[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : ปัจจัยสู่ความสำเร็จวงขับขานประสานเสียง โรงเรียนวัดเตาปูน
ความรู้จากการปฏิบัติงานนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ชนะเลิศการขับร้องประสานเสียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตฯ เข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณ จังหวัดอ่างทอง ในความสำเร็จที่ภาคภูมิใจครั้งนี้ คุณครูผู้รับผิดชอบดูแลฝึกซ้อม คือ ครูสุภัทรชัย  กระสินหอม หรือ ครูบอย ครูโรงเรียนวัดเตาปูน สหวิทยศึกษาวังสีทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เริ่มทำงานที่โรงเรียนวัดเตาปูน โดยการโอนย้ายมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยโอนย้ายมาบรรจุเป็นครู ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงปัจจุบัน ปี 2558 โดยได้ทำวงขับขานประสานเสียงส่งประกวดในปีนี้เป็นปีแรก และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ฯ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในจังหวัดอ่างทอง
ขั้นตอนการทำวงประสานเสียง
1. คัดผู้แสดงโดยนำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบร้องเดี่ยว
2. นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาทดสอบเพื่อแยกเสียงสูง เสียงต่ำ โดยแบ่งออกเป็น 4 ที่ได้แก่
ทีม 1 soprano เป็นนักร้องหญิงที่มีเสียงสูงที่สุดในวง
ทีม 2 Alto เป็นนักร้องหญิงที่มีระดับเสียงปานกลางไปจนเกือบสูง
ทีม 3 Tener เป็นนักร้องหญิงที่มีระดับเสียงปานกลาง
ทีม 4 Baritone เป็นนักร้องชายที่มีระดับเสียงปานกลางจนถึงเสียงต่ำที่สุดในวง
3. นำนักร้องประสานเสียงมาฝึกทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น
4. คัดเพลงที่จะนำมาแสดง โดยได้คัดเลือก 2 บทเพลงตามเกณฑ์ที่กำหนด
บทเพลงที่ 1 อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง ใกล้รุ่ง
บทเพลงที่ 2 เพลงวิหคเหินลม
5. ฝึกซ้อม ear training เพื่อฟังระดับเสียงดนตรีแล้วให้ฝึกร้องออกมาตามระดับเสียงดนตรีที่ได้ยิน
6. ถ่ายทอดคำและวิธีการออกเสียงกับนักเรียนแล้วนำนักเรียนมาทดสอบร้องเดี่ยวและฝึกซ้อมรวมวงอีกหลายครั้งจนได้เสียง
ที่ต้องการ

7. ทุกครั้งของการฝึกซ้อมจะต้องให้นักเรียนฟังเพลงที่จะร้อง และฝึก ear training ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังซ้อม
นั่นคือกระบวนการที่ทำให้ประสบความสำเร็จของนักเรียนวงขับขานประสานเสียง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเตาปูนครับ...ผู้เขียน : นายสุภัทรชัย กระสินหอม
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเตาปูน
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 1264
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      บทคัดย่อวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 24 / ก.ค. / 2559
      การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 21 / ก.ค. / 2559
      ไฟล์ประกอบการเป็นวิทยากร อบรมครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 19 / มี.ค. / 2559
      ปัจจัยสู่ความสำเร็จวงขับขานประสานเสียง โรงเรียนวัดเตาปูน 15 / พ.ย. / 2558
      ดนตรีคือสุนทรีย์ของชีวิต 21 / พ.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110