รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
รับสมัคร 18 - 24 ธันวาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) คัดเลือก 28 ธันวาคม 2560
ประกาศผล ภายใน 29 ธันวาคม 2560 ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต รับสมัคร 18 - 24 ธันวาคม 2560 (ในวันเละเวลาราชการ)
ดำเนินการคัดเลือก 28 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน 29 ธันวาคม 2560
( ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ( หนังสือนำ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(2) ( ประกาศ )
การคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
( หนังสือนำ , ประกาศ , รายชื่อภาคเช้า , รายชื่อภาคบ่าย ,แผนผังที่สอบ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(2) ( ประกาศ )
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
รับสมัคร วันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วันที่ 6 พ.ย.60
ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 7 พ.ย.60 ประกาศผลวันที่ 8 พ.ย.60
รายงานตัว ทำสัญญาจ้างวันที่ 9 พ.ย.60 ( ประกาศ )
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รับสมัคร 30 ต.ค.- 3 พ.ย.2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 พ.ย.2560
ดำเนินการคัดเลือก 7 พ.ย.2560 ประกาศผลสอบ 8 พ.ย.2560 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง 9 พ.ย.2560
( ประกาศ )
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 ( ประกาศรับสมัคร , มาตรฐานตำแหน่ง , ใบสมัคร , แบบประเมินคุณลักษณะ ,
หลักสูตร , เพิ่มเติมเอกสารการคัดเลือก )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2560
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
( ประกาศ )

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างต่อเติมปรับบปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ประกาศ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้าง (ประกาศ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรายชืื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
( ประกาศ )
สอบราคาจ้างก่อสร้า้ง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (ประกาศ)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
บรรจุครั้งแรก รายงานตัววันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
(ประกาศรายชื่อ) (ตำแหน่งว่างบรรจุ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ กศจ.สระบุรี ปี พ.ศ. 2560  (ประกาศ) (รายชื่อผู้ผ่าน) (ตำแหน่งว่างบรรจุ)
สอบราคาสำนักงาน,ทาสีอาคารและหลังคาโรงรถ ( ประกาศ ณ วันที่ 1 กพ.2560 )
044
ข้อมูลอัตราว่างสายงานการสอน สพป.สระบุรี เขต 2
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร