ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ( รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่ซ้ำซ้อนต่างสังกัด )
ขณะนี้เหลือ 5 โรงเรียน ประมวลผลวันที่ 31 ส.ค. 58 เวลา 08.22 น.
ให้ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน และดำเนินการดังนี้ในระบบ DMC58
1. หากนักเรียนมีตัวตนอยู่ที่โรงเรียน จัดทำเอกสารยืนยันตัวตนและอัพโหลด
เข้ามาในเมนูอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน เลือกชนิดเป็น
"เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน"
2. หากนักเรียนไม่มีตัวตน ให้ย้ายออกจากระบบ
หมายเหตุ : ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ส.ค. 58
หากไม่ดำเนินการทางสพฐ.จะตัดงบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ซ้ำซ้อน
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต ๒ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๑๘ อัตรา ๕ กลุ่มวิชา
รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สพป.สระบุรี เขต ๒
หนังสือเรียกตัว  ตำแหน่งว่าง  รายชื่อ  เอกสาร  สรุปจำนวน
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ประกาศ )
ขณะนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่สอง
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558โรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล
,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิด
หรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส, พักนอน, พิการที่โรงเรียน
กรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่
หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ทันที ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

ปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฏในช่วงเดือนพ.ย.และจะมีการแจ้งล่วงหน้าวันเปิดยืนยันอีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกคนให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่ง
ไปให้ระบบโปรแกรม schoolmis(ประถม) เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป
ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเรียนไปใช้ได้เลย
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 7 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ
(หนังสือ)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.สระบุรี เขต ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
( ประกาศ )
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 5 เรื่อง
(เรื่อง1) (เรื่อง2) (เรื่อง3) (เรื่อง4) (เรื่องอ5)
ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา 3 กลุ่มวิชา
รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ตำแหน่งว่าง) (รายชื่อ) (สรุปจำนวน) (เอกสารรายงานตัว)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
(ประกาศ)
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา 6 กลุ่มวิชา
รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(หนังสือเรียกตัว) (เรียกสำรอง) (ตำแหน่งว่าง) (รายชื่อ)
(เอกสาร) (สรุป)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2558 ( ประกาศ )
ยกเลิกประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2558 (ประกาศ )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ( ประกาศ )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( ประกาศ )
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)