[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
บทความเรื่อง  การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ

บทคัดย่่อ  การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น มุ่งเน้นให้ผ๔้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นางสุจิตรา จูมสีมา
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1110
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ 27 / มี.ค. / 2558
      การขอซื้อแบบพิมพ์ 4 / ก.พ. / 2558
      แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน 4 / ก.พ. / 2558
      แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กเข้าเรียนกรณีขาดเรียน 4 / ก.พ. / 2558
      ศธ.เดินหน้าต้านยาเสพติด เผยกลยุทธ์ใหม่ 4 ต้อง 2 ไม่ 18 / มิ.ย. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110