป.สระบุรี เขต 1 ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จำนวน 6 กลุ่มวิชา รวมจำนวน 35 อัตราโดยได้ส่งหนังสือสอบถาม
ความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ในใบสมัคร และให้ส่งแบบสอบถามกลับ 
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
(บัญชีตำแหน่งว่าง)  (รายชื่อที่สอบถาม) (หนังสือสอบถาม)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 18 ราย
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 รายงานตัว เวลา 08.30-09.30 น.
ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2
(บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อเรียกบรรจุ) (เอกสารรายงานตัว)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน
และปรับปรุงห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2558 ( ประกาศ )
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธสื่อ์ "ค่านิยม 12 ประการ"
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หนังสือ) (แผ่นพับ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2558 ( ประกาศ )
ยกเลิกประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2558 (ประกาศ )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ( ประกาศ )
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://202.29.172.140/obecdata ภายในวันที่ 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
ปี พ.ศ.2558 ( ยกเลิกประกาศ , ประกาศรายชื่อ ) (ผังอาคารห้องสอบแผนที่)
(ที่พัก)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( ประกาศ )
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 จะดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และ (A.T.C) (รายละเอียดการฝึกอบรม)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558
(ประกาศ) (กลุ่มวิชา) (หลักสูตรและแบบสรุปผลงาน) (จำนวนผู้สมัคร) (มาตรการ)
ประชาสัมพันธ์แผนผังห้องสอบคัดเลือก รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา ปี 2558
(แผนผัง)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.2557 จำนวน 6 กลุ่มวิชา รวม 12 ตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่
27 กุมภาพันธ์ 2558
(บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อเรียกบรรจุ) (เอกสารรายงานตัว) (สรุปการใช้บัญชี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( ประกาศ )
ประกาศโรงเรียนแก่งคอย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
(ระเบียบการรับสมัคร ม.4) (ระเบียบการรับสมัคร ม.1)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558
(ประกาศ) (กลุ่มวิชา) (หลักสูตรและแบบสรุปผลงาน)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 3 กลุ่มรายการ (ประกาศ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์ิ็์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ( มาตรการ )
สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
( ประกาศ )
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ
จำนวน 14 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา 23 มค.-2 กพ.58
(ประกาศ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2
(ประกาศ) (เอกสารแนบประกาศ) (ใบสมัคร)  (จำนวนผู้สมัคร)     
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.2557 จำนวน 2 กลุ่มวิชา รวม 2 ตำแหน่งในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
(บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อเรียกบรรจุ) (เอกสารรายงานตัว) (สรุปการใช้บัญชี)
Undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (รายละเอียด)
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่ศึกษาฯ)
ประจำปี พ.ศ.2558 (คุณสมบัติ) (ปฏิทิน) (รหัสเข้าระบบ)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.2557 จำนวน 6 กลุ่มวิชา รวม 26 ตำแหน่ง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
(บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อเรียกบรรจุ) ( เอกสารรายงานตัว) (สรุปการใช้บัญชี)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2557 (ประกาศผลการคัดเลือก)
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557
( ประกาศรายชื่อ )
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10/2557
วันที่ 13 พย.57 (บัญชีรายละเอียด)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุแต่งต้ั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.2557 จำนวน 5 กลุ่มวิชารวม 7 ตำแหน่ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
(บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อเรียกบรรจุ) (เอกสารรายงานตัว) (สรุปการใช้บัญชี)
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) ร่วมมือกับสพฐ. จัดโครงการเพื่อการศึกษา
Microsoft Partners in Learning จัดโครงการ Microsoft IT Youth
Challenge ๒๐๑๕ "KUDO KUP THAILAND ๒๐๑๕" ( รายละเอียดโครงการ )
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ
Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๔ กิจกรรม "Thailand
Innovative Teachers Leadership Awords ๒๐๑๔" ( รายละเอียดโครงการ )
ข่าวจากกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสพป.สระบุรี เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน  จำนวน 3 รายการ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7-17 พ.ย.57
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 0-3624-7356 ต่อ 118
 ( ประกาศ )
ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขณะนี้ทุกโรงเรียนยืนยันข้อมูลครบแล้ว

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประกาศ)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
( ประกาศ )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม (ประกาศ) (สังคมศึกษา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2557  (ประกาศ) (ปฐมวัย)  (วิทยาศาสตร์)  (สังคมศึกษา) 
(ภาษาอังกฤษ) (คณิตศาสตร์) (ภาษาไทย) (พลศึกษา) (ประถมศึกษา)
(ไม่มีสิทธิ์สอบ)  (แผนที่) (รายชื่อที่พัก)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
(ประกาศ)

มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 
(ประกาศ)

สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ประกาศ )
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 24 มีนาคม 2557
(17 มี.ค.) (18 มี.ค.) (19 มี.ค.) (20 มี.ค.) (21 มี.ค.) (22 มี.ค.) (23 มี.ค.) (24 มี.ค.) (สรุป)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศ) (แผนที่การเดินทาง) (ขั้นตอนในการรับสมัคร)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557
รอบสอง ระดับประเทศ หนังสือนำ คณิตประถม คณิตมัธยม วิทย์ประถม
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557(รอบแรก)
หนังสือนำ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
(ประกาศ)
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 6 อัตรา
โดยให้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.30 - 09.30 น. ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 
(รายละเอียดดังแนบ)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (ประกาศ)

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการคร และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (กรณีขอใช้บัญชี) (ประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ฯ (ประกาศ) (รายชื่อ)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1ปี พ.ศ.2556 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ประกาศ) (บัญชีรายชื่อ)
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ( ประกาศ )
Link สำหรับ Download  แบบฟอร์มของกลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหา
ผลประโยชนในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
ี่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2556  (ประกาศ)

Link สำหรับ Download เอกสารแนวทางการดำเินินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีำีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม