สพป.สระบุรี เขต 2 แจ้งข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
(ข้อปฏิบัติ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ ่จำนวน 4 เรื่อง
(หนังสือ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผูู้ช่วย สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
( ประกาศ , ผังสอบภาค ก และภาค ข , ผังสอบภาค ค
ปฐมวัย , ประถมศึกษา , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย , นาฎศิลป์ , ไม่มีสิทธิ์สอบ ) (แผนที่) (ที่พัก)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 7 กลุ่มวิชา 7 อัตรา  
รับสมัครระหว่างวันที่ 14 -20  กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  (ประกาศ)  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 3 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
ขณะนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่สอง
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558โรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล
,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิด
หรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส, พักนอน, พิการที่โรงเรียน
กรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่
หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ทันที ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

ปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฏในช่วงเดือนพ.ย.และจะมีการแจ้งล่วงหน้าวันเปิดยืนยันอีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกคนให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่ง
ไปให้ระบบโปรแกรม schoolmis(ประถม) เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป
ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเรียนไปใช้ได้เลย