[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    นโยบายและแผน
27 / มิ.ย. / 2556
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สบ.2
เป้าหมายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 / มิ.ย. / 2556
ศธ.เดินหน้าต้านยาเสพติด เผยกลยุทธ์ใหม่ 4 ต้อง 2 ไม่
ศธ.เดินหน้าต้านยาเสพติด ชูกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญและยกให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ฝากผู้บริหารครูช่วยเป็นหูเป็นตา หากเจอปัญหาหนักเกินกำลังให้แจ้ง เพื่อประสานกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วย อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
นโยบายและแผน
21 / พ.ย. / 2555
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2556
สาระสำคัญ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2556 ของ สพฐ.และ สพป.สระบุรี เขต 2 ประจำปี 2556 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 / พ.ย. / 2555
พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1
ิิิbest practices พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 / พ.ย. / 2555
Best practice นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เรียนต่อ ม.1 ครบ 100%
Best Practices นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 100 “นักเรียนที่จบชั้น ป.6 .ให้เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ครบ 100%” อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 / พ.ย. / 2555
ฺBest Practice
ฺBest Practice นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ร้อยละ 100 อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 / พ.ย. / 2555
ฺBest Practice
ฺBest Practice พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 100 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 / พ.ย. / 2555
Best Practices นักเรียนที่จบชั้น ป.6 .ให้เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ครบ 100%
Best Practices นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 100 “นักเรียนที่จบชั้น ป.6 .ให้เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ครบ 100%” อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 / พ.ย. / 2555
Best Practices พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1
3.1.1 ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เข้าเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 100 “พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1” อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 5 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 / ส.ค. / 2555
การเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
14 / มิ.ย. / 2555
การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เอกสารแนะนำในการขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
13 / มิ.ย. / 2555
การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เอกสารแนะนำในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
29 / พ.ค. / 2555
มาตรการประหยัด
มาตรการประหยัดสำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 / พ.ค. / 2555
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
การส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
บริหารงานบุคคล
26 / พ.ค. / 2555
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ความรู้งานบริหารงานบุคคล อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
บริหารงานบุคคล
14 / พ.ค. / 2555
การปรับวุฒิ
การปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 12 ครั้ง.
บริหารการเงินและสินทรัพย์
13 / พ.ค. / 2555
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 เรื่อง การบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
บริหารงานบุคคล
13 / พ.ค. / 2555
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 เรื่อง การบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
4 / พ.ค. / 2555
การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี
การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี มาจากคำว่า service mind ซึ่งสามารถแยกความหมายตามตัวอักษรได้ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4 / พ.ค. / 2555
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สรุปย่อองค์ความรู้ การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 115 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110