สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 3 เรื่อง
(หนังสือ)
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)
ขณะนี้ระบบ DMC เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 1/2558 แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ
กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลาเที่ยงคืน
โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้า
หรือไม่จัดสรรงบประมาณให้

link ระยะที่ 1/2558 http://portal.bopp-obec.info/obec58/
ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำวน 7 เรื่อง
(หนังสือ) (โปสเตอร์)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา 6 กลุ่มวิชา
รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(หนังสือเรียกตัว) (เรียกสำรอง) (ตำแหน่งว่าง) (รายชื่อ)
(เอกสาร) (สรุป)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ( ประกาศ )
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการของ สพฐ.
เรื่องการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "WRG Thailand
Championship 2015" (หนังสือ)
บัญชีรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่ง สพป.สระบุรี เขต 2
ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 35 ตำแหน่ง 
(บัญชีรายชื่อ) (สรุปจำนวนการใช้บัญชี)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มวิชาพลศึกษา (เพิ่มเติม)จำนวน 2 ราย เนื่องจากมีผู้ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ สพป.สระบุรี เ่ขต 1โดยได้ส่งหนังสือตามที่อยู่
ในใบสมัคร และให้ส่งแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 
 (บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อที่สอบถาม) (หนังสือสอบถาม)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 5 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธสื่อ "ค่านิยม 12 ประการ"
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หนังสือ) (แผ่นพับ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2558 ( ประกาศ )
ยกเลิกประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2558 (ประกาศ )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ( ประกาศ )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( ประกาศ )
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)