[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    โรงเรียนประชารัฐ
11 / พ.ค. / 2560
ไฟล์นำเสนอการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ และการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม...กับครูบอย
ไฟล์นำเสนอการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ และการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม...กับครูบอย นี้ เป็นไฟล์ที่ผมใช้นำเสนอในการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ทั้ง 10 รุ่น นะครับ เผื่อได้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ครับ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
โรงเรียนประชารัฐ
11 / เม.ย. / 2560
การทำโครงงานคุณธรรมอย่างง่าย...กับครูบอย
การทำโครงงานคุณธรรมอย่างง่าย ๆ กับครูบอยนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญในการทำโครงงานคุณธรรมที่หลายคนบ่นว่ายาก...มาทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนครับ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24 / ก.ค. / 2559
บทคัดย่อวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนวัดเตาปูนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา “การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม” ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประกา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
21 / ก.ค. / 2559
การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ให้อยู่ในระดับมากขึ้นไป 2.) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 3.) เพ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19 / มี.ค. / 2559
ไฟล์ประกอบการเป็นวิทยากร อบรมครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ไฟล์ประกอบการเป็นวิทยากร อบรมครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2559 ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี.... อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
นโยบายและแผน
10 / ก.พ. / 2559
ทิศทาง สระบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2559
สรุปสาระสำคัญทิศทางการดำเนินงาน ของ สระบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
นโยบายและแผน
10 / ก.พ. / 2559
ทิศทาง สพฐ ปีงบประมาณ 2559
ทิศทางการดำเนินงาน สพฐ.ปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
นโยบายและแผน
10 / ก.พ. / 2559
ทิศทาง สพฐ.2559
ทิศทางการดำเนินงานของ สพฐ.2559 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ
8 / ก.พ. / 2559
เตาปูนโมเดล
เตาปูนโมเดล เป็นการสรุปกระบวนการการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จนได้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างคนดีสูู่สังคมครับ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15 / พ.ย. / 2558
ปัจจัยสู่ความสำเร็จวงขับขานประสานเสียง โรงเรียนวัดเตาปูน
ปัจจัยต่างๆที่นำมาซึ่งความสำเร็จของวงขับขานประสานเสียงโรงเรียนวัดเตาปูนคับ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
21 / พ.ค. / 2558
ดนตรีคือสุนทรีย์ของชีวิต
“หากคุณอยู่กับความสงบแล้วจะพานพบและได้ยินเสียงหายใจ เสียงเต้นของหัวใจตนเองที่เป็นจังหวะ ซึ่งเป็นพื้นฐานของเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกท่านลองหันมาฟังเสียงดนตรีของตนเองและเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีให้เป็นรางวัลของชีวิต เพื่อชีวิตท อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ
30 / เม.ย. / 2558
รายงานผลการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนองานสรุปรายงานผลการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
21 / เม.ย. / 2558
เกมสร้างสรรค์จากโปรแกรม Microsoft Excel (12 Months in a Year)
เกมนี้เป็นเกมสร้างสรรค์เพื่อฝึกทบทวนความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเดือนต่าง ๆ ใน 1 ปี อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
21 / เม.ย. / 2558
เกมสร้างสรรค์จากโปรแกรม Microsoft Excel (7 Days in a Week)
เกมนี้เป็นเกมสร้างสรรค์เพื่อฝึกทบทวนความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษของวันต่าง ๆ ใน 1 สัปดาห์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2 / เม.ย. / 2558
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 32 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2 / เม.ย. / 2558
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2 / เม.ย. / 2558
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1 / เม.ย. / 2558
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1
โครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตาปูน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1 / เม.ย. / 2558
โครงงานนักเรียน : การสร้างเกมสร้างสรรค์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซล
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 2 (การสร้างเกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110