หน้าหลัก  

ประวัติโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน  
 
บุคลากร
จำนวนนักเรียน  
ติดต่อเรา


นายประมวล ธรรมวิจารณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง

                                                                                                                               
สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนวัดโคกกรุง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 27/3 บ้านโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
โทรศัพท์ 036-241930 หรือ 081-4355376
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2554 โรงเรียนวัดโคกกรุง
โรงเรียนวัดโคกกรุง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 27/3 บ้านโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110

โทรศัพท์ 036 -241930 โทรสาร 036 -241930
e- mail: tualek1@gmail.com