[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : สพฐ.เก็บข้อมูลโดยการถอดประสบการณ์ วิธีการ กระบวนการทำงาน ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้เขียน : สุพรรณี อภัยพิมพ์
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1903


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ดารณี คำวัจนัง หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ และคณะ ได้มาจัดเก็บข้อมูล  วิธีการและกระบวนการทำงาน ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทุกกลุ่มงาน ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง สพฐ.ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มุ่งพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สพฐ.เก็บข้อมูลโดยการถอดประสบการณ์ วิธีการ กระบวนการทำงาน ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สพป.สระบุรี เขต 2 5 / มี.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110