ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนน่าอยู่