นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัตโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าหมาย
 ยุทธศาสตร์
 กลยุทธ์
 แผนงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการ
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
 กรรมการสถานศึกษา
ลิงค์การเรียนการสอน
เด็กดีดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ไกลกังวล
เด็กเก่งดอทคอม
เครือข่ายกาญจนา
ห้องสมุดอีเลคทรอนิค
ธรรมะไทยดอทคอม
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากร

 

 

 

 

นายชุมพล ธรรมวิจารณ์
ครู คศ.2

นายชนะ คัมภิรานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่าย

 

 

 

 

นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

ภาระงานในหน้าที่

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารบุคคล
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
Teacher Conner
Best Practice
ผลการวิชาการ
ผลงานวิจัย
สื่อ ICT
Student Conner
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สภานักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
ลิงค์หน่วยงานการศึกษา
สพป.สระบุรี เขต2
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
ข่าวสด
สยามกีฬา

โรงเีรียนวัดคงคาวราวาส เลขที่ 8/1 . ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 โทรศัพท์ 036-715274 โทรสาร 036-715274

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2